Χαιρετισμός Δ. Αυγερινοπούλου στη διαδικτυακή εκδήλωση κοπής πίτας της ΕΕΔΣΑ και του ΠΑΣΕΠΠΕ: Απαραίτητοι εταίροι στην υλοποίηση της περιβαλλοντικής πολιτικής οι επιχειρήσεις

Χαιρετισμός Δ. Αυγερινοπούλου στη διαδικτυακή εκδήλωση κοπής πίτας της ΕΕΔΣΑ και του ΠΑΣΕΠΠΕ: Απαραίτητοι εταίροι στην υλοποίηση της περιβαλλοντικής πολιτικής οι επιχειρήσεις

Χαιρετισμό απηύθυνε η Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής και Βουλευτής Ν. Ηλείας, Ν.Δ., Δρ. Διονυσία – Θεοδώρα Αυγερινοπούλου, στη διαδικτυακή εκδήλωση κοπής πίτας που συνδιοργάνωσαν η Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΕΔΣΑ) και ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος (ΠΑΣΕΠΠΕ), στη διάρκεια της οποίας αναδείχθηκαν θέματα περιβάλλοντος και επιχειρηματικότητας.

Στην τοποθέτησή της, η κα Αυγερινοπούλου επισήμανε ότι οι επιχειρήσεις είναι απαραίτητοι σύμμαχοι στην υλοποίηση της περιβαλλοντικής πολιτικής και την επίτευξη των περιβαλλοντικών, κλιματικών και ενεργειακών στόχων και δεσμεύσεων της χώρας, κάτι το οποίο έχει αναγνωρίσει τόσο η Κυβέρνηση όσο και η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής. Παρουσίασε δε τη σημαντική προσπάθεια που έχει πραγματοποιήσει η Επιτροπή Περιβάλλοντος ως προς την κινητοποίηση εθνικών και διεθνών πόρων για την ενίσχυση των επιχειρήσεων στην μετάβαση προς την οικονομία της κλιματικής ουδετερότητας, αφιερώνοντας σημαντικό μέρος των συνεδριάσεων στις περιβαλλοντικές, κλιματικές και υπεύθυνες χρηματοδοτήσεις και τα καινοτόμα εργαλεία χρηματοδότησης. Η Δρ. Αυγερινοπούλου ενημέρωσε, μάλιστα, για τις εισηγήσεις που έχει κάνει η Επιτροπή στα αρμόδια Υπουργεία, όπως την έγκαιρη ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών κριτηρίων και των κριτηρίων καλής διακυβέρνησης (ESG criteria) για την προσέλκυση βιώσιμων επενδύσεων και την πιστοληπτική ικανότητα, αλλά και την έκδοση κρατικού κλιματικού  ομολόγου.

Στη διαδικτυακή εκδήλωση συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σκρέκας, ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, κ. Αραβώσης, ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, κ. Γραφάκος, ο τ. Υπουργός αν. του Υπουργείου Περιβάλλοντος, κ. Φάμελλος και ο π. Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Μανιάτης.

Παρατίθεται κάτωθι απόσπασμα του χαιρετισμού της:

«Αξιότιμοι κύριοι και αγαπητοί φίλοι,

Ευχαριστώ την ΕΕΔΣΑ και τον ΠΑΣΕΠΠΕ για την ευγενική τους πρόσκλησης και την ευκαιρία της συμμετοχής μου στη σημερινή διαδικτυακή εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας ανάμεσα σε εκλεκτούς προσκεκλημένους, σκοπός της οποίας είναι η ανάδειξη των θεμάτων του περιβάλλοντος και της επιχειρηματικότητας.

Η ΕΕΔΣΑ και ο ΠΑΣΕΠΠΕ δραστηριοποιούνται επί σειρά ετών πάνω στον ορθό συγκερασμό της επιχειρηματικότητας με την προστασία του περιβάλλοντος, παράγοντας ιδιαίτερα σημαντικό έργο στην εκπροσώπηση και υποστήριξη των κοινών επαγγελματικών συμφερόντων των μελών με γνώμονα την περιβαλλοντική προστασία, την προαγωγή της καινοτομίας και τη βιώσιμη ανάπτυξη, για το οποίο και τους συγχαίρω. Είναι σημαντικοί και απαραίτητοι σύμμαχοι στην υλοποίηση της περιβαλλοντικής πολιτικής, διότι, – μιλώντας από την πλευρά του δικηγόρου – νομοθέτη -, είναι ευρέως αποδεκτό ότι υπάρχει επαρκές νομοθετικό πλαίσιο. Το κύριο ζήτημα εντοπίζεται στην υλοποίηση και την εφαρμογή της υφιστάμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Στο πλαίσιο αυτό, η συμβολή του επιχειρηματικού κόσμου είναι αναγκαία για την επίτευξη των περιβαλλοντικών, κλιματικών και ενεργειακών στόχων και δεσμεύσεων, όπως η διαχείριση των αποβλήτων.

Τόσο η Κυβέρνηση όσο και η Βουλή έχουν αναγνωρίσει την συμβολή του επιχειρηματικού τομέα και έχουν κινηθεί προς τη διευκόλυνση του έργου του, όπως με την απλοποίηση της διαδικασίας αδειοδοτήσεων.

Από την Επιτροπή Περιβάλλοντος έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια, κατά τον προηγούμενο κύκλο των συνεδριάσεων, ως προς την κινητοποίηση εθνικών και διεθνών πόρων για την ενίσχυση των επιχειρήσεων στην μετάβαση προς την οικονομία της κλιματικής ουδετερότητας και την επαρκή οικονομική υποστήριξη των έργων τους.

Αφιερώσαμε σημαντικό μέρος του αριθμού των συνεδριάσεων στις περιβαλλοντικές, κλιματικές και υπεύθυνες χρηματοδοτήσεις, όπου εξετάσαμε καινοτόμα εργαλεία και μέσα περιβαλλοντική και κλιματικής χρηματοδότησης, όπως τα πράσινα ομόλογα (green bonds) και τα πράσινα δάνεια (green loans). Εισηγηθήκαμε στα συναρμόδια Υπουργεία (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ΥΠΕΝ) να αγκαλιάσουν εγκαίρως και πλήρως τους νέους κανόνες των υπεύθυνων επενδύσεων και να ενσωματώσουν τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια και τα κριτήρια καλής διακυβέρνησης (ESG criteria) για την προσέλκυση βιώσιμων επενδύσεων και την πιστοληπτική ικανότητα.

Πέραν τούτου, έχουμε εισηγηθεί την έκδοση κρατικού κλιματικού ομολόγου για τη χρηματοδότηση ιδιωτικών και δημοσίων περιβαλλοντικών και κλιματικών έργων και υποδομών.

Εξετάσαμε δε αναλυτικά την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (EU Green Deal) και τον τρόπο λειτουργίας του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης στη μεταλιγνιτική εποχή, όπου τοποθετούνται κριτήρια με όρους πράσινης ανάπτυξης, καθορίζονται επενδυτικές και χρηματοοικονομικές γραμμές και παρέχονται κατευθύνσεις για τις υπεύθυνες επενδύσεις. Τα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας σε συνδυασμό με το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και το Ταμείο Ανάκαμψης δημιουργούν ένα «αποθεματικό» επενδύσεων προς αξιοποίηση και δίνουν μια σημαντική και ουσιαστική ευκαιρία ανάπτυξης.

Έχουμε δε ζητήσει την αύξηση των κονδυλίων του Πράσινου Ταμείου που δίνονται για αμιγώς περιβαλλοντικά έργα, προκειμένου να βελτιωθεί η περιβαλλοντική κατάσταση της χώρας. Στις προτεραιότητες της δράσης της Επιτροπής Περιβάλλοντος είναι και η ανάδειξη καινοτόμων και περιβαλλοντικών έργων, όπως το green shipping και η ηλεκτροκίνηση.

Κλείνοντας, θα ήθελα να επισημάνω ότι οι επιχειρήσεις διαδραματίζουν κομβικό ρόλο στην ανάπτυξη και εφαρμογή των πολιτικών για την κλιματική αλλαγή τόσο σε εθνικό όσο και διεθνές επίπεδο, ενώ οι ίδιες οι εταιρίες έχουν τη δυνατότητα να βοηθηθούν μέσω του networking και να λάβουν πραγματική οικονομική στήριξη (πχ. Business for Nature). Ήδη βρίσκομαι σε επικοινωνία με τον ΠΑΣΕΠΠΕ για το θέμα αυτό.

Χρειάζονται πλατφόρμες συνεργασίας σε κάθε επίπεδο για την πολυεπίπεδη επίλυση των περιβαλλοντικών και ενεργειακών θεμάτων. Μόλις ξεκινήσει τις εργασίες της η Επιτροπή Περιβάλλοντος είστε καλεσμένοι να μας μεταφέρετε τις εμπειρίες και τις προτάσεις σας.

Μέσα από τη συνεργασία έρχεται η επιτυχία!

Σας ευχαριστώ πολύ!»

Print Friendly, PDF & Email
Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.