ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ALFEIOS ECO FESTIVAL ΠΥΡΓΟΣ, 16-17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ALFEIOS ECO FESTIVAL ΠΥΡΓΟΣ, 16-17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση να συμμετέχω σε αυτή την οικολογική «πράσινη» πρωτοβουλία.

Χαιρετίζω την έναρξη του πρώτου Alfeios Eco Festival, που έχει ως στόχο την ανάδειξη του eco living ως φιλοσοφία.

Πρόκειται για έναν τρόπο ζωής για την προστασία του περιβάλλοντος και επί της ουσίας την προστασία της ίδιας της ζωής μας, καθώς εσωκλείει τις αρχές της κυκλικής οικονομίας. Το ζήτημα της μετάβασης της οικονομίας μας στην κυκλική οικονομία, άλλωστε, αποτελεί πλέον ένα ζήτημα τόσο θεμελιώδες, που θα το χαρακτήριζα υπαρξιακό.

Το αν θα επιτύχουμε ή όχι να εφαρμόσουμε συστήματα κυκλικής οικονομίας στην πράξη, αποτελεί τη λυδία λίθο της ίδιας της συνέχισης της ύπαρξής μας, όπως τη γνωρίζουμε σήμερα, η οποία είναι απολύτως εξαρτημένη από την επάρκεια των φυσικών μας πόρων.
Λόγω των ακραίων καταναλωτικών μοντέλων που έχουμε υιοθετήσει, σε συνδυασμό με την αύξηση του πληθυσμού του πλανήτη, η συνέχιση της υπερκατανάλωσης θα μας οδηγήσει με ακρίβεια σε υπερεξάντληση των πρώτων υλών και σε διακινδύνευση της ζωής, της υγείας και της οικονομίας μας.

Η μόνη λύση για την ανάσχεση αυτής της πορείας είναι η επιτάχυνση της μετάβασης στην κυκλική οικονομία και η εφαρμογή πλέον κατάλληλων βιώσιμων μοντέλων σε όλα τα στάδια της οικονομίας μας, από την παραγωγή στην κατανάλωση, την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση σε όλα τα δυνατά ρεύματα υλικών.
Η κυκλική οικονομία και ο σεβασμός στους φυσικούς μας πόρους επιτάσσει δε ότι τίποτα δεν περισσεύει και ότι η πολιτική των μηδενικών αποβλήτων είναι η μόνη βιώσιμη πολιτική για το μέλλον.

Στον περιβαλλοντικό τομέα, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει εφαρμόσει στην πράξη το αίτημα της προστασίας του περιβάλλοντος και της βιώσιμης χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης. Η περιβαλλοντική προστασία, η ενεργειακή μετάβαση και η ενεργειακή επάρκεια γίνονται πράξη.
Βελτιώθηκε το νομοθετικό και το θεσμικό πλαίσιο, ενώ στηρίχθηκε η επιχειρηματικότητα και η καινοτομία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δόθηκε, ακόμη, ιδιαίτερη έμφαση στην αποκατάσταση των υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων, την πρόληψη και αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, την αντιμετώπιση του σοβαρού ζητήματος των αποβλήτων, την προώθηση της βιώσιμης ναυτιλίας και τα εναλλακτικά καύσιμα πλοίων, καθώς και στη διαχείριση των υδατικών αποθεμάτων και των λιμνών.

Ως πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω στενά όλες τις σημαίνουσες περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες που ανέλαβε η κυβέρνηση, αλλά και να προωθήσουμε από κοινού ενεργά την περιβαλλοντική ατζέντα.
Η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής, έχει αφιερώσει το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών της σε δύο πολύ σημαντικούς τομείς, όπου αναζητείται σοβαρή πρόοδος και εξεύρεση οριστικών λύσεων και εφαρμογών της.
Η πρώτη δέσμη ζητημάτων διερευνά ζητήματα που αφορούν σε βιώσιμα μοντέλα παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας, με εστίαση στις ΑΠΕ, ενώ ο δεύτερος τομέας έχει να κάνει με την κυκλική οικονομία και την διαχείριση αποβλήτων, ενώ βεβαίως οι συζητήσεις για τους δύο τομείς θα συμπέσουν μεταξύ τους όσον αφορά στο θέμα της παραγωγής ενέργειας από τη διαχείριση αποβλήτων.

Στο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία, η Επιτροπή προτείνει νέους κανόνες για να καταστούν σχεδόν όλα τα υλικά αγαθά που κυκλοφορούν στην αγορά της ΕΕ πιο φιλικά προς το περιβάλλον, κυκλικά και ενεργειακά αποδοτικά καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, από το στάδιο του σχεδιασμού έως την καθημερινή χρήση, την αναπροσαρμογή, και το τέλος του κύκλου ζωής τους.

Είναι σαφές ότι η επιτυχής μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία απαιτεί κοινωνικές και τεχνολογικές καινοτομίες. Οι νέες προσεγγίσεις ήδη από το στάδιο του σχεδιασμού προϊόντων, η επιστημονική έρευνα και τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα μπορούν να συμβάλουν στην παραγωγή καινοτομιών κυκλικότητας, δίνοντας απάντηση σε χρονίζοντα ή νεότερα ζητήματα και δημιουργώντας παράλληλα νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Και είναι σημαντικό να αναπτύσσονται δράσεις σαν αυτό το Φεστιβάλ, που έχει στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του πολίτη, γύρω από την κουλτούρα του eco living. Δεν θα πρέπει να παραλείψουμε να ευχαριστήσουμε το Πράσινο Ταμείο, που συνεργάστηκε με την ΚΟΙΝΣΕΠ «Ψηφιακό Άλμα», για αυτό το διήμερο δράσεων, στο πλαίσιο του προγράμματος “Εξωστρεφείς Δράσεις, Φυσικό Περιβάλλον και Καινοτόμες Δράσεις 2022”.

Όλοι μαζί ενώνουμε δυνάμεις για να επιτύχουμε την εφαρμογή μιας πραγματικής κυκλικής οικονομίας στη χώρα μας.

Καλή επιτυχία, με την ευχή το φεστιβάλ να γίνει θεσμός.

Print Friendly, PDF & Email
Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.