Υποεπιτροπή Υδατικών Πόρων: Η διαχείριση των υδάτινων πόρων στον αγροτικό τομέα,  υπό την απειλή της κλιματικής κρίσης

Υποεπιτροπή Υδατικών Πόρων: Η διαχείριση των υδάτινων πόρων στον αγροτικό τομέα, υπό την απειλή της κλιματικής κρίσης

Το θέμα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων στον αγροτικό τομέα, υπό την απειλή της κλιματικής κρίσης, απασχόλησε την συνεδρίαση της Υποεπιτροπής Υδατικών Πόρων της Βουλής, υπό την προεδρία της Δρ. Διονυσίας – Θεοδώρας Αυγερινοπούλου. Στην διάρκεια της συνεδρίασης, έγινε εκτενής ενημέρωση από τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Διονύσιο Σταμενίτη καθώς και τον Γενικό Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, του Υπουργείου, κ. Δημήτριο Παπαγιαννίδη, ο οποίος παρουσίασε, μεταξύ άλλων, και το Πρόγραμμα «ΥΔΩΡ2».

Η Πρόεδρος της Υποεπιτροπής, στην εισήγησή της, τόνισε ότι πρόκειται για ένα κρίσιμο ζήτημα, καθώς οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης επηρεάζουν άμεσα στον αγροτικό τομέα και ειδικότερα, ασκούν πιέσεις στα υδατικά αποθέματα, τα οποία ολοένα και συρρικνώνονται. Συγκεκριμένα, επεσήμανε ότι ο αγροτικός τομέας αποτελεί τον κύριο καταναλωτή νερού, καθώς υπολογίζεται ότι άνω του 80% της συνολικής κατανάλωσης νερού σε ολόκληρη την Ελλάδα αφορά στη γεωργία, ενώ σημειώνεται σημαντική απώλεια πολύτιμων υδατικών πόρων, λόγω της μη χρήσης βέλτιστων καλλιεργητών πρακτικών, αλλά και έλλειψης υποδομών ύδατος.

«Χρειάζεται, λοιπόν, στοχευμένες πολιτικές για την ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων στην αγροτική παραγωγή και εκτός από τις υποδομές, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και η τεχνολογία, όπως με τη χρήση δεδομένων από αγρομετεωρολογικού σταθμού, τη χρήση αισθητήρων εδαφικής υγρασίας και εν γένει όλα τα εργαλεία τα οποία μας δίνει η λεγόμενη «γεωργία ακριβείας» υπογράμμισε η κα. Αυγερινοπούλου.

Ο κ. Σταμενίτης τόνισε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα της ορθής χρήσης των υδάτινων πόρων και αυτό είναι κάτι που μαρτυρά το έργο της αλλά και οι πρωτοβουλίες που έχει λάβει και αναφέρθηκε στο θεσμικό πλαίσιο τόσο σε εθνικό όσο και ευρωπαϊκό επίπεδο για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση των υδάτων, καθώς και στον εθνικό κλιματικό νόμο και την εκπόνηση των σχεδίων διαχείρισης κινδύνου πλημμύρας. Μίλησε για την ανάγκη που υπάρχει για καλύτερη διαχείριση του νερού και αποδοτικότερη χρήση του στη γεωργία, καθώς οι αρδεύσιμες εκτάσεις στην Ελλάδα ανέρχονται στα 9.607.000 στρέμματα και αποτελούν το 34% της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης και η συνολική κατανάλωση του νερού στη γεωργία εκτιμάται, περίπου, στο 83% της συνολικής κατανάλωσης νερού στην Ελλάδα.

Ταυτόχρονα, υπογράμμισε ότι μεγάλος όγκος υδάτων χάνεται από τη λανθασμένη επιλογή του τρόπου άρδευσης, αλλά και εξαιτίας προβλημάτων στη λειτουργία των δικτύων άρδευσης και αναφέρθηκε στις τεράστιες δυνατότητες βελτίωσης του βαθμού απόδοσης των αρδεύσεων, άρα, και της συνολικής εξοικονόμησης ύδατος στη χώρα, με τις πολιτικές προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή να εστιάζουν σημαντικά στη γεωργία.

«Κρίνεται, συνεπώς, επιβεβλημένο οι πολιτικές προσαρμογής της γεωργίας στην κλιματική αλλαγή να εστιάζουν, ειδικότερα, στους υδάτινους πόρους. Δράσεις, όπως η αειφόρος διαχείριση φυσικών πόρων, η εξοικονόμηση νερού, η αποτελεσματική χρήση του νερού, η μείωση της άντλησης των υδροφόρων οριζόντων και η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων και των χρήσεων γης που είναι συμβατές με τοπικούς διαθέσιμους υδάτινους πόρους περιλαμβάνονται ήδη στην εθνική στρατηγική για την προσαρμογή της γεωργίας στην κλιματική αλλαγή», τόνισε.

Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναφέρθηκε και στα μέτρα που λαμβάνει το Υπουργείο, στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης του ΥΠ.Α.Α.Τ. για το 2023, στην προτεραιότητα που δίνεται στα έργα άρδευσης που στοχεύουν στη μείωση απωλειών και στην εφαρμογή μεθόδων άρδευσης υψηλής αποδοτικότητας, στην αντικατάσταση υπαρχόντων πεπαλαιωμένων δικτύων άρδευσης, έργα που συμβάλλουν άμεσα στην αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης του νερού στη γεωργία. Επιπλέον, δίνεται προτεραιότητα και σε έργα που χρησιμοποιούν εναλλακτικές πηγές νερού ανακυκλωμένα ύδατα.

Ο Γ.Γ. Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών αναφέρθηκε στην νέα ΚΑΠ, στο νέο στρατηγικό σχέδιο 2023 – 2027 και τις 7 προτεραιότητες που θέτει, με βασική την προστασία του περιβάλλοντος, των φυσικών πόρων και η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Κορωνίδα της προσπάθειας αποτελεί το Πρόγραμμα ΥΔΩΡ 2.0 με το Υπουργείο να χρηματοδοτεί αυτή τη στιγμή πάνω από 500 έργα. Τόνισε, δε, ότι το ολοκληρωμένο αυτό πρόγραμμα στοχεύει να βοηθηθούν οι αστικοί πληθυσμοί να έχουν καλής ποιότητας νερό και αντιπλημμυρική προστασία.

Παρουσιάζοντας τα έργα, αναφέρθηκε στην μεταφορά του νερού από τον ποταμό Νέστο στην πεδιάδα της Ξάνθης, στο αρδευτικό δίκτυο Αλμωπαίου, τον εκσυγχρονισμό των δικτύων άρδευσης του Τ.Ο.Ε.Β. Ταυρωπού, το Δίκτυο Υπέρεια Λάρισας – Ορφανά Καρδίτσας, τα Χοχλάκια, το φράγμα και τα δίκτυα Αγίου Ιωάννη καθώς και το φράγμα Μιναγιώτικα.

-Σχετικό οπτικοακουστικό υλικό θα βρείτε εδώ.

Print Friendly, PDF & Email
Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.