Έναρξη εργασιών της Υποεπιτροπής Υδατικών Πόρων: Βασικές Προτεραιότητες και Άνοιγμα προς τους Πολίτες για Υποβολή Αναφορών

Έναρξη εργασιών της Υποεπιτροπής Υδατικών Πόρων: Βασικές Προτεραιότητες και Άνοιγμα προς τους Πολίτες για Υποβολή Αναφορών

Εργασίες ξεκίνησε η Υποεπιτροπή Υδατικών Πόρων ορίζοντας τη θεματολογία της. Η Πρόεδρος της Υποεπιτροπής Υδατικών Πόρων, Δρ. Διονυσία – Θεοδώρα Αυγερινοπούλου, παρουσίασε τους θεματικούς κύκλους εργασίας με βασικές προτεραιότητες τη μείωση των πλαστικών μιας χρήσης και των μικροπλαστικών για την προστασία του θαλάσσιου ύδατος και της δημόσιας υγείας, τη διαχείριση των πλημμυρών και των υγρών αποβλήτων, την ορθή χρήση του νερού σε σχέση με την αγροτική παραγωγή, τη διασύνδεση του νερού με τη διατροφική αλυσίδα και την παραγωγή ενέργειας, καθώς και τις λίμνες, ώστε να εξετασθεί η οικολογική τους κατάστασης. Ακολούθως, κατατέθηκαν σειρά προτάσεων από τους Βουλευτές αναφορικά με τη θεματολογία, θέτοντας σε προτεραιότητα τη διαχείριση των λιμνών και των ποταμιών.

Η Πρόεδρος σημείωσε, περαιτέρω, ότι η θεματολογία παραμένει ανοιχτή και θα διαμορφωθεί αντίστοιχα με θέματα επικαιρότητας, ενώ θα δεχθεί και καταγγελίες, τόσο από τα μέλη της Επιτροπής όσο και από  πολίτες σε σχέση με περιπτώσεις ρύπανσης υδάτων. Το «άνοιγμα» προς τους πολίτες μέσω καταγγελιών και αναφορών είναι ιδιαιτέρως σημαντικό, καθώς έτσι δίνεται η δυνατότητα στα Μέλη της Επιτροπής να γίνονται άμεσα κοινωνοί των περιπτώσεων ρύπανσης των υδάτων. Το Προεδρείο της Επιτροπής θα δέχεται αναφορές στο  ακόλουθο email: d.avgerinopoulou@parliament.gr.

Η Υποεπιτροπή Υδατικών Πόρων θα εξετάσει, ακόμη, το ενδεχόμενο αξιοποίησης των μέσων κοινοβουλευτικού ελέγχου, όπως μέσω της από κοινού κατάθεσης κοινοβουλευτικών ερωτήσεων, για ορισμένες θεματικές που έχουν ήδη εξεταστεί σε προηγούμενες Συνεδριάσεις.

Print Friendly, PDF & Email
Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.