Αυγερινοπούλου: Η Ηλεία να έχει ισχυρή παρουσία στον ακαδημαϊκό χάρτη της χώρας, με Τμήματα, Σχολή και Κέντρο Διεθνών Πανεπιστημιακών Προγραμμάτων

Αυγερινοπούλου: Η Ηλεία να έχει ισχυρή παρουσία στον ακαδημαϊκό χάρτη της χώρας, με Τμήματα, Σχολή και Κέντρο Διεθνών Πανεπιστημιακών Προγραμμάτων

Με αφορμή τη σημερινή συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών με θέμα: «Στρατηγικό Σχέδιο για την Ακαδημαϊκή και Ερευνητική Ανάπτυξη του Πανεπιστημίου Πατρών», η Βουλευτής Ν. Ηλείας, Ν.Δ., Δρ. Διονυσία – Θεοδώρα Αυγερινοπούλου, προέβην στην ακόλουθη δήλωση:

«Η Ηλεία οφείλει όχι μόνο να συμμετέχει, αλλά να έχει ισχυρή παρουσία στον ακαδημαϊκό χάρτη της χώρας. Κατανοούμε μεν τα ακαδημαϊκά κριτήρια, τα οποία πρέπει να εφαρμόζονται προς όφελος κατ’ αρχάς του ίδιου του φοιτητή και της ακαδημαϊκής κοινότητας, όμως εν τέλει ένας σχεδιασμός του Πανεπιστημίου Πατρών που περιλαμβάνει τμήματα του Πανεπιστημίου μόνο στους δύο από τους τρεις Νομούς της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, εξαιρώντας την Ηλεία δεν εξυπηρετεί τον ισόρροπο σχεδιασμό. Η Ηλεία συνδέεται άρρηκτα με σειρά αντικειμένων των Τμημάτων και Σχολών του Πανεπιστημίου Πατρών, καθώς τα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα συνδυάζονται με τα ήδη λειτουργούντα τμήματα στην Ηλεία, δηλαδή το Τμήμα Μουσειολογίας στον Πύργο και το Τμήμα Γεωπονίας στην Αμαλιάδα. Καλώ το Πανεπιστήμιο, όχι μόνο να διατηρήσει αυτά τα Τμήματα, αλλά και να τα ενισχύσει, εμπεδώνοντας τη βιωσιμότητά τους, αλλά κυρίως αξιοποιώντας τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του τόπου μας προς ενίσχυση του ακαδημαϊκού τους έργου.

Περαιτέρω, η Ηλεία στο σύνολό της και η Ολυμπία προεχόντως είναι τόποι ιδιαίτερης ιστορικής σημασίας από την αρχαιότητα έως σήμερα και μάλιστα διεθνούς φήμης, οι οποίοι δικαιολογούν ακόμα περαιτέρω την προοπτική να μεταφερθεί μια σχολή κατεύθυνσης κλασικών σπουδών στην Ηλεία, με, μεταξύ άλλων, τμήματα Ιστορίας και Αρχαιολογίας και Μουσειολογίας.

Βρίσκομαι δε σε διαρκείς επικοινωνίες με συναρμόδιους φορείς με σκοπό την δημιουργία ενός Κέντρου Διεθνών Ακαδημαϊκών Προγραμμάτων, εν είδει «ομπρέλας» πανεπιστημιακών και ερευνητικών προγραμμάτων με συνεργασία ελληνικών και ξένων ιδρυμάτων με έδρα την Αρχαία Ολυμπία, το οποίο θα μπορέσει να δώσει νέα πνοή στην Ηλεία, νέα πνοή στην ίδια την πανεπιστημιακή κοινότητα.  Ήδη πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για συνεργασίες στην Ηλεία. Οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν σύντομα. Το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει μόνο να κερδίσει από την παρουσία του στην Ηλεία.»

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.