12/2/23 Ενεργειακή κρίση: Έμπρακτη η στήριξη της Κυβέρνησης σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Άρθρο μου που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΚΟΝΤΡΑ  στις 12 Φεβρουαρίου 2023.

Στην ενεργειακή κρίση και το κύμα ακρίβειας που σαρώνουν ολόκληρη την Ευρώπη και επηρεάζουν σοβαρά και τη χώρα μας, τις  επιχειρήσεις μας, τα νοικοκυριά μας, η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας απαντά, αγκαλιάζοντας, με ισχυρό δίκτυ προστασίας, κάθε πολίτη. Με σχέδιο και όραμα, συνεχίζει να λαμβάνει γενναία μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, τη διασφάλιση της  ενεργειακής ασφάλειας της χώρας και την οριζόντια στήριξη όλων των πολιτών και των επιχειρήσεων που αποτελούν την ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας. Έχει προχωρήσει δε σε παρεμβάσεις που ενισχύουν σημαντικά τις επιχειρήσεις που καλούνται να ανταποκριθούν σε  πολυεπίπεδες προκλήσεις και έλαβε μέτρα ενίσχυσης για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς ενεργειακής κρίσης και της ανατίμησης των πρώτων υλών, τα οποία αποτελούν απόδειξη της κοινωνικής ευαισθησίας της Κυβέρνησης που μέσα και σε αυτήν την  συγκυρία διαφυλάττει τους κόπους του ελληνικού λαού.

Η επιδότηση ρεύματος σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις είναι ένα διαρκές μέτρο για όσο απαιτούν οι συνθήκες, όπου και συνεχίζεται για 18ο μήνα, ενώ δίνεται έκτακτη επιδότηση ρεύματος για τις μικρές επιχειρήσεις. Σημαντική είναι και η απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για αναδρομική επιδότηση ρεύματος για 1.250.000 εμπορικούς καταναλωτές, αρτοποιούς και αγρότες ύψους 85 εκατ. ευρώ, δίνοντας μια σημαντική οικονομική ανάσα, εν μέσω της διεθνούς ενεργειακής κρίσης.

Πέρα από την στήριξη, η Κυβέρνηση προχώρησε σε στοχευμένες παρεμβάσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς η ενεργειακή αποδοτικότητα και η εξοικονόμηση ενέργειας είναι μέτρα που όχι μόνο είναι κρίσιμα για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, αλλά  εξυπηρετούν και τη μείωση του κόστους ενέργειας. Στις εν λόγω παρεμβάσεις συγκαταλέγεται το σημαντικό πρόγραμμα «Εξοικονομώ –  Επιχειρώ» για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, το πρόγραμμα «Ηλέκτρα» για την  ενεργειακή αναβάθμιση των δημοσίων κτιρίων, το πρόγραμμα «Έξυπνες Πόλεις», αλλά και η επέκταση της εφαρμογής του προγράμματος «Ανακυκλώνω – Αλλάζω Συσκευή» που επιχορηγεί τα νοικοκυριά για την αντικατάσταση παλαιών ενεργοβόρων ηλεκτρικών συσκευών με νέες, φιλικές προς το περιβάλλον και ενεργειακά πιο αποδοτικές.

Πρόσφατα ανακοινώθηκε ότι θα υπάρξει και νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ οίκον», ενώ συνεχίζεται η επιδότηση για την  εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελ σε νοικοκυριά, επιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

Με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη ημέρα, η Ελλάδα, εκτός από την ενεργειακή εξοικονόμηση και αποδοτικότητα, έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών για την υιοθέτηση πιο καινοτόμων και χωρίς αποκλεισμούς  λύσεων για την μετάβαση στην καθαρή ενέργεια. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι, μέσω του πρώτου Εθνικού Κλιματικού Νόμου, προωθείται για πρώτη φορά η κυκλική οικονομία άνθρακος, δηλαδή πολιτικές και μέτρα για την αύξηση των απορροφήσεων αερίων του  θερμοκηπίου από φυσικά οικοσυστήματα, όπως τα δάση μας ή μέσω αποθήκευσής τους σε γεωλογικούς σχηματισμούς ή με την επαναχρησιμοποίησή τους, η οποία συνιστά μια από τις πλέον άμεσες λύσεις του φαινομένου της κλιματικής κρίσης.

Η Ελλάδα λαμβάνει δε μέτρα και πολιτικές για την σταδιακή υποκατάσταση του φυσικού αερίου από ανανεώσιμα αέρια, όπως βιομεθάνιο και πράσινο υδρογόνο, με έμφαση στις μεταφορές και τη βιομηχανία.
Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και των καθαρότερων εναλλακτικών καυσίμων για το μετριασμό και την αποτροπή των δυσμενών επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης, η περαιτέρω εισδοχή των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο και η υποστήριξη της έρευνας και της καινοτομίας για την ανάπτυξη και την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών, όπως το υδρογόνο, τη γεωθερμία και το βιομεθάνιο, είναι καίριας σημασίας για να επιταχύνουμε την κλιματική δράση.

Όλες αυτές οι παρεμβάσεις, λοιπόν, συνθέτουν το συνεκτικό σχέδιο της Κυβέρνησης για την επίτευξη των φιλόδοξων κλιματικών και περιβαλλοντικών στόχων από κοινού με την προστασία της κοινωνίας, αλλά και του στόχου της επίρρωσης της οικονομίας μας.

Print Friendly, PDF & Email
Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.