Αντιπρόεδρος της Επιτροπής της Μεσογείου για την Αειφόρο Ανάπτυξη (MCSD) της Σύμβασης της Βαρκελώνης για την Προστασία του Θαλασσίου Περιβάλλοντος και των Παράκτιων Περιοχών της Μεσογείου στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης για τη Μεσόγειο του Περιβαλλοντικού Προγράμματος του ΟΗΕ (UNEP/MAP), Αθήνα2017 – 2019.

Επικεφαλής Ομάδας Εργασίας της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC), Παρίσι. Απρίλιος 2018 2016 ως σήμερα. Μέλος της Επιτροπής από τον Μάρτιο 2016 ως σήμερα.

Εκπρόσωπος του ICC σε διεθνή fora, όπως σε επιτροπές της Σύμβασης Πλαίσιο του ΟΗΕ για τις Κλιματικές Αλλαγές (UNFCCC Standing Committee on FinanceUNFCCCStanding Committee on AdAdaptation), συντονισμός μεταξύ του ICC και των διεθνών φορέων για το νερό.

Αντιπρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Οργανισμού της Παγκόσμιας Σύμπραξης για το Νερό (GWPΟ), ΣτοκχόλμηΔεκέμβριος 2016 ως σήμερα.

Εκπρόσωπος του Οργανισμού σε άλλους διεθνείς οργανισμούς και δίκτυα, όπως το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ (UNEP), συμμετοχή σε διεθνείς συνδιασκέψεις, όπως η Περιβαλλοντική Συνδιάσκεψη του ΟΗΕ (UNEA), το  Συμβολή στην χάραξη της στρατηγικής Ανάπτυξης του GWP.

Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Οργανισμού της Παγκόσμιας Συνεργασίας  για το Νερό,  Μέλος της Υποεπιτροπής για τον Εσωτερικό Έλεγχο και τις Χρηματοδοτήσεις, μέλος της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων. Νοέμβριος 2015 ως σήμερα.

Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Οργανισμού της Παγκόσμιας Συνεργασίας  για το Νερό,  Μέλος της Υποεπιτροπής για τον Εσωτερικό Έλεγχο και τις Χρηματοδοτήσεις, μέλος της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων. Νοέμβριος 2015 ως σήμερα.

Πρόεδρος του Κύκλου Βουλευτών της Μεσογείου για την Αειφόρο Ανάπτυξη (COMPSUD). Αθήνα. Οκτώβριος 2012 ως Νοέμβριο 2017.

Υποψήφια της Ελληνικής Δημοκρατίας για την θέση της Εκτελεστικής Διευθύντριας του Περιβαλλοντικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών (UNEP/UNEnvironment) και Γενικής Υπο-Γραμματέως του ΟΗΕ. Ναϊρόμπι. Δεκέμβριος 2015 ως Μάρτιο 2016.

Πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής για Θέματα των Ηνωμένων Εθνών της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης (IPU). Μάρτιος 2014 ως Μάρτιο 2015.

Εκπρόσωπος του Οργανισμού ενώπιον του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Συμμετοχή σε διαβουλεύσεις με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ.

Υποψήφια της Ελληνικής Δημοκρατίας για την θέση της Αναπληρώτριας Εκτελεστικής  Διευθύντριας του Περιβαλλοντικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών (UNEP/UN Environment) και Βοηθού Γενικής Γραμματέως του ΟΗΕ. Ιούνιος 2013.