Μήνυμα Δ. Αυγερινοπούλου για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

Μήνυμα Δ. Αυγερινοπούλου για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

Ουσιαστικά βήματα με επίκεντρο τον Άνθρωπο, για μία κοινωνία ενότητας, κατανόησης και αλληλεγγύης

«Η 3η Δεκεμβρίου αποτελεί μια υπενθύμιση κοινωνικής ευαισθησίας, ισότητας και ευκαιριών. Είναι βέβαιο ότι μία ημέρα δεν είναι αρκετή για να αλλάξει η ζωή αυτών των συνανθρώπων μας. Ωστόσο, είναι μια ευκαιρία να δώσουμε ένα ηχηρό μήνυμα συμπαράστασης και υποστήριξης, να δεσμευθούμε και κυρίως να δράσουμε για την υλοποίηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, καθώς δεν είναι μόνο ζήτημα δικαιοσύνης, αλλά επένδυσης σε ένα κοινό, πιο ανθρώπινο μέλλον.

Οφείλουμε όλοι μαζί να συμμετέχουμε στην συστηματική προσπάθεια για την βελτίωση της ποιότητας της ζωής των ατόμων με αναπηρία και την ανάπτυξη δράσεων για την περαιτέρω ισότιμη συμμετοχή τους στη δημόσια ζωή και τις πολιτικές, πολιτισμικές και οικονομικές δραστηριότητες. Η βελτίωση της ποιότητας της ζωής των ατόμων με αναπηρία είναι υψηλή προτεραιότητα της Κυβέρνησης. Εργαζόμαστε αδιάκοπα και σε πολλά επίπεδα για την έμπρακτη στήριξη των ατόμων με αναπηρία και τη βελτίωση της προσβασιμότητάς τους.

Η Κυβέρνηση αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και υιοθετεί πολιτικές με γνώμονα όλοι οι συνάνθρωποί μας να έχουν απόλυτη πρόσβαση και υποστήριξη. Κορωνίδα αυτής της στρατηγικής αποτελεί το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία που έχει καταρτίσει και υλοποιεί η Κυβέρνηση, για την προώθηση της συμμετοχής στην απασχόληση, την εκπαίδευση, τις κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες, καθώς και τις ψυχαγωγικές δραστηριότητες.

Στόχος μας είναι να αρθούν τα εμπόδια που δεν επιτρέπουν στους συμπολίτες μας να βιώνουν όσα δικαιούνται. Χωρίς διακρίσεις και ξεπερασμένες αντιλήψεις, η χώρα μας εναρμονίζεται με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την αναπηρία. Μια στρατηγική που παρέχει το πλαίσιο για την ενίσχυση των ατόμων με αναπηρία, ώστε να συμμετέχουν πλήρως στην κοινωνία και να διασφαλίζεται ότι μπορούν να απολαμβάνουν τα θεμελιώδη δικαιώματά τους. Η προσπάθεια αυτή είναι καθημερινή, για μία κοινωνία ενότητας, κατανόησης και αλληλεγγύης.

Τον Οκτώβριο του 2022, εγκαινιάστηκαν στην Ηλεία οι Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης του Παραρτήματος ΑμεΑ Λεχαινών από την Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κα. Δόμνα Μιχαηλίδου και έτσι η αποϊδρυματοποίηση γίνεται πράξη στον Νομό μας. Πρόκειται για ένα καθοριστικό βήμα για την μετάβαση από τις ιδρυματικές υπηρεσίες, στις υπηρεσίες σε επίπεδο τοπικής κοινότητας. Παράλληλα, η Κυβέρνηση έχει προχωρήσει ήδη σε μια σειρά οριζόντιων πολιτικών για την επίλυσή προβλημάτων.
Το προηγούμενο διάστημα ψηφίστηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο που βελτιώνει την προσβασιμότητα των Ατόμων με Αναπηρία σε προϊόντα και υπηρεσίες (Εθνική Ψηφιακή Πύλη Αναπηρίας, τα Ηλεκτρονικά Κέντρα Πιστοποίησης και το Ψηφιακό Μητρώο) καθώς και για την ίση μεταχείριση στη Δικαιοσύνη ανεξαρτήτως αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης. Πρόκειται για κομβικές πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις που στοχεύουν στη θωράκιση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες με βάση τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, τις Τελικές Παρατηρήσεις της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία της 29ης Οκτωβρίου 2019 και το πρώτο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία.

Το 2021 συστάθηκε η Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας ως συμβουλευτικό όργανο της πολιτείας, ενεργοποιήθηκε ο συντονιστικός μηχανισμός και έγιναν πράξη μέτρα που έχουν απτό αποτύπωμα στη ζωή των ΑμεΑ, όπως η αύξηση των αναπηρικών επιδομάτων και ο θεσμός του Προσωπικού Βοηθού. O θεσμός του προσωπικού βοηθού, έχει αρχίσει πια και ριζώνει και οι άνθρωποι με αναπηρίες έχουν τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε έναν άνθρωπο που κάνει τη ζωή τους, την καθημερινότητά τους, την εργασία τους καλύτερη.
Έχει γενικευθεί για όλες τις κατηγορίες η εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Αναπηρίας. Παράλληλα, υλοποιούνται πρόγραμμα απασχόλησης.

Επιπρόσθετα, το υπουργείο Εργασίας σε συνεργασία με τον ΕΦΚΑ προωθεί νέες παρεμβάσεις με στόχο τον δραστικό περιορισμό της γραφειοκρατίας, τη μείωση του χρόνου αναμονής για τα ραντεβού και τη βελτίωση της προσβασιμότητας στα ΚΕΠΑ, τον διοικητικό και οργανωτικό εκσυγχρονισμό τους όσο κυρίως για την ενίσχυση σε αριθμό και ειδικότητες του Σώματος Ιατρών που πιστοποιούν την αναπηρία στα ΚΕΠΑ αλλά και τη διασφάλιση της προσβασιμότητας των υποδομών. Θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι τα ψηφιακά ΚΕΠΑ βελτίωσαν στην πράξη την καθημερινότητα περίπου 300.000 ατόμων με αναπηρία που από τον Σεπτέμβριο του 2022.

Και δεν μένουμε μόνο σε αυτές τις πρωτοβουλίες. Συνεχίζουμε με οδικό χάρτη το Εθνικό Σχέδιο Δράσης, με ουσιαστικά βήματα και έχοντας πάντα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός μας τον Άνθρωπο. Προτεραιότητά μας είναι η προώθηση της πλήρους συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνική και οικονομική́ ζωή́ της χωράς μέσω της κατοχύρωσης της γενικής αρχής της ίσης μεταχείρισης, στους τομείς της κοινωνικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής ασφάλισης και της υγειονομικής περίθαλψης, των κοινωνικών παροχών και φορολογικών διευκολύνσεων, της εκπαίδευσης και της πρόσβασης στη διάθεση και παροχή αγαθών και υπηρεσιών που διατίθενται συναλλακτικά στο κοινό, συμπεριλαμβανομένης και της στέγης.

Καταρτίζουμε με προσωπική δέσμευση και μέριμνα από τον Πρωθυπουργό, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Οδικού Χάρτη για την έμπρακτη στήριξη των ατόμων με αναπηρία για την ισότιμης πρόσβαση στην υγεία, την εκπαίδευση και την εργασία καθώς και της περαιτέρω βελτίωσης της προσβασιμότητας σε συνεργασία με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, την ενθάρρυνση της αυτόνομης διαβίωσης με παράλληλη περιστολή της ιδρυματοποίησης, αλλά και το θέμα των συντάξεων αναπηρίας, μέσα από ένα ενιαίο, συνεκτικό πλαίσιο».

Το κείμενο δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα “ΠΡΩΤΗ” στις 4/12/2023


Print Friendly, PDF & Email
Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.