Ο πρωτογενής τομέας για τη Νέα Δημοκρατία

Ο πρωτογενής τομέας για τη Νέα Δημοκρατία

 • Ζητούμε ισχυρή εντολή για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τον αγρότη

Η Νέα Δημοκρατία πιστεύει στην Ελληνική περιφέρεια και στις σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητές της. Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τους αγρότες μας να κάνουν το μεγάλο ποιοτικό άλμα και να αφήσουν πίσω ξεπερασμένες πρακτικές του παρελθόντος, περνώντας σε μια νέα εποχή.

Ο Πρόεδρός μας Κυριάκος Μητσοτάκης και όλοι εμείς στη ΝΔ αναγνωρίζουμε ότι η αγροτική ανάπτυξη και, κυρίως, η αειφόρος αγροτική ανάπτυξη μπορεί να καταστεί βασικός πυλώνας στην ανάπτυξη και την έξοδο της πατρίδας μας από την οικονομική κρίση. Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ  με την πολιτική που άσκησε κατάστρεψε την παραγωγική βάση της χώρας και στραγγάλισε  την αγορά. Αυτή τη στιγμή, ο τριπλός συνδυασμός φορολόγησης, εισφορών και κόστους παραγωγής κατέστησε μη βιώσιμη την αγροτική παραγωγή.

Στη Νέα Δημοκρατία μας ενδιαφέρει να στηρίξουμε τους αγρότες μας, να κάνουμε τα απαραίτητα έργα υποδομής, να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε φθηνό νερό, να έχουμε σύγχρονα αρδευτικά δίκτυα, να προσέχουμε το νερό, διότι δεν μας περισσεύει, να μπορέσουμε να στηρίξουμε ίσως τον πιο παραγωγικό κάμπο στην Ελλάδα, τον κάμπο της Ηλείας, να τονώσουμε τις συνενώσεις των αγροτών, αφού θα τους δώσουμε ειδικά φορολογικά κίνητρα για να μπορέσουν να αποκτήσουν οι ομάδες παραγωγών εκείνη την δύναμη που χρειάζονται για να μπορούν να είναι ανταγωνιστικοί να τους βοηθήσουμε και να τους υποστηρίξουμε με νέα τεχνολογία, ώστε να περάσουν οι νέοι αγρότες στη νέα εποχή.

Στο πλαίσιο αυτό, το πλάνο της ΝΔ στηρίζεται σε υπεύθυνες και ειλικρινείς προτάσεις.

Προκειμένου, λοιπόν, να καταστεί ο αγροτικός τομέας αρωγός στην ανάπτυξη και στην έξοδο της πατρίδας μας από την οικονομική κρίση, οι βασικές δεσμεύσεις της Νέας Δημοκρατίας για τα αγροτικά ζητήματα, όπως τις διατύπωσε ο Πρόεδρός μας Κυριάκος Μητσοτάκης περιλαμβάνουν  την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τη μετάβαση σε ένα νέο πρότυπο αγροτικής επιχειρηματικότητας

Προτεραιότητες για τον Ελληνικό πρωτογενή τομέα είναι η ανάσχεση της πτώσης του γεωργικού εισοδήματος και η ταυτόχρονη συγκράτηση του περιορισμού της απασχόλησης, με την ανανέωση των γενεών και τη βελτίωση της παραγωγικότητας. Επίσης η μεταφορά έρευνας και καινοτομίας στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μέσω της ενίσχυσης των παραγωγικών επενδύσεων και της στήριξης της εξωστρέφειας των αγροτικών προϊόντων. Βασικοί στόχοι είναι η βελτίωση του βαθμού οργάνωσης της αγροτικής παραγωγής, η αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου των αγροτικών συνεταιρισμών, η υιοθέτηση ισχυρών κινήτρων φορολογικού και επενδυτικού χαρακτήρα και ο ορθολογικός σχεδιασμός των Μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

Κύριες Δράσεις για την Υλοποίηση της Αγροτικής μας Πολιτικής

 • Για τους αγρότες ο εισαγωγικός συντελεστής του φόρου εισοδήματος θα μειωθεί από το 22% στο 9%, με τη διατήρηση του αφορολογήτου και με επιπλέον αφορολόγητο 1.000 ευρώ για κάθε παιδί
 • Μειώνουμε το φόρο των επιχειρήσεων, από το 28% στο 20%, σε δύο χρόνια
 • Μειώνουμε τη φορολογία στα μερίσματα από το 10% στο 5%
 • Μειώνουμε τον ΕΝΦΙΑ κατά 30% σε δυο χρόνια
 • Μείωση του ΦΠΑ με καθιέρωση δύο συντελεστών 11% και 22%, από 13% και 24% σήμερα
 • Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών από 20% στο 15%, σε μία τετραετία
 • Φορολόγηση των αγροτικών συλλογικών σχημάτων με συντελεστή 10%
 • Νέο θεσμικό πλαίσιο για τους συνεταιρισμούς
 • Ολοκληρώνουμε την κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο κρασί
 • Για τις παράνομες ελληνοποιήσεις δεσμευόμαστε για καθεστώς πλήρων και αποτελεσματικών ελέγχων
 • Απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης των σταυλικών εκμεταλλεύσεων
 • Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην Ελληνική ορεινή κτηνοτροφία αιγοπροβάτων
 • Καθιερώνουμε τακτικό διάλογο με τις διεπαγγελματικές οργανώσεις των παραγωγών
 • Δημιουργούμε Εθνικό Αγροτικό Επιμελητήριο κατά τα πρότυπα της Γαλλίας
 • Διεκδίκηση την επόμενη μέρα σταθερών πόρων για τους Έλληνες αγρότες και κτηνοτρόφους από τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική
 • Αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων εργαλείων για επαρκή χρηματοδότηση του αγροτικού τομέα (ΠΑΑ, αναπτυξιακός νόμος)
 • Στοχευμένη χρήση των κονδυλίων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.
 • Ενεργοποίηση της συμφωνίας μεταξύ της DG AGRI και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για τη δημιουργία εγγυητικών κεφαλαίων για την αγροτική παραγωγή
 • Ίδρυση ενιαίας αδειοδοτικής αρχής σε επίπεδο υφυπουργού, ώστε, όταν υπάρχουν καθυστερήσεις, να έχει τη δυνατότητα αυτή η αρχή να αδειοδοτεί τις επενδύσεις
 • Ολοκληρώνουμε τον χωροταξικό σχεδιασμό και τη διαδικασία καθορισμού χρήσεων γης ανά περιοχή
 • Επικαιροποίηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ και υιοθέτηση αποτελεσματικών διοικητικών διαδικασιών
 • Προωθούμε την παρουσία του ιδιωτικού ασφαλιστικού τομέα στην υπηρεσία του αγρότη για την κάλυψη των ζημιών στους παραγωγούς
 • Για την εξισωτική αποζημίωση επαναφορά των ουσιαστικών κριτηρίων επιλογής των πραγματικών δικαιούχων κτηνοτρόφων
 • Για τους νέους αγρότες η πολιτική μας είναι η ουσιαστική ενίσχυση των νέων αγροτών, στη βάση μακροπρόθεσμων πολιτικών αναζωογόνησης του αγροτικού μας πληθυσμού
 • Προωθούμε ένα νέο σήμα ιδιαίτερων προϊόντων, που παράγονται σε οικολογικά ευαίσθητες περιοχές
 • Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων αποκτά νέα δομή ώστε να έχει επιτελικό ρόλο

Η ανερμάτιστη και ανεύθυνη πολιτική της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ επιδείνωσε την κατάσταση στην αγροτική οικονομία. Η Νέα Δημοκρατία έχοντας ιστορικούς δεσμούς με τους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα, θέτει την αγροτική οικονομία στο επίκεντρο των προτεραιοτήτων της.

Έχουμε σημαντικές διαπραγματεύσεις να κάνουμε στην Ευρώπη την επόμενη μέρα. Αφορούν την κοινή αγροτική πολιτική, το πώς θα προστατέψουμε τους αγρότες μας την προγραμματική περίοδο από το ‘21 μέχρι το ‘27. Και θέλω να αναρωτηθείτε ποιος θα θέλατε να την κάνει αυτή την διαπραγμάτευση.

Γι αυτό ζητούμε ισχυρή εντολή για να μπορέσουμε να  στηρίξουμε τον αγρότη, να στηρίξουμε το αγροτικό εισόδημα, να  μειώσουμε τους φόρους για κάθε Ελληνίδα, για κάθε Έλληνα συμπεριλαμβανομένων και των αγροτών.

 

Print Friendly, PDF & Email
Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.