Παράταση της προθεσμίας για την ολοκλήρωση των Σχεδίων Βελτίωσης

Παράταση της προθεσμίας για την ολοκλήρωση των Σχεδίων Βελτίωσης

Ρύθμιση για το ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης

 

Ιδιαίτερα σημαντική χαρακτήρισε η Βουλευτής Ηλείας της Νέας Δημοκρατίας Διονυσία Θεοδώρα Αυγερινοπούλου την απόφαση του  Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Γιώργου Στύλιου για την εξάμηνη παράταση στην ολοκλήρωση των Σχεδίων Βελτίωσης.
Όπως υπογράμμισε η κα. Αυγερινοπούλου,

«Η παράταση για την ολοκλήρωση των Σχεδίων Βελτίωσης θα είναι εξάμηνη και αφορά το τελικό αίτημα πληρωμής των επενδυτών – αγροτών που είναι ήδη ενταγμένοι. Επειδή στις περισσότερες περιφέρειες τα σχέδια πρέπει να ολοκληρωθούν εντός της άνοιξης, δόθηκε  στους παραγωγούς μια παράταση της προθεσμίας για ακόμη έξι μήνες προκειμένου να μπορέσουν να ολοκληρώσουν τις επενδύσεις  τους».

Παράλληλα, όπως ανέφερε η κα. Αυγερινοπούλου, γίνεται μία ρύθμιση διευκόλυνσης σε όσους έχουν ολοκληρώσει την επένδυσή τους και  επιθυμούν να μειώσουν το ποσό τυπικής απόδοσης της μελλοντικής τους κατάστασης. Χωρίς την σημαντική αυτή ρύθμιση, μετά την  αποπληρωμή δεν υπήρχε δυνατότητα υποβολής επιπλέον τροποποίησης από τον δικαιούχο και όφειλε να διατηρήσει τη μελλοντική του  κατάσταση, σε όρους τυπικής απόδοσης, όπως αυτή είχε διαμορφωθεί μετά την τελευταία τροποποίηση του επιχειρηματικού του σχεδίου.

Με αυτή την τροποποίηση, δίνεται η δυνατότητα στους δικαιούχους να τροποποιήσουν την μελλοντική τους κατάσταση μετά την υποβολή  του τελικού αιτήματος πληρωμής, υπό την προϋπόθεση ότι δεν επηρεάζεται η επιλεξιμότητα των επενδύσεων.
Ταυτόχρονα, εξετάστηκε λύση για να αντιμετωπιστεί ένα θέμα που είχε προκύψει σχετικά με τις παρακρατήσεις από τα έργα.
Με μία  αλλαγή που έκανε το ΥΠΑΑΤ εξαντλεί το περιθώριο που έδινε συγκεκριμένος ευρωπαϊκός κανονισμός, προς όφελος των δικαιούχων. Έτσι, από το Υπουργείο ρυθμίζονται και τα θέµατα σχετικά µε την παρακράτηση του Ακαθάριστου Ισοδύναµου Επιχορήγησης (ΑΙΕ).
Όπως τόνισε σε δήλωσή της η Ηλεία Βουλευτής,

«Οι βελτιώσεις που γίνονται έχουν στόχο την ενίσχυση της βιωσιμότητας των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, την επενδυτική ενδυνάμωση  των αγροτών και την στήριξή των νέων αγροτών. Η Κυβέρνηση και το Υπουργείο στέκονται αρωγοί στους ανθρώπους του πρωτογενούς  τομέα, δίνουν ευελιξία στις επενδύσεις τους, ανοίγουν τον ορίζοντα των επιλογών τους για βιώσιμες εκμεταλλεύσεις φιλικές στο  περιβάλλον ώστε να καταπολεμήσουμε την κλιματική κρίση και να μειώσουμε τα κόστη παραγωγής. Κοινό στόχο αποτελεί η  ανταγωνιστικότητα των προϊόντων μας και η βιωσιμότητα της παραγωγής, μέσα από την καινοτομία και τον εκσυγχρονισμό».

Print Friendly, PDF & Email
Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.