Με πλούσια θεματολογία θα ασχοληθεί φέτος η Υποεπιτροπή Υδατικών Πόρων της Βουλής

Με πλούσια θεματολογία θα ασχοληθεί φέτος η Υποεπιτροπή Υδατικών Πόρων της Βουλής

Με πλούσια θεματολογία θα ασχοληθεί φέτος η Υποεπιτροπή Υδατικών Πόρων της
Βουλής, η οποία, σε ειδική συνεδρίαση, έθεσε σε προτεραιότητα τους θεματικούς
κύκλους εργασιών της. Η Πρόεδρος της Υποεπιτροπής Υδατικών Πόρων, Δρ.
Διονυσία – Θεοδώρα Αυγερινοπούλου, παρουσίασε τις βασικές θεματικές ενότητες,
ενώ και με τις προτάσεις των Μελών της Υποεπιτροπής, προτεραιοποίηθηκαν,
μεταξύ άλλων, η πρόληψη και αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων, η
διαχείριση του αρδευτικού νερού, η διαχείριση των λυμάτων, η απορρύπανση και
επαναχρησιμοποίηση του νερού, η ποιότητα του πόσιμου ύδατος, αλλά και η
απορρύπανση και αποκατάσταση υδατικών οικοσυστημάτων με εξέταση μελετών
περίπτωσης, καθώς και ο βιώσιμος τουρισμός. Αντικείμενα επεξεργασίας θα
αποτελέσουν, ακόμη, οι σημαντικές διεθνείς εξελίξεις και συμβάσεις, όπως,
ενδεικτικά, η Σύμβαση για την Περιβαλλοντική Προστασία της Ανοιχτής Θάλασσας,
καθώς και οι διαθέσιμοι χρηματοδοτικοί πόροι για την χρηματοδότηση υποδομών
ύδατος.
Η Πρόεδρος σημείωσε, περαιτέρω, ότι η θεματολογία παραμένει ανοιχτή και θα
διαμορφωθεί αντίστοιχα με θέματα επικαιρότητας, ενώ θα δεχθεί και αναφορές
τόσο από τα μέλη της Επιτροπής όσο και από πολίτες σε σχέση με περιπτώσεις
ρύπανσης υδάτων. Το «άνοιγμα» προς τους πολίτες μέσω αναφορών είναι
ιδιαιτέρως σημαντικό, καθώς έτσι δίνεται η δυνατότητα στα Μέλη της
Υποεπιτροπής να γίνονται άμεσα κοινωνοί των περιπτώσεων ρύπανσης των
υδάτων. Το Προεδρείο της Επιτροπής θα δέχεται αναφορές στα ακόλουθα email:
d.avgerinopoulou@parliament.gr και k.gati@parliament.gr

Print Friendly, PDF & Email
Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.