Στο πλευρό της Περιφερειάρχου, Ρόδης Κράτσα, η Πρόεδρος της Επ. Περιβάλλοντος της Βουλής, Δ. Αυγερινοπούλου

Στο πλευρό της Περιφερειάρχου, Ρόδης Κράτσα, η Πρόεδρος της Επ. Περιβάλλοντος της Βουλής, Δ. Αυγερινοπούλου

Επίσκεψη στην Κεφαλονιά και την Ιθάκη

Στην Κεφαλονιά και την Ιθάκη η Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής και
Βουλευτής Ν. Ηλείας, Ν.Δ., Δρ. Διονυσία – Θεοδώρα Αυγερινοπούλου, στο πλευρό της
Περιφερειάρχου Ιονίων Νήσων, κας Ρόδης Κράτσα – Τσαγκαροπούλου, και στηρίζοντας το
έργο της Περιφέρειας στον τομέα του περιβάλλοντος.
Ως Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής, η Δρ. Αυγερινοπούλου αναφέρθηκε
στο σημαντικό έργο που έχει να επιδείξει η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, υπό την Περιφερειάρχη
κυρία Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου, στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος, όπως
το Περιφερειακό Σχέδιο Προσαρμογής στην Κλιματική Κρίση (ΠεΣΠΚΑ). Μια από τις
σημαντικότερες προκλήσεις στην οποία ανταποκρίθηκε επιτυχώς η Περιφέρεια ήταν η
ανασυγκρότηση της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης μετά τον Ιανό και η περαιτέρω «θωράκιση»
των Ιονίων Νήσων από τις φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές. Εξίσου σημαντικό, όπως
σημείωσε η κα Αυγερινοπούλου, είναι και το έργο της κυρίας Ρόδης Κράτσα –
Τσαγκαροπούλου στην προβολή του Γεωπάρκου Κεφαλονιάς – Ιθάκης, όπου, πλέον,
αναγνωρίζεται η ιδιαίτερη αξία του σε διεθνές επίπεδο, όπως και η μέριμνά της για την
στήριξη του βιώσιμου τουρισμού στα Επτάνησα μέσω και της εκπόνησης στρατηγικής μελέτης
ανάπτυξης βιώσιμου τουρισμού. Τα αποτελέσματα των μεθοδευμένων κινήσεων της κυρίας
Κράτσα στον τομέα του τουρισμού είναι, άλλωστε, ορατά, καθώς τα Ιόνια Νησιά και δη η
Κεφαλονιά προσελκύουν μεγάλο αριθμό τουριστών.
Η Δρ. Αυγερινοπούλου στάθηκε δε και στις πρωτοβουλίες της Περιφέρειας στον τομέα της
διαχείρισης των απορριμμάτων με τη δημιουργία ΦΟΣΔΑ Ιονίων Νήσων μεταξύ της
Περιφέρειας και των Δήμων, τη δημιουργία νέου γραφείου του Φορέα Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων της Περιφέρειας στην Κεφαλονιά, την περιβαλλοντική αναβάθμιση και
αποκατάσταση του ΧΥΤΥ και τη δημιουργία ολοκληρωμένης εγκατάστασης διαχείρισης
απορριμμάτων. Πρωτοβουλίες που διαμορφώνουν ένα νέο μοντέλο, σύγχρονο και βιώσιμο,
στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων και διασφαλίζουν την ποιότητα της ζωής των πολιτών.

Επικοινωνία με το Παράρτημα του ΟΦΥΠΕΚΑ στην Κεφαλονιά

Με το προσωπικό του Παραρτήματος της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Ζάκυνθου,
Αίνου και Προστατευόμενων Περιοχών Ιονίων Νήσων στην Κεφαλονιά επικοινώνησαν η
Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, κυρία Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου, και η Πρόεδρος της
Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής και Βουλευτής Ν. Ηλείας, Ν.Δ., Δρ. Διονυσία – Θεοδώρα
Αυγερινοπούλου.

Κατά την επικοινωνία τους, συζητήθηκαν θέματα διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών
και δη η διαδικασία αναθεώρησης του Προεδρικού Διατάγματος που διέπει τις
προστατευόμενες περιοχές. Εντός αυτού του πλαισίου, ακολούθησε και συνάντηση με
εκπροσώπους αλιέων.

Επίσκεψη στην Ιθάκη 

Εν συνεχεία η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, κυρία Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου, και η
Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής και Βουλευτής Ηλείας, Ν.Δ., Δρ. Διονυσία
– Θεοδώρα Αυγερινοπούλου, επισκέφθηκαν την Ιθάκη.
Η Δρ. Αυγερινοπούλου χαιρέτησε την παρουσίαση του ψηφοδελτίου του συνδυασμού της
Περιφερειάρχου, «ΙΟΝΙΟ ΔΥΝΑΤΑ! Κάθε νησί ψηλά», και έκανε ειδική αναφορά στο
περιβαλλοντικό έργο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, στα θέματα κλιματικής κρίσης, αλλά και
στη «θωράκιση» του νησιού από τις φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές, καθώς και στις
δυνατότητες περαιτέρω συνεργασίας και ανάπτυξης κοινών προγραμμάτων μεταξύ της Ιθάκης
και του Πύργου, οι οποίες έχουν αδελφοποιηθεί. Ακολούθησαν δε συναντήσεις με τον
εμπορικό κόσμο και με εκπροσώπους του τουριστικού τομέα.
Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί και το ουσιαστικό έργο της Περιφέρειας για την ανάδειξη και
αξιοποίηση της ταυτότητας της Ομηρικής Ιθάκης με κέντρο βάρους το Ψηφιακό Οδυσσειακό
Κέντρο Ιθάκης, αφιερωμένο στην ιστορία του νησιού από την αρχαιότητα, που
χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Print Friendly, PDF & Email
Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.