Ο πρωτογενής τομέας για τη Νέα Δημοκρατία

Ο πρωτογενής τομέας για τη Νέα Δημοκρατία

 • Ζητούμε ισχυρή εντολή για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τον αγρότη

Η Νέα Δημοκρατία πιστεύει στην Ελληνική περιφέρεια και στις σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητές της. Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τους αγρότες μας να κάνουν το μεγάλο ποιοτικό άλμα και να αφήσουν πίσω ξεπερασμένες πρακτικές του παρελθόντος, περνώντας σε μια νέα εποχή.

Ο Πρόεδρός μας Κυριάκος Μητσοτάκης και όλοι εμείς στη ΝΔ αναγνωρίζουμε ότι η αγροτική ανάπτυξη και, κυρίως, η αειφόρος αγροτική ανάπτυξη μπορεί να καταστεί βασικός πυλώνας στην ανάπτυξη και την έξοδο της πατρίδας μας από την οικονομική κρίση. Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ  με την πολιτική που άσκησε κατάστρεψε την παραγωγική βάση της χώρας και στραγγάλισε  την αγορά. Αυτή τη στιγμή, ο τριπλός συνδυασμός φορολόγησης, εισφορών και κόστους παραγωγής κατέστησε μη βιώσιμη την αγροτική παραγωγή.

Στη Νέα Δημοκρατία μας ενδιαφέρει να στηρίξουμε τους αγρότες μας, να κάνουμε τα απαραίτητα έργα υποδομής, να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε φθηνό νερό, να έχουμε σύγχρονα αρδευτικά δίκτυα, να προσέχουμε το νερό, διότι δεν μας περισσεύει, να μπορέσουμε να στηρίξουμε ίσως τον πιο παραγωγικό κάμπο στην Ελλάδα, τον κάμπο της Ηλείας, να τονώσουμε τις συνενώσεις των αγροτών, αφού θα τους δώσουμε ειδικά φορολογικά κίνητρα για να μπορέσουν να αποκτήσουν οι ομάδες παραγωγών εκείνη την δύναμη που χρειάζονται για να μπορούν να είναι ανταγωνιστικοί να τους βοηθήσουμε και να τους υποστηρίξουμε με νέα τεχνολογία, ώστε να περάσουν οι νέοι αγρότες στη νέα εποχή.

Στο πλαίσιο αυτό, το πλάνο της ΝΔ στηρίζεται σε υπεύθυνες και ειλικρινείς προτάσεις.

Προκειμένου, λοιπόν, να καταστεί ο αγροτικός τομέας αρωγός στην ανάπτυξη και στην έξοδο της πατρίδας μας από την οικονομική κρίση, οι βασικές δεσμεύσεις της Νέας Δημοκρατίας για τα αγροτικά ζητήματα, όπως τις διατύπωσε ο Πρόεδρός μας Κυριάκος Μητσοτάκης περιλαμβάνουν  την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τη μετάβαση σε ένα νέο πρότυπο αγροτικής επιχειρηματικότητας

Προτεραιότητες για τον Ελληνικό πρωτογενή τομέα είναι η ανάσχεση της πτώσης του γεωργικού εισοδήματος και η ταυτόχρονη συγκράτηση του περιορισμού της απασχόλησης, με την ανανέωση των γενεών και τη βελτίωση της παραγωγικότητας. Επίσης η μεταφορά έρευνας και καινοτομίας στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μέσω της ενίσχυσης των παραγωγικών επενδύσεων και της στήριξης της εξωστρέφειας των αγροτικών προϊόντων. Βασικοί στόχοι είναι η βελτίωση του βαθμού οργάνωσης της αγροτικής παραγωγής, η αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου των αγροτικών συνεταιρισμών, η υιοθέτηση ισχυρών κινήτρων φορολογικού και επενδυτικού χαρακτήρα και ο ορθολογικός σχεδιασμός των Μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

Κύριες Δράσεις για την Υλοποίηση της Αγροτικής μας Πολιτικής

 • Για τους αγρότες ο εισαγωγικός συντελεστής του φόρου εισοδήματος θα μειωθεί από το 22% στο 9%, με τη διατήρηση του αφορολογήτου και με επιπλέον αφορολόγητο 1.000 ευρώ για κάθε παιδί
 • Μειώνουμε το φόρο των επιχειρήσεων, από το 28% στο 20%, σε δύο χρόνια
 • Μειώνουμε τη φορολογία στα μερίσματα από το 10% στο 5%
 • Μειώνουμε τον ΕΝΦΙΑ κατά 30% σε δυο χρόνια
 • Μείωση του ΦΠΑ με καθιέρωση δύο συντελεστών 11% και 22%, από 13% και 24% σήμερα
 • Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών από 20% στο 15%, σε μία τετραετία
 • Φορολόγηση των αγροτικών συλλογικών σχημάτων με συντελεστή 10%
 • Νέο θεσμικό πλαίσιο για τους συνεταιρισμούς
 • Ολοκληρώνουμε την κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο κρασί
 • Για τις παράνομες ελληνοποιήσεις δεσμευόμαστε για καθεστώς πλήρων και αποτελεσματικών ελέγχων
 • Απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης των σταυλικών εκμεταλλεύσεων
 • Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην Ελληνική ορεινή κτηνοτροφία αιγοπροβάτων
 • Καθιερώνουμε τακτικό διάλογο με τις διεπαγγελματικές οργανώσεις των παραγωγών
 • Δημιουργούμε Εθνικό Αγροτικό Επιμελητήριο κατά τα πρότυπα της Γαλλίας
 • Διεκδίκηση την επόμενη μέρα σταθερών πόρων για τους Έλληνες αγρότες και κτηνοτρόφους από τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική
 • Αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων εργαλείων για επαρκή χρηματοδότηση του αγροτικού τομέα (ΠΑΑ, αναπτυξιακός νόμος)
 • Στοχευμένη χρήση των κονδυλίων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.
 • Ενεργοποίηση της συμφωνίας μεταξύ της DG AGRI και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για τη δημιουργία εγγυητικών κεφαλαίων για την αγροτική παραγωγή
 • Ίδρυση ενιαίας αδειοδοτικής αρχής σε επίπεδο υφυπουργού, ώστε, όταν υπάρχουν καθυστερήσεις, να έχει τη δυνατότητα αυτή η αρχή να αδειοδοτεί τις επενδύσεις
 • Ολοκληρώνουμε τον χωροταξικό σχεδιασμό και τη διαδικασία καθορισμού χρήσεων γης ανά περιοχή
 • Επικαιροποίηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ και υιοθέτηση αποτελεσματικών διοικητικών διαδικασιών
 • Προωθούμε την παρουσία του ιδιωτικού ασφαλιστικού τομέα στην υπηρεσία του αγρότη για την κάλυψη των ζημιών στους παραγωγούς
 • Για την εξισωτική αποζημίωση επαναφορά των ουσιαστικών κριτηρίων επιλογής των πραγματικών δικαιούχων κτηνοτρόφων
 • Για τους νέους αγρότες η πολιτική μας είναι η ουσιαστική ενίσχυση των νέων αγροτών, στη βάση μακροπρόθεσμων πολιτικών αναζωογόνησης του αγροτικού μας πληθυσμού
 • Προωθούμε ένα νέο σήμα ιδιαίτερων προϊόντων, που παράγονται σε οικολογικά ευαίσθητες περιοχές
 • Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων αποκτά νέα δομή ώστε να έχει επιτελικό ρόλο

Η ανερμάτιστη και ανεύθυνη πολιτική της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ επιδείνωσε την κατάσταση στην αγροτική οικονομία. Η Νέα Δημοκρατία έχοντας ιστορικούς δεσμούς με τους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα, θέτει την αγροτική οικονομία στο επίκεντρο των προτεραιοτήτων της.

Έχουμε σημαντικές διαπραγματεύσεις να κάνουμε στην Ευρώπη την επόμενη μέρα. Αφορούν την κοινή αγροτική πολιτική, το πώς θα προστατέψουμε τους αγρότες μας την προγραμματική περίοδο από το ‘21 μέχρι το ‘27. Και θέλω να αναρωτηθείτε ποιος θα θέλατε να την κάνει αυτή την διαπραγμάτευση.

Γι αυτό ζητούμε ισχυρή εντολή για να μπορέσουμε να  στηρίξουμε τον αγρότη, να στηρίξουμε το αγροτικό εισόδημα, να  μειώσουμε τους φόρους για κάθε Ελληνίδα, για κάθε Έλληνα συμπεριλαμβανομένων και των αγροτών.

 

Please follow and like us:
Mε την ψήφο του στις Ευρωεκλογές o κάθε πολίτης μπορεί να συμμετάσχει στη διαδικασία λήψης αποφάσεων 

Mε την ψήφο του στις Ευρωεκλογές o κάθε πολίτης μπορεί να συμμετάσχει στη διαδικασία λήψης αποφάσεων 

Το 2015 γυρίστηκε μια ταινία με τίτλο «The Great European Disaster Movie» (η ταινία της Μεγάλης Καταστροφής της Ευρώπης) των Annalisa Piras και Bill Emmot, της οποίας το σενάριο μας μεταφέρει στο μέλλον, μερικές δεκαετίες αργότερα, αναπαράγοντας ένα υποθετικό σενάριο κατά το οποίο, η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε διαλυθεί. Μέσα σε ένα αεροπλάνο βρίσκεται ένα μικρό 10χρονο κορίτσι που δεν γνωρίζει καν τι είναι η ΕΕ και ένας πολύ μεγαλύτερης ηλικίας ιστορικός που εργάζεται σε μουσείο και έχει κάποια χαρτονομίσματα με ευρώ μαζί του. Η μικρή βλέπει τα ευρώ και ρωτά τι είναι αυτά, γιατί δεν τα έχει ξαναδεί. Εκείνος της διηγείται ότι κάποτε υπήρχε η ΕΕ και τα Ευρωπαϊκά κράτη ήταν όλα μαζί ενωμένα. Μαζί απέφευγαν τις «αναταράξεις», όπως αυτές του αεροπλάνου, και βοηθούσαν το ένα το άλλο. Έφτιαχναν κοινές πολιτικές, μέχρι και κοινό νόμισμα, και ήταν ισχυρότερα όλα μαζί έναντι τρίτων κρατών. Έτσι η Ένωση, στην αρχή ήταν όπως την είχαν ονειρευτεί οι μεγάλοι οραματιστές ηγέτες, όπως, μεταξύ άλλων, ο Κόνραντ Αντενάουερ, ο Ντε Γκολ, ο Γιόζεφ Μπεχ, ο Τσόρτσιλ, ο ντε Γκάσπερι, ο Ζαν Μονέ, ο Σπάακ και ο Ρομπέρ Σουμάν: Μια Ευρώπη μακριά από το φόβο ενός ακόμα Παγκοσμίου Πολέμου, μακριά από τους εθνικιστικούς φανατισμούς, την χρεωκοπία των κρατών, τις απειλές των συνόρων. Αντίθετα, δημιουργήθηκε μια μεγάλη αγορά όπου όλοι μπορούσαν να μένουν, να εργάζονται και να κυκλοφορούν ελεύθερα και με ασφάλεια. Αναπτύχθηκαν κοινές πολιτικές μεταξύ των Κρατών Μελών, όπως στα αγροτικά, την αλιεία, την οικονομία και τη νομισματική πολιτική. Φτιάξαμε τη ενιαία αγορά και την τελωνειακή ένωση. Η Ένωση βοηθούσε τα κράτη να βελτιώσουν τις πολιτικές τους. Για παράδειγμα, όταν τα Κράτη Μέλη δεν μπορούσαν να προστατεύσουν αποτελεσματικά το φυσικό περιβάλλον, να αντιμετωπίσουν τις κλιματικές αλλαγές, να προωθήσουν τις ΑΠΕ ή την έρευνα και την τεχνολογία, την εκπαίδευση, την υγεία, την επιχειρηματικότητα, η ΕΕ τους έδινε έξτρα χρήματα και εργαλεία (know how) προς αυτό το σκοπό και τα Κράτη και οι πολίτες τα κατάφερναν καλύτερα.

 

Αλλά κανείς δεν είναι τέλειος, οι άνθρωποι δεν είναι τέλειοι, οι θεσμοί δεν είναι τέλειοι. Η ΕΕ είχε κάποια μειονεκτήματα, όπως μεγάλη γραφειοκρατία και καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων, ελλιπείς θεσμούς κυρίως στα οικονομικά της, που δεν επέτρεψαν να κινηθεί άμεσα και να βοηθήσει, όπως θα ήθελε, κράτη όπως και η Ελλάδα που διήλθαν οικονομικής κρίσης, αλλά και να δημιουργήσουν επαρκείς θέσεις εργασίας για όλους. Ούτε και αποφασιστικές αρμοδιότητες σε θέματα όπως η εξωτερική πολιτική και η άμυνα, γιατί τα Κράτη Μέλη δεν τις είχαν δώσει τέτοιες αρμοδιότητες. Όμως η ΕΕ βελτιωνόταν κάθε μέρα.

Επεισόδια, κυρίως εθνικιστικά, όπως το Brexit, και αποσχιστικά κινήματα που δημιουργούσαν αστάθεια σε κράτη, όπως στην Ισπανία, αλλά και απογοητευμένοι πολίτες σε όλα τα κράτη, και εν γένει ευρωσκεπτικιστές, οδήγησαν σε λάθος πολιτικές επιλογές και διάλυση της Ένωσης. ΄Ολα τα πλεονεκτήματα που είχαμε εξασφαλίσει ως εκείνη τη στιγμή χάθηκαν. Το νεαρό κορίτσι – στην ταινία- λέει ότι ήταν κρίμα που διαλύθηκε η Ένωση, και ότι θα ήθελε και η ίδια να έχει γεννηθεί σε μια χώρα μέσα στην ΕΕ! Για τα παιδιά μας λοιπόν, πρέπει να προασπίσουμε ό,τι έχουμε μέχρι τώρα κερδίσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ευρωπαϊκό κεκτημένο και τις καλύτερες συνθήκες, την καλύτερη ποιότητα ζωής σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές, που απολαμβάνουμε όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες σήμερα και που είναι τόσο πολύ δεδομένη στην καθημερινότητά μας, ώστε δεν το συνειδητοποιούμε.

Για τις επόμενες Γενιές, λοιπόν, οφείλουμε να αγωνιστούμε με την ψήφο μας, με την συμμετοχή μας στις εκλογές, για μια Ευρώπη της σταθερότητας, της βιώσιμης ανάπτυξης με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον, με σεβασμό στον άνθρωπο, για μια οικονομία χωρίς αποκλεισμούς, για μια Ευρώπη για όλους τους πολίτες, με θέσεις εργασίας για όλους, για την Ευρώπη της έξυπνης ανάπτυξης, της έρευνας και της καινοτομίας, για μια δημοκρατική και φιλελεύθερη Ευρώπη, ανταγωνιστική στα τρίτα κράτη, αλλά και για μια Ένωση ηγέτιδα στο κοινωνικό κράτος, την βιομηχανική επανάσταση, το εμπόριο, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό.

Αυτές ακριβώς είναι οι αξίες που προασπίζεται η ΕΕ. Και σε αυτούς τους στόχους η Νέα Δημοκρατία υπήρξε πάντα πρωτοπόρα. Οι αξίες της ΕΕ που αποτυπώνονται μέσα στα θεμελιώδη κείμενα της ΕΕ, τις ιδρυτικές συνθήκες των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, από το 1951 έως και σήμερα είναι οι ίδιες αξίες που διαπνέουν και την Νέα Δημοκρατία. Η ΝΔ, ως μακροβιότατο και πρωτοπόρο κόμμα, έθεσε τις βάσεις μετά την εισδοχή της Ελλάδας στην ΕΕ στα θεμελιώδη Ευρωπαϊκά κείμενα και σε πολλές πολιτικές της ΕΕ. Από την εποχή που ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Καραμανλής έκανε την αποφασιστική επιλογή να εντάξει την Ελλάδα στην ΕΕ και τον δυτικό κόσμο, τόσο εκείνος όσο και οι υπόλοιποι ηγέτες πρωθυπουργοί μας συνδιαμόρφωσαν αποφασιστικά τον Ευρωπαϊκό δικαιικό και πολιτικό χάρτη. Οι Έλληνες Νεοδημοκράτες Πρωθυπουργοί και υπουργοί μας που μετέχουν στο Συμβούλιο, οι Ευρωβουλευτές μας που εκλέγονται στο Ευρωκοινοβούλιο, οι εμπειρογνώμονές μας στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και σε άλλα όργανα της ΕΕ, οδηγούν σταθερά και με γνώση, μαζί με άλλους Ευρωπαίους, την Ένωση προς μια Ευρώπη ισχυρή έναντι τρίτων και δίκαιο για όλους.

Ανάμεσα σε όλα τα κύρια όργανα της ΕΕ, με την πάροδο του χρόνου και την αναθεώρηση των κειμένων των Ευρωπαϊκών Συνθηκών, σε μια προσπάθεια για μια δημοκρατικότερη Ευρώπη, ενισχύθηκε ο ρόλος του Ευρωκοινοβουλίου στη Ευρωπαϊκή νομοθετική διαδικασία. Πλέον, Ευρωβουλή, Κομισιόν και Συμβούλιο Υπουργών συν-αποφασίζουν για νόμους, πολιτικές και κονδύλια. Έτσι, με την ψήφο του στις Ευρωεκλογές κάθε πολίτης μπορεί να συμμετέχει, έστω και έμμεσα, στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.  Με τη δική μας ψήφο, με τους δικούς ανθρώπους, με τους Ευρωβουλευτές μας θα στείλουμε στην Ευρώπη τη φωνή και τα θέλω των Ελλήνων.

Ειδικότερα οι Έλληνες, αυτό το χρονικό διάστημα, χρειαζόμαστε άξιους ευρωβουλευτές:

 • Για να θέσουν τα σωστά ανθρωπιστικά όρια για την εισδοχή των προσφύγων στη χώρα μας και για να σταματήσει να είναι η Ελλάδα αποθήκη ψυχών στοιβαγμένων στα κέντρα φιλοξενίας προσφύγων
 • Για να θέσουν βέτο στην εισδοχή του FYROM στην ΕΕ και να οδηγήσουν τα Σκόπια στην επαναδιαπραγμάτευση της κατάπτυστης και την αντεθνική Συμφωνία των Πρεσπών με τα Σκόπια
 • Να αναπτύξουν νόμους και πολιτικές όχι μόνο για τις χώρες του Βορά, αλλά και τα για τις χώρες του Νότου, για τις Ευρωμεσογειακές χώρες.
 • Να επαναδιαπραγματευτούν την Αγροτική Πολιτική, την Οικονομική Πολιτική κ.α. προς όφελος και της χώρας μας, που η παρούσα κυβέρνηση έχει εγκαταλείψει
 • Για να αυξήσουν τα κονδύλια από τον Προϋπολογισμό της Ένωσης για την Βιώσιμη ανάπτυξη, και σε αυτή τη ανάπτυξη να λάβει περισσότερο μέρος η χώρα μας.
 • Να επιλέξουν σωστούς επιτρόπους (Υπουργούς) της Ένωσης
 • Να ενισχύσουν τις περιφερειακές πολιτικές. Η Δυτική Ελλάδα, στην οποία ανήκει και η Ηλεία, είναι από τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές της Ευρώπης.

Και να στηρίξουμε και την Ηλεία συγκεκριμένα:

-να ολοκληρωθεί το δίκτυο των χερσαίων, εναέριων και θαλασσίων μεταφορών μας με τη βοήθεια των μεγάλων κονδυλίων της ΕΕ (ο δρόμος Πάτρα-Πύργος που, κάποτε θα ήταν τμήμα του Πανευρωπαϊκού Δικτύου, και ακόμα απομένει για να ολοκληρωθεί,

-να δοθούν νέα  κονδύλια για τη αγροτική παραγωγή μας και για τις αποζημιώσεις από τις ζημίες στην αγροτική παραγωγή (ελιές, οποροποκηκευτηκά) πρέπει να δοθούν – τα οποία επί της παρούσας κυβέρνησης μειώθηκαν, γιατί η Κυβέρνηση δεν διαπραγματεύτηκε αποτελεσματικά στην ΕΕ,

-ο Νομός μας να θωρακιστεί από τις φυσικές καταστροφές,

-να ενισχύσουμε τον ιαματικό τουρισμό,

-να ολοκληρώσουμε την διαχείριση των απoβλήτων,

– να ιδρύσουμε πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα στο Νομό μας,

-να αναβαθμίσουμε ενεργειακά τα σπίτια και τα κτήριά μας, να αναπτύξουμε τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας,

-να ενισχύσουμε την επιχειρηματικότητα και

-να δημιουργήσουμε νέες και πρόσθετες θέσεις εργασίας.

Αυτά εξαρτώνται και από την ΕΕ.

Και σας καλώ όλους, τους αγωνιστές της παράταξης, τους συμπατριώτες, τους Έλληνες, να συμμετάσχουμε σε αυτές τις Ευρωεκλογές ψηφίζοντας Νέα Δημοκρατία, για να δώσουμε όλοι μαζί, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το μήνυμα για την Ευρώπη που θέλουμε, το μήνυμα για την Ελλάδα που θέλουμε και για την Ελλάδα που μας αξίζει.

Please follow and like us:
Η Ηλεία είναι τόπος παγκόσμιος! – Συνέντευξη στην Εφημερίδα ΠΑΤΡΙΣ

Η Ηλεία είναι τόπος παγκόσμιος! – Συνέντευξη στην Εφημερίδα ΠΑΤΡΙΣ

 

 • Μια ιδιαίτερα ανθρώπινη και… «αποκαλυπτική» συνέντευξη που μας βοηθά να γνωρίσουμε καλύτερα την τ. βουλευτή της ΝΔ.

 

Η Ηλεία δεν είναι οποιοσδήποτε νομός. Είναι ένας τόπος παγκόσμιος! Διαθέτουμε ένα πολιτιστικό κεφάλαιο άνω των 6000 ετών, που όμως είναι αναξιοποίητο… Πώς να μην αγαπήσεις τα πανέμορφα τοπία της; Είναι άλλωστε εδώ μια μεγάλη πρόκληση… Να συνεργαστούμε όλοι μαζί συστηματικά και να πετύχουμε!

Τα παραπάνω επισημαίνει από καρδιάς σε μια από τις πιο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις της η τ. βουλευτής Δρ. Διονυσία-Θεοδώρα Αυγερινοπούλου, ξετυλίγοντας παράλληλα τη δική της διαδρομή από τα χρόνια των σπουδών της μέχρι και σήμερα.

Το ταξίδι στην Αμερική, η ενεργοποίησή της στα θέματα της Ομογένειας, η στήριξη της χώρας μας από την άλλη άκρη του Ατλαντικού, η καθοριστική γνωριμία με τον Κώστα Καραμανλή, η αιφνιδιαστική τοποθέτηση στο ψηφοδέλτιο επικρατείας της ΝΔ και η εμπλοκή με την πολιτική, η κρίσιμη και ουσιαστική συνεργασία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, οι παρεμβάσεις για το περιβάλλον και η διεθνή αναγνώριση…

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

 

Η Νομική αποτέλεσε για εσάς το πρώτο μεγάλο βήμα και σας άνοιξε το δρόμο ενός μεγάλου ταξιδιού στη συνέχεια, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Πόσο εύκολο ή δύσκολο ήταν για εσάς προσωπικά αλλά και την οικογένειά σας, αφού το μοναδικό τους παιδί θα ήταν πλέον αρκετά μακριά τους;

 • Πήγα στη Νομική και είχα την απόλυτη στήριξη των γονιών μου γι’ αυτό. Προερχόμουν από μια απλή οικογένεια της Ηλείας και ήταν δύσκολο να κάνω σπουδές εκείνη την εποχή. Ευχαριστώ τους γονείς μου κάθε στιγμή της ζωής μου. Μπόρεσα με τη συνδρομή τους, να αφοσιωθώ στις σπουδές μου, να πάρω με άριστα το πτυχίο μου και έτσι να διεκδικήσω με επιτυχία υποτροφίες για τις σπουδές μου στο εξωτερικό. Επέλεξα να πάω στις ΗΠΑ. Ήταν δύσκολο για εμένα αλλά και για τους γονείς πολύ περισσότερο, αφού είμαι και μοναχοπαίδι. Γι’ αυτό εκεί καθόμουν ακριβώς μόνο το χρονικό διάστημα που έκανα σπουδές. Με την πρώτη ευκαιρία, Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι, ερχόμουν και πάλι στη Ζαχάρω!

Είχα και έχω πολύ μεγάλη αγάπη για την οικογένεια μου, για τους συγγενείς και τους φίλους μου, για τον τόπο μου. Διότι ο τόπος μας δεν είναι τίποτε άλλο παρά οι άνθρωποι που τον κατοικούν.

Και πως λοιπόν τα καταφέρνετε στις ΗΠΑ;

 • Στις ΗΠΑ τόσο οι σπουδές όσο και η εργασία μπορεί να είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικές. Οι σπουδές όμως που είχα κάνει στο Ελληνικό πανεπιστήμιο ήταν πολύ καλές και επίσης συναισθηματικά, μπορώ να πω ότι η Ηλεία μου έδινε δύναμη. Και το λέω μεταφορικά και κυριολεκτικά αυτό.

Σε όλα τα χρόνια των σπουδών εκεί, είχα δύο πράγματα πάνω στο γραφείο μου. Στην οθόνη του Η/Υ μου είχα τη φωτογραφία του Καϊάφα. Κάθε μέρα την έβλεπα και έτσι έπαιρνα δύναμη από τον τόπο μου. Δεύτερο, είχα πάνω στο γραφείο μου μια μικρή πέτρα σε σχήμα καρδιάς από την παραλία Ζαχάρως. Την κρατούσα συνέχεια κοντά μου! Μεταφορικά, μου θύμισε ότι έπρεπε να αντλήσω δύναμη χαρακτήρα.

Ξέρετε, μέσα σε μια παγκοσμιοποιημένη κοινωνία και ειδικά στην Αμερικάνικη που οι κάτοικοί της είναι από διάφορα μέρη του κόσμου, πρέπει να έχεις έντονα τη δική σου ταυτότητα για να ξεχωρίσεις και να είσαι σταθερός. Διαφορετικά «χάνεσαι» σε τόσους πολιτισμούς…

Γνωρίζουμε ωστόσο ότι στις ΗΠΑ δεν περιορισθήκατε μόνο στις σπουδές, αλλά δραστηριοποιηθήκατε ενεργά και σε τομείς που αφορούσαν την ομογένεια, βοηθώντας έτσι και από εκείνη την ηλικία τη χώρα μας…

 • Διατηρώντας την ελληνική μου ταυτότητα ακέραιη, μια από τις δράσεις που είχα ήταν η εμπλοκή μου σε ελληνοαμερικανικές και Ελληνικές οργανώσεις. Για παράδειγμα, ήμουν πρόεδρος των Ελλήνων Φοιτητών στο πανεπιστήμιο Columbia, βοήθησα στην ανασυγκρότηση και του Πανκυπριακού Φοιτητικού Κινήματος μαζί με Ελληνοκύπριους φίλους φοιτητές και ασχολήθηκα ιδιαίτερα με τα εθνικά ζητήματα της Ελλάδας μας. Επειδή ειδικότερα οι σπουδές μου ήταν στο Διεθνές Δίκαιο και το πρώτο μου πτυχίο, το μεταπτυχιακό μου ήταν στην Ουάσινγκτον. Εκεί καθηγητές μας ήταν σύμβουλοι του Προέδρου των ΗΠΑ, που τότε ήταν ο Τζορτζ Μπους ο νεώτερος.

Ως Ελληνίδα λοιπόν, μεταπτυχιακή φοιτήτρια αλλά και ενεργή πολίτης και μέσα από τις δικές μας οργανώσεις είχα την ευκαιρία να συνομιλώ κατ’ ιδίαν μαζί τους. Έτσι ότι έβαλα και εγώ το μικρό μου πετραδάκι, για να υποστηριχθούν θετικά υπέρ της χώρας μου τα εθνικά ζητήματα.

Και κάπου εκεί γνωρίσατε τον άνθρωπο που σας έκανε να σκεφθείτε την πολιτική;

 • Εκεί ήταν η πρώτη φορά που γνώρισα και τον Κώστα Καραμανλή. Ήταν μια άμεση, ζεστή και φιλική σχέση από την αρχή. Ο τότε πρωθυπουργός είχε πρώτιστο μέλημα την υποστήριξη των θεμάτων της χώρας. Ο Καραμανλής –πρέπει όλοι να του το αναγνωρίσουμε- είναι ένας μεγάλος πατριώτης. Και στις συνομιλίες που έκανε εκεί στο εξωτερικό, αυτός ήταν πάντα ο άξονας του. Δεν ήταν αυτό που χαρακτήριζε άλλους πολιτικούς, δηλαδή ο «Yes-man» των «Μεγάλων Δυνάμεων».

Όταν λοιπόν γνώρισα τον κ. Καραμανλή, εκτίμησα ότι είναι ένας άνθρωπος που αξίζει να στηρίξουμε και να βοηθήσουμε. Έκτοτε, υπήρχε μια προσέγγισή μου προς τη ΝΔ, ακριβώς γιατί θεώρησα ότι οι αξίες που εκφράζει η ΝΔ είναι αξίες που εκφράζουν και εμένα. Η αγάπη στην πατρίδα, ο σεβασμός στην προσωπικότητα και την εργασία του ανθρώπου, η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, για να έχουμε θέσεις εργασίας.

Και ασφαλώς τα κρίσιμα εθνικά θέματα, που κόμματα άλλα πέραν της ΝΔ δεν μπόρεσαν να τα υποστηρίξουν στο εξωτερικό επαρκώς και το λέω αυτό μετά λόγου γνώσεως.

Βέβαια μέχρι τότε δεν είχα ποτέ σκεφθεί ότι θα έρθω στην Ελλάδα με πρόσκληση για το ψηφοδέλτιο επικρατείας. Είχα κάνει όμως αρκετή δουλειά για τα θέματα ανασυγκρότησης της περιοχής μας μετά τις πυρκαγιές του 2007. Μεγάλη ήταν και η συμβολή της κας Ρόδης Τσαγκαροπούλου – Κράτσα, η οποία έτυχε να διατελεί τότε Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και κατάγεται μεν από τη Ζάκυνθο, αλλά έχει και μια καταγωγή από την περιοχή μας, τη Μυρτιά. Σήμερα η Ρόδη είναι υποψήφια Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων. Θα είναι πολύ τυχερά τα Ιόνια Νησιά, αν εκλέξουν τη Ρόδη. Έχει απαράμιλλες γνώσεις και αγάπη για τον τόπο. Μακάρι να εκλεγεί.

Η επίσημη πρόταση για την εμπλοκή σας που έφερε και την επιστροφή σας στην Ελλάδα, πότε τελικά έγινε;

Αφού είχα εργαστεί εθελοντικά για πολλούς μήνες στην Ηλεία μετά από τις πυρκαγιές του 2007, και τα πράγματα στον τόπο μας είχαν αρχίσει να μπαίνουν σε μια σειρά, επέστρεψα στην Αμερική. Δεν είχα σκοπό να ασχοληθώ ενεργά με την πολιτική. Στις η 20η Σεπτεμβρίου του 2009 όμως και κατά τις 3.30 το βράδυ ώρα Ν. Υόρκης, χτυπά το τηλέφωνό μου. Με ζητούσε ο αείμνηστος πρόεδρος της Βουλής Δημήτρης Σιούφας. Με ενημέρωσε ότι υπάρχει πρόταση από ΝΔ και τον κ. Καραμανλή να μπω στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας και ότι θα έπρεπε να γυρίσω στην Ελλάδα. Τον ευχαρίστησα και είπα «για τον κ. Καραμανλή…έρχομαι!».

Όταν λοιπόν γύρισα, συναντήθηκα αμέσως με τον κ. Καραμανλή, μου ζήτησε να μπω σε εκλογική θέση και πράγματι μέσα σε δυο ώρες βρέθηκα στην τρίτη θέση του ψηφοδελτίου Επικρατείας και εξελέγην!

Και η γνωριμία με το σημερινό αρχηγό της ΝΔ πως προέκυψε;

 • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ένας άνθρωπος που κατ’ αρχήν στηρίζει τους νέους ανθρώπους και εγώ το είδα έμπρακτα στη δική μου περίπτωση. Ήταν από τους συναδέλφους βουλευτές, που όταν πρωτοπήγα στη Βουλή, τότε μόλις στα 33 μου, με καθοδήγησε σε πολλά θέματα. Μάλιστα καθώς οι σπουδές μου είναι στο Δίκαιο Περιβάλλοντος, έναν τομέα που αγαπά ιδιαίτερα και δίνει έμφαση και ο ίδιος, ο οποίος έχει διατελέσει και Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής, είχα την τύχη να συνεργαστούμε και στον Τομέα Περιβάλλοντος της ΝΔ. Εκεί δουλέψαμε για πάνω από δυο χρόνια μαζί, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση στρατηγικής και του Προγράμματος για το περιβάλλον της ΝΔ. Μετά από τον Κυριάκο ανάλαβα εγώ την Προεδρία της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής. Και οι δύο ασχοληθήκαμε ιδιαίτερα με τα θέματα της ανασυγκρότησης των καμένων περιοχών. Φέραμε κλιμάκια της Επιτροπής στην Ηλεία. Μια από τις σπουδαίες προτεραιότητές μας μόλις η Ν.Δ. αναλάβει την κυβέρνηση, θα είναι η συνέχεια της προσπάθειας της στήριξης των πυρόπληκτων, που τώρα έχει μένει πίσω. Η Ηλεία είναι προτεραιότητα για τον Κυριάκο και για αυτό και τον στήριξα και για την προεδρία του κόμματος.
 • Είμαστε τυχεροί που σε αυτή τη συγκυρία είναι Πρόεδρος της ΝΔ ο Κυριάκος και σε λίγο καιρό θα είναι ο Πρωθυπουργός της χώρας μας. Συνδυάζει τα πραγματικά συναισθήματα αγάπης για τον κόσμο, με τη γνώση. Είναι ένας πολύ καλλιεργημένος άνθρωπος με τεχνοκρατικές γνώσεις. Αυτό ακριβώς που χρειάζεται η Ελλάδα σήμερα.

Αναγνωρίσθηκε η προσπάθειά σας στα ζητήματα του περιβάλλοντος;

 • Οι πρωτοβουλίες που έχω πάρει για τα περιβαλλοντικά ζητήματα παγκόσμια, αλλά και για την περιοχή μας αναγνωρίσθηκαν και από κάποιους διεθνείς φορείς. Έτσι λοιπόν το 2011 τα Ηνωμένα Έθνη μου έδωσαν το βραβείο «Πράσινο Αστέρι» για την συμβολή μου στην πρόληψη και αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών σε πολλές χώρες διεθνώς, το οποίο μάλιστα το αφιέρωσα στην Ηλεία και το παρουσίασα στην Αρχαία Ολυμπία.

Όταν πήγα στην Ελβετία να το παραλάβω, τους προσκάλεσα να έρθουν εδώ, στην Ηλεία, οι ίδιοι οι εκπρόσωποι του ΟΗΕ και να γνωρίσουν τους ανθρώπους που υπέφεραν πραγματικά. Και αυτό το «Πράσινο Αστέρι» που βρίσκεται εδώ στο γραφείο μου σήμερα, βρίσκεται επίσης και στο Δημαρχείο Ζαχάρως, αφιερομένο σε όλους τους συμπολίτες μου.

Είναι αλήθεια ωστόσο ότι δε μείνατε εκεί αλλά δραστηριοποιηθήκατε και εκτός συνόρων;

 • Είχα την τιμή να αναλάβω και κάποιες διεθνείς θέσεις, όπως: της Προέδρου –επί χρόνια- όλων των βουλευτών της Μεσογείου για θέματα βιώσιμης ανάπτυξης. Τους είχα καλέσει δε και είχαν έρθει στην Ηλεία για την αντιμετώπιση της διάβρωσης ακτών.

Είμαι επίσης Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Δικαίου, Επιστήμης και Τεχνολογίας, με το οποίο έφερα στην Ηλεία, μαζί με το Πολυτεχνείο Αθηνών ένα πολύ σημαντικό Ευρωπαϊκό πρόγραμμα, αξίας δυο εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο  εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Αρχαία Ολυμπία για την ανακύκλωση και τη σωστή περιβαλλοντική διαχείριση.

Τελευταία είδαμε την εμπλοκή σας για τα σοβαρά ζητήματα με το νερό…

 • Ανέλαβα θέση Αντιπροέδρου στην Διοικούσα Επιτροπή του Παγκοσμίου Οργανισμού Συνεργασίας για το νερό που εδρεύει στη Στοκχόλμη. Σε αυτό τον Οργανισμό έχουμε προγράμματα για την απορρύπανση του πόσιμου νερού, για την εξοικονόμησή του στην αρδευση, για την αποκατάσταση των υδατικών πόρων, όπως ποταμοί, λίμνες και υπόγεια ύδατα. Και στην Ηλεία θα μπορούσαν να γίνουν πολλά έργα, γύρω από τις υποδομές για το νερό.

Πόσο εύκολο ήταν τελικά να αφήσεις σήμερα, για άλλη μια φορά, μια διεθνή καριέρα και να έρθεις εδώ για χάρη της πολιτικής; Είναι μια «προσωπική θυσία»;

 • Εγώ δε θα το χαρακτήριζα «θυσία», γιατί μέσα από την πολιτική διαδικασία, οι συμπολίτες σου γίνονται φίλοι σου! Εγώ κάθε φορά που βρίσκομαι στο νομό μας, θεωρώ ότι βλέπω τους φίλους μου, τους δικούς μου ανθρώπους. Όταν ήμουν βουλευτής Επικρατείας, η πρόταση που μου έγινε αρχικά από το κόμμα ήταν να κατέβω υποψήφια βουλευτής στην Αθήνα. Παρακάλεσα όμως τον κ. Αντώνη Σαμαρά, Πρόεδρο της ΝΔ τότε, και τον ευχαριστώ ιδιαιτέρως που συμφώνησε, να κατέλθω στην Ηλεία. Ο Αντώνης ο Σαμαράς, ο οποίος είναι από την Μεσσηνία, έναν νομό που ποτέ δεν άφησε, ακόμα και όταν έγινε Πρόεδρος του κόμματος, αγαπά ιδιαίτερα την Πελοπόνησσο και το απέδειξε.
 • Η Ηλεία είναι ένας Νομός Παγκόσμιος! Δεν είναι ένας οποιοσδήποτε νομός. Εδώ έχουμε τουλάχιστον δυο ιστορικά σύμβολα. Την Ολυμπία, γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, που ξέρουν όλοι και τον Επικούριο Απόλλωνα, τον σπουδαιότερο ναό της Αρχαιότητας. Ακόμα την Αρχαία Ήλιδα, δεκάδες σπουδαίους ναούς και νεότερα σημαντικά μνημεία, όπως το Κάστρο Χλεμούτσι και τις βυζαντινές εκκλησίες, ακόμα και μνημεία της Επαναστάσεως. Διαθέτουμε ένα πολιτιστικό κεφάλαιο άνω των 6000 ετών, που όμως είναι αναξιοποίητο. Είναι λοιπόν μεγάλη πρόκληση και ευκαιρία να ασχοληθούμε συστηματικά με την ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού κεφαλαίου του νομού μας.

Το 2019 για σένα είναι μια ιδιαίτερη χρονιά. Εκτός από το βεβαρυμμένο πρόγραμμα, έχεις πλέον και μια οικογένεια, ένα μωρό και έναν υπέροχο σύζυγο. Πως λοιπόν τα συνδυάζεις αυτά;

 • Αυτό κάνει τα πράγματα πιο εύκολα. Τα παιδιά μας μας δίνουν νέους στόχους, νοηματοδοτούν εκ νέου όσα κάνουμε. Όταν πηγαίνω στο σπίτι μετά από μια δύσκολη μέρα, βλέπω το χαμόγελο του μωρού μου και ξεκουράζομαι. Είμαι επίσης πολύ τυχερή που ο σύζυγός μου, είναι ο ίδιος ένας υπέροχος άνθρωπος. Και με κατανόηση. Καταλαβαίνει τις προτεραιότητες και τις σέβεται, γι’ αυτό το λόγο και εγώ μπορώ να συνεχίζω απρόσκοπα τη δουλειά μου. Πολύ σπουδαίο είναι επίσης ότι έχουμε τις οικογένειές μας κοντά μας, τους γονείς μου και τους γονείς του συζύγου μου.

Είναι η χρονιά πάντως ορόσημο για τη χώρα, με δεδομένο ότι έχουμε πολλές εκλογικές αναμετρήσεις μπροστά μας;

 • Είναι μια εκλογική χρονιά σε πολλά επίπεδα. Είναι σημαντικές οι εκλογές και σε Περιφερειακό-Αυτοδιοικητικό επίπεδο, διότι πολλά θέματα για τη ζωή του πολίτη ρυθμίζονται πλέον από το επίπεδο της Αυτοδιοίκησης. Πρέπει λοιπόν οι συμπολίτες μας να κάνουν πολύ καλές επιλογές στα πρόσωπα που θα τους εκπροσωπούν.

Από τις εθνικές εκλογές και τις ευρωεκλογές θα κριθούν δυο δέσμες μεγάλων ζητημάτων. Η μια αφορά στα εθνικά θέματα, καθώς πολλά είναι «ανοικτά» γύρω μας και στη γειτονιά μας. Η δεύτερη που αφορά στην καθημερινότητα του πολίτη είναι η οικονομική πολιτική. Η ΝΔ έχει ένα συγκεκριμένο οικονομικό πλάνο, το οποίο χαρακτηρίζεται από τη μείωση φορολογίας και την ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα και γενικότερα όλων των κλάδων της οικονομίας μας.

Επίσης, ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης έχει αναλάβει να φέρει εις πέρας μια μεγάλη πρόκληση για την Ελλάδα, που είναι η πρόκληση των 100 δισ. ευρώ για επενδύσεις. Έχει ήδη ξεκινήσει να βρει αυτές τις επενδύσεις για την χώρα μας. Αν δεν υπάρξουν καινούργια χρήματα στη αγορά, δε θα μπορέσουμε να βγούμε εύκολα από την οικονομική κρίση και να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας.

Τελικά κα. Αυγερινοπούλου, η έξοδος από το Μνημόνιο και η δυνατότητα προσέγγισης των αγορών και πάλι, είναι το πλεονέκτημα για την κυβέρνηση στην αναμέτρηση με το κόμμα σας στις επικείμενες εκλογές;

 • Η έξοδος από το Μνημόνιο τον περασμένο Αύγουστο ήταν μια τυπική έξοδος. Και θα συνέβαινε όποιο κόμμα και αν ήταν στην εξουσία. Αυτό δε σημαίνει τίποτα. Στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν παλαιοπολιτικές αντιλήψεις για τη διόγκωση του δημοσίου τομέα. Δημιουργούν δε μια γενιά ανθρώπων που εξαρτώνται από ένα μικρό επίδομα, χωρίς ελπίδα κάποτε να αποκτήσουν μια θέση εργασίας, μια θέση στον ήλιο!

Στη ΝΔ υπάρχει οργανωμένο οικονομικό και αναπτυξιακό επιτελείο, το οποίο ετοιμάζει το σχεδιασμό της παράταξης και ειδικότερα τις επενδύσεις οι οποίες πρέπει να έρθουν και μάλιστα είναι και κοινωνικού χαρακτήρα. Θα δοθούν χρήματα που θα ενισχύσουν και θα αναζωογονήσουν τις ελληνικές επιχειρήσεις και θα μπορέσουν να βοηθήσουν και συγκεκριμένους τομείς της χώρας μας στους οποίους η Ελλάδα διακρίνεται, όπως π.χ. ο τουρισμός. Δείτε μόνο το Ν. Ηλείας, που είναι η περιοχή με τη μεγαλύτερη ακτογραμμή της χώρας και ενδεχομένως και όλης της Ευρώπης. Έχει μόνο δυο-τρεις ξενοδοχειακές μονάδες κάποιου αξιόλογου μεγέθους. Άρα λοιπόν εδώ μπορούν να γίνουν και άλλες επενδύσεις και να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας για όλους! Αυτός είναι ο στόχος μας!

Please follow and like us:
Νέοι «Ορίζοντες Ευρώπης» για την έρευνα και την Ελλάδα!

Νέοι «Ορίζοντες Ευρώπης» για την έρευνα και την Ελλάδα!

Νέο Πρόγραμμα με την ονομασία «Horizon Europe» (Ορίζοντας Ευρώπης) αναμένεται να ξεκινήσει στην χώρα μας από τον Ιανουάριο του 2021, θα έχει επταετή διάρκεια, και θα περιλαμβάνει τους σημαντικούς και ιδιαίτερα νευραλγικούς τομείς της Έρευνας και της Καινοτομίας. Το εν λόγω πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα σημαντικός εν δυνάμει πόρος για έρευνες που θα μπορούσαν να γίνουν από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που βρίσκονται στο Νομό μας, όπως τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε Αμαλιάδα και Πύργο, καθώς και από άλλες ερευνητικές ομάδες και επιχειρήσεις, καθώς και να αξιοποιηθεί και από την τοπική αυτοδιοίκηση. Προγράμματα με καινοτομία, όπως στο χώρο της έρευνας στον αγροτικό τομέα, της διαχείρισης απορριμμάτων, της ενέργειας, αλλά και πιο σπουδαία έργα, όπως αυτά του επαναπλημμυρισμού της λίμνης της Μουριάς και άλλα θα μπορούν να ενταχθούν στα εν λόγω προγράμματα.

Πρόκειται για μια μεγάλη ευκαιρία εξασφάλισης αντίστοιχων πόρων για τη χώρα μας, η οποία θα πρέπει να δείξει ετοιμότητα, και να διεκδικήσει με άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο, όσα της αναλογούν, αξιοποιώντας εγκαίρως και κυρίως στην κατεύθυνση στήριξης νέων πρωτοβουλιών το συγκεκριμένο Πρόγραμμα.

Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι το «Horizon Europe» εμφανίζεται πολύ πιο διευρυμένο από εκείνο της τρεχούσης προγραμματικής περιόδου με περισσότερες πιστώσεις για την έρευνα και παράλληλα με δράσεις σε τομείς όπως η Βιομηχανία, η κλιματική αλλαγή, η ενέργεια, η υγεία, η αγροτική ανάπτυξη και οι νέες τεχνολογίες.

Χαρακτηριστικό είναι επίσης, ότι περιλαμβάνονται και προτάσεις – πρωτοβουλίες που αναφέρονται στις ασφαλείς και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίες ενώ στην βάση των στοιχείων που επεξεργάζονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα επιδιωχθεί και η συνεργασία με τρίτες χώρες.

«Με αυξημένους πόρους στην έρευνα – έμφαση στην καινοτομία και  σε πολλές ακόμη δράσεις»

Το Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη» αναμένεται να δημιουργήσει νέα και περισσότερη γνώση και τεχνολογία, προάγοντας την επιστημονική αριστεία καθώς και να έχει θετικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη, το εμπόριο και τις επενδύσεις, καθώς και σημαντικό κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Κάθε ευρώ που επενδύεται από το Πρόγραμμα μπορεί δυνητικά να αποφέρει απόδοση ύψους έως και 11 ευρώ στο ΑΕΠ εντός 25 ετών. Οι επενδύσεις της Ένωσης σε έρευνα και καινοτομία αναμένεται να δημιουργήσουν άμεσα έως και 100.000 θέσεις εργασίας στις προαναφερόμενες δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του Προγράμματος.

Ειδικότερα έτσι για την χώρα μας, που δεινοπάθησε μέσα σε μακρόχρονη περίοδο κρίσης όλοι οι μηχανισμοί και οι εμπλεκόμενοι παράγοντες πρέπει να μπουν σε μια ιδιαίτερη κινητικότητα διεκδικώντας από την πρώτη στιγμή και από το πρώτο ευρώ τις δυνατότητες του προγράμματος.

Άλλωστε, δεν μπορεί να μην αναγνωρίσουμε ότι μια επένδυση στην έρευνα και την καινοτομία γίνεται επένδυση για το μέλλον μας! Μην ξεχνάμε εξ’ άλλου ότι χωρίς την εφαρμογή τέτοιων προγραμμάτων που «ανοίγουν πόρτες» μεταξύ άλλων και σε νέους επιστήμονες, έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες και ανακαλύψεις τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και σε Παγκόσμιο επίπεδο που δεν θα περιμέναμε, και σίγουρα έχουν στηριχθεί κατά τον καλύτερο τρόπο.

Η νέα περίοδος (2021 – 2028) δίνει την ευκαιρία για μεγαλύτερα και περισσότερα πράγματα από τα οποία οφείλουμε να προσπαθήσουμε και να στοχεύσουμε στρατηγικά ώστε να μην αφήσουμε εκτός την χώρα μας…

Please follow and like us:
Η Παραβίαση των Συνταγματικών μας Δικαιωμάτων και οι «Κυβερνητικοί Φίλοι» στη ΔΕΘ

Η Παραβίαση των Συνταγματικών μας Δικαιωμάτων και οι «Κυβερνητικοί Φίλοι» στη ΔΕΘ

Της Δρος Διονυσίας-Θεοδώρας Αυγερινοπούλου

Τ. Βουλευτού Ν. Ηλείας, Ν.Δ.

Διδάκτορος Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου

Παρακολουθώντας κανείς την οργάνωση της 38ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) και τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού διαπίστωσε για άλλη μια φορά την καταστρατήγηση των συνταγματικών μας δικαιωμάτων , όπως αυτά έχουν κατοχυρωθεί αιώνες τώρα, και τον εμπαιγμό της κοινής λογικής.

Το δικαίωμα της συνάθροισης, ή «ελευθερία του συνέρχεσθαι» κατοχυρώνεται στο άρθρο 11 του Συντάγματος και αποτελεί το αρχαιότερο δικαίωμα της συλλογικής ή ομαδικής δράσης στο Ελληνικό συνταγματικό δίκαιο.  Κατοχυρώθηκε δε ήδη από 1864 και έκτοτε από όλα τα Ελληνικά Συντάγματα και προστατεύει τις ανοιχτές ειρηνικές συναθροίσεις. Όσοι όμως συμπολίτες μας συγκεντρώθηκαν κατά τις τελευταίες ημέρες, ενόψει της ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη, θέλοντας να διαμαρτυρηθούν για την ανθελληνική, διμερή σύμβαση που έχει υπογράψει η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ με το FYROM, με την οποία αναγνωρίζεται, στην πραγματικότητα, εκ του μηδενός, Μακεδονική «εθνότητα»,  δεν μπόρεσαν να ασκήσουν το εν λόγω δικαίωμά τους και να διαμαρτυρηθούν, καθώς παρεμποδίστηκαν ακόμα και να πλησιάσουν στη ΔΕΘ. Η Αστυνομία τους κράτησε πολλά χιλιόμετρα μακριά από τα σημεία συνάντησης ματαιώνοντας το δικαίωμά τους. Πολλοί δε εξ αυτών, οι οποίοι κατόρθωσαν να πλησιάσουν στα σημεία συνάντησης δέχτηκαν προπηλακισμούς και δακρυγόνα. Τα δε τηλεοπτικά κανάλια δεν έδειξαν παρά ελάχιστες από τις σκληρές σκηνές που ακολούθησαν, καθώς στην Ελλάδα πια ούτε η ελευθερία του τύπου – ένα ακόμα κατοχυρωμένο δικαίωμα κατ’ άρθρο 14 Συντάγματος – δεν προστατεύεται στην πράξη πλήρως, καθώς τα ΜΜΕ έμμεσα ή άμεσα χειραγωγούνται, ώστε να παρουσιάσουν μια ωραιοποιημένη εικόνα μιας – κατά τα άλλα – σε αποσύνθεση διακυβέρνησης.

Για «δίκαιη ανάπτυξη» έκανε αναφορά ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, όρος ο οποίος παραπέμπει όχι στα ανεπτυγμένα κράτη, όπως τόσες δεκαετίες είχε κατορθώσει να είναι η Ελλάδα, αλλά στα αναπτυσσόμενα κράτη, του πάλαι ποτέ ονομαζόμενου «τρίτου κόσμου.» Και στους πολίτες αυτού του τύπου κράτους θεώρησε ότι αναφέρεται κατά την ομιλία του, καθώς εμφάνισε τις «κακοτοπιές» της Κυβέρνησής του ως θετικά μέτρα «δίκαιης ανάπτυξης» για τους πολίτες. Ανήγγειλε, επί παραδείγματι, ότι φέτος περί των 300.000 νοικοκυριών θα λάβουν επιδότηση ενοικίου. Ξέχασε όμως να αναφέρει ότι δεν πρόκειται περί παροχής, αλλά περί περικοπής αυτής της επιδότησης η οποία ήδη υπάρχει, καθώς ο μέχρι τώρα αριθμός δικαιούχων του επιδόματος ενοικίου, ανέρχεται δια νόμου και προηγούμενη υπουργική απόφαση, στα 600.000 νοικοκυριά. Μείωσε δηλαδή στο μισό την παροχή που ήδη δικαιούνται οι Έλληνες πολίτες. Μας είπε ότι ελπίζει ότι η περικοπή των συντάξεων δεν θα συντελεστεί άμεσα, από 1/1/19 όπως η δική του Κυβέρνηση είχε συμφωνήσει να περικόψει, αλλά ότι ενδέχεται να καθυστερήσει ή να γίνει με δόσεις. Μόνο έχοντας στο μυαλό του τις εκλογές και το πώς θα υποστεί τη λιγότερη εκλογική συντριβή, διαπραγματεύεται με τους ετέρους όχι την μη μείωση των συντάξεων, όπως ζήτησε η Νέα Δημοκρατία, αλλά την αναστολή της μείωσης για λίγο χρονικό διάστημα. Ελπίζουμε υπό την πίεση των πολιτών και των κομμάτων, να μην καταθέσει πρόβλεψη περί περαιτέρω περικοπής των συντάξεων στο Σχέδιο Προϋπολογισμού που θα κατατεθεί σε λίγες ημέρες στη Βουλή. Άλλωστε οι Έλληνες πολίτες, έχουν ήδη υποστεί πολλαπλές περικοπές των συντάξεών τους και δεν επιτρέπονται πλέον περαιτέρω περικοπές. Κατοχυρώνεται δε το δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλιση και τη σύνταξη από το άρθρο 22 Συντάγματος. Και αυτό όμως το συνταγματικό δικαίωμα θα καταλυθεί, αν μειωθούν και άλλο οι συντάξεις, γιατί ανεπαρκείς και βιώσιμες συντάξεις, και συντάξεις που δεν έχουν πλέον καμία αντιστοιχία με τις παροχές που τόσα χρόνια κατέβαλαν οι εργαζόμενοι θίγουν τον «σκληρό πυρήνα» πλέον του δικαιώματος στη σύνταξη. Όπως και αυτός θίγεται από τις δυσλειτουργίες του ΕΦΚΑ τόσους μήνες με αποτέλεσμα να μένουν ανασφάλιστοι πλήθος συμπολιτών μας.

Μήπως όμως δεν παραβιάζει η «δίκαιη ανάπτυξη» του κ. Τσίπρα το δικαίωμα των πολιτών στην «δίκαιη φορολόγηση» ; Σύμφωνα με την πρόσφατη Έκθεση του ΟΟΣΑ για την φορολογική πολιτική ανά τον κόσμο μόνο στην Ελλάδα αυξήθηκαν ιδιαιτέρως οι άμεσοι και έμμεσοι φόροι κατά την τελευταία τριετία. Οι Έλληνες πολίτες, εν μέσω οικονομικής κρίσης, και βλέποντας το εισόδημά τους να συρρικνώνεται κλήθηκαν να καταβάλλουν περισσότερους αναλογικά φόρους σε σύγκριση με τους πολίτες όλων των άλλων κρατών. Χρειάζεται να αναφέρει κανείς ότι παραβιάζονται τα άρθρα 78-80 που κατοχυρώνουν τις βάσεις ενός δίκαιου φορολογικού συστήματος στη χώρα μας, για να καταλάβει ότι έχουμε πλέον υπερφορολογηθεί και ότι δεν υπάρχει άλλη ανοχή στην κοινωνία? Οποιαδήποτε πλέον άλλη φορολογική επιβάρυνση των πολιτών, αγγίζει τα όρια του βλάσφημου, καθώς για τους αδύναμους κυρίως συμπολίτες μας τους φέρνει σε τέτοια οικονομική αδυναμία που μέχρι και η υγεία και η ζωή τους αποτελούν πλέον αντικείμενο διακινδύνευσης. Εννοείται δε, χωρίς να χρειάζεται να αναπτύξουμε το σκεπτικό πάλι, ότι με την υπερφορολόγηση δεν έρχεται οικονομική ανάπτυξη, πολύ περισσότερο μια «δίκαιη ανάπτυξη.»

Βλάσφημος όμως υπήρξε αυτή τη φορά ο Πρωθυπουργός της χώρας τουλάχιστον σε δύο ακόμα περιπτώσεις, στο θέμα των συντάξεων και στο θέμα της Ολυμπίας οδού. Σε ερώτηση δημοσιογράφου για τις συνταξιοδοτικές διαφορές, απάντησε ότι αυτές θα λυθούν ούτως ή άλλως με φυσικό τρόπο, δηλαδή με την απώλεια των πολιτών, λόγω ηλικίας. Ανήκουστο, προσβλητικό και ασυγχώρητο. Και μόνη αυτή η δήλωσή του αξιώνει παραιτήσεως! Με το ίδιο σκεπτικό, και οι δαπάνες του συστήματος υγεία, θα εξοικονομηθούν, αν ο ασθενής απωλεσθεί, παρά αν παραμείνει παρατεταμένα στο νοσοκομείο για να ιαθεί κ.α. Η βιωσιμότητα του οικονομικού προγράμματος του κ. Τσίπρα βασίζεται και στην πρόωρη απώλεια των Ελλήνων!

Ίσως με την ίδια απάθεια αντιμετωπίζει ο κ. Τσίπρας και όσα θύματα υπήρξαν τα τελευταία χρόνια στην εθνική οδό Πάτρας – Πύργου. Ενώ οι τοπικές κοινωνίες θρηνούν εδώ και χρόνια την απώλεια δεκάδων ζωών λόγω τροχαίων ατυχημάτων στην εθνική αυτή οδό, ενώ δεκάδες συμπολίτες μας έχουν τραυματιστεί ελαφρά ή σοβαρά, ο κ. Τσίπρας έκρινε ότι η κατασκευή της εθνικής οδού Πάτρα-Πύργου είναι ένα έργο επικερδές για την οικογένειά του, για την ομάδα του. Ματαίωσε την κατασκευή του έργου που είχε ήδη δρομολογηθεί από το 2014 από την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και προτίμησε να σύρεται ως τώρα η ολοκλήρωση του έργου, ώστε να το αναλάβει, πάνω από τις δυνάμεις του, την κατασκευή του ο οικογενειακός και  «κυβερνητικός φίλος» Καλογρίτσας. Στην ΔΕΘ, μας είπε, μετά από τρία (3) χρόνια καθυστέρησης, 2015 – 2018, ότι τώρα η ολοκλήρωση του αυτοκινητοδρόμου Πάτρα-Πύργου θα είναι μια από τις προτεραιότητες του. Δεν γνωρίζουμε βέβαια γιατί «τώρα» και όχι και προηγουμένως. Πόσα θύματα ακόμα θα θρηνήσουμε στην άσφαλτο, μέχρι να μπορέσει να αναλάβει ο «Κυβερνητικός φίλος» την ολοκλήρωση της Ολυμπίας Οδού? Πόσα θύματα μεταξύ των Ελλήνων θα μετρήσουμε ακόμα, μέχρι να αναλάβουν όλοι οι «κυβερνητικοί φίλοι» τόσο αυτοί που βρίσκονται στην Ελλάδα, όσο και αυτοί από το εξωτερικό, να ολοκληρώσουν τα σχέδιά τους και να αποσπάσουν από τη χώρα μας αυτά που τους υποσχέθηκε ο Τσίπρας για να ανέλθει στην Κυβέρνηση?

Please follow and like us:
Πρόταση για Σύσταση Γραμματείας Πρόληψης, Αντιμετώπισης και Ανασυγκρότησης από Φυσικές και Ανθρωπογενείς Καταστροφές στο Υπουργείο Περιβάλλοντος

Πρόταση για Σύσταση Γραμματείας Πρόληψης, Αντιμετώπισης και Ανασυγκρότησης από Φυσικές και Ανθρωπογενείς Καταστροφές στο Υπουργείο Περιβάλλοντος

Το παρόν άρθρο προκρίνει τη σύσταση μιας νέας Διεύθυνσης ή Γραμματείας Πρόληψης, Αντιμετώπισης και Ανασυγκρότησης από Φυσικές και Ανθρωπογενείς Καταστροφές η οποία θα υπάγεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος ως την ορθή θεσμική αναθεώρηση που πρέπει να συντελεστεί στη χώρα μας ώστε αυτή να προστατευτεί καλύτερα από φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές και να αποφευχθούν στο μέλλον και άλλες τραγωδίες, όπως εκείνων των πυρκαγιών του 2007 στην Πελοπόννησο μέχρι την πλέον πρόσφατη στο Μάτι και τις πλημμύρες στην Μάνδρα. Η νέα Διεύθυνση ή Γραμματεία στο Υπουργείο Περιβάλλοντος θα αναλάβει το σημαντικότερο μέρος της οργάνωσης των προληπτικών μέτρων (prevention) και των μέτρων αποκατάστασης (reconstruction) πριν και μετά από τις φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές, ενώ είτε η ίδια είτε ένα άλλο όργανο θα επιμελείται τον συντονισμό της ετοιμότητας και της ανταπόκρισης (response)  όλων των αρμόδιων σωμάτων σε αντίστοιχες περιπτώσεις.

Προσφάτως ενημερωθήκαμε για τη σύσταση από την Κυβέρνηση μιας Εθνικής  Υπηρεσίας Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών υπαγόμενη στο Υπουργείο Εσωτερικών. Ενώ είναι προς τη σωστή κατεύθυνση η ίδρυση μιας αποτελεσματικότερη μηχανής συντονισμού, αυτή δεν επαρκή. Σε αντίθεση με τους κυβερνητικούς χαρακτηρισμούς της πρότασής τους ως μοντέρνας, ολιστικής και ανταποκρινόμενης στα πλέον πρόσφατα παραδείγματα στο εξωτερικό, αυτοί οι χαρακτηρισμοί δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Αντιθέτως η πρόταση για την ίδρυση της Εθνικής Υπηρεσίας βασίζεται σε συνήθη ή και παρωχημένα μοντέλα και αντιλήψεις εστιάζοντας το έργο της στην προετοιμασία για την ανταπόκριση (preparation for response) και στην ίδια την ανταπόκριση (response) σε περίπτωση φυσικών καταστροφών, κυρίως δηλαδή σε αυτή καθ’ εαυτή τη διαχείριση κρίσεων, την ώρα που συμβαίνουν, καθώς και με τον συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων (Πυροσβεστική Υπηρεσία, ΕΚΑΒ, ΕΛΑΣ, ΕΕΣ, Λιμενικό Σώμα, Εθελοντικά Σώματα, ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ, Δασική Υπηρεσία, τεχνικές υπηρεσίες και διευθύνσεις του υπουργείου Υποδομών), και των οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο καλύτερος συντονισμός των οργάνων, σε σχέση με το συντονισμό που υπάρχει σήμερα, είναι αναγκαίος και επιβεβλημένος, αλλά δεν αρκεί. Αυτή η συνταγή την οποία προτείνει η Κυβέρνηση είναι καταδικασμένη στην αποτυχία και σε επανάληψη τραγωδιών στη χώρα μας. Ένα τέτοιο όργανο, όπως η προτεινόμενη Εθνική Υπηρεσία Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών, δεν επαρκεί από μόνο του για να αποσοβήσει μια φυσική ή ανθρωπογενή καταστροφή, δηλαδή δεν μπορεί να ανταποκριθεί στο κύριο μέλημα της Πολιτείας, το οποίο θα πρέπει να είναι η πρόληψη. Σίγουρα δε δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην μεσοπρόθεση και μακροπρόθεση αποκατάσταση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος την επόμενη ημέρα της καταστροφής.

Η ως τώρα οργάνωση της πρόληψης και της αντιμετώπισης των φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών σε πολλά κράτη ανήκε στην αρμοδιότητα των Υπουργείων είτε Πολιτικής Προστασίας είτε Εσωτερικών – σε λιγότερες περιπτώσεις – Αμύνης κ.α. Κατά τα τελευταία όμως χρόνια το ζήτημα των φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών αναδεικνύεται ως ένα πρωτίστως περιβαλλοντικό ζήτημα και πλέον αντίστοιχα Υπουργεία Περιβάλλοντος ή Οργανισμοί Περιβαλλοντικοί αναλαμβάνουν όλο και σπουδαιότερο ρόλο σε αυτόν τον τομέα. Αξίζει να μελετήσει κανείς σχετικά και το Πλαίσιο της Σεντάι για τη Μείωση του Κινδύνου των Καταστροφών, το οποίο παρουσιάζει μια ολιστική προσέγγιση της μείωσης του κινδύνου, μέσα από πολιτικές βιωσίμου αναπτύξεως: https://www.unisdr.org/we/coordinate/sendai-framework

Αυτό συμβαίνει, μεταξύ άλλων, καθώς:

– αφ’ ενός εντείνεται το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, φαινόμενο περιβαλλοντικό, το οποίο είναι γενεσιουργό πολλών φυσικών καταστροφών, άρα πρέπει να λάβουμε μέτρα αντιμετώπισής του, αλλά και να καταστήσουμε τις κοινωνίες μας ανθεκτικές (resilient societies) προς τις φυσικές καταστροφές μέσα από ένα περιβαλλοντικό – κλιματικό πρίσμα,

– αφ’ ετέρου οι φυσικές καταστροφές έχουν τόσο την αιτία τους στην λανθασμένη διαχείριση των φυσικών πόρων, π.χ. πλημμύρες από μη ορθή διαχείριση ποταμών και ρεμάτων, όσο και παρουσιάζουν εκτεταμένες επιπτώσεις στους φυσικούς πόρους, π.χ. καμένες δασικές εκτάσεις, απώλεια βιοποικιλότητας, άρα η διάσταση της περιβαλλοντικής διαχείρισης διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο,

– οι δε ανθρωπογενείς καταστροφές συνδέουν επίσης ως επί το πλείστον την γενεσιουργό αιτία τους με την λανθασμένη διαχείριση των φυσικών πόρων ή τη μη συμμόρφωση σε περιβαλλοντικά πρότυπα, π.χ. εκρήξεις εργοστασίων λόγω χημικών ή πολεοδομικά ακατάλληλα πρότυπα, έχουν δε εκτεταμένες επιπτώσεις στους φυσικούς πόρους, π.χ. εμπρησμός, ρύπανση υδάτων, άρα και εν προκειμένω κρίσιμο στοιχείο για τη διαχείριση των καταστροφών είναι η περιβαλλοντική εν ευρεία εννοία διαχείριση.

Επιπρόσθετα, η Διοίκηση, μετά από μια φυσική ή ανθρωπογενή καταστροφή, έχει ενώπιόν της όχι μόνο μια ανθρωπιστική κρίση (humanitarian crisis) στην οποία πρέπει να ανταποκριθεί, ή και την πρόκληση της ανασυγκρότησης του αστικού, γεωργικού ή βιομηχανικού περιβάλλοντος, αλλά παράλληλα βρίσκεται ενώπιον μιας  περιβαλλοντικής κρίσης (environmental crisis) η οποία απαιτεί και την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος. Η δε αποκατάσταση πρέπει να είναι περιβαλλοντικά ορθή και βασισμένη σε πρότυπα βιωσιμότητας.

Συνεπώς τόσο η πρόληψη, όσο και η ανταπόκριση και η αποκατάσταση πριν και μετά από μια φυσική ή ανθρωπογενή καταστροφή επιβάλλει μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχεδιασμό, μέτρα πολιτικής και νομοθεσίας κυρίως περιβαλλοντικού χαρακτήρα εντός των προτύπων της βιωσιμότητας. Για αυτούς τους λόγους, η σύγχρονη διεθνής πρακτική, σύμφωνα, για παράδειγμα, και με τις συστάσεις του Joint Unit του United Nations Environment Program / Office of Cooperation in Humanitarian Affairs, τείνει να εστιάζει στην πρόληψη, την αντιμετώπιση και την ανασυγκρότηση των κατεστραμμένων περιοχών μέσα και από το περιβαλλοντικό και όχι μόνο το ανθρωπιστικό πρίσμα. Συστήνει δε ολιστική αντιμετώπιση του ζητήματος, με έμφαση στην πρόληψη, και δεν αρκείται στον αποτελεσματικό συντονισμό των κρατικών δυνάμεων την ώρα του συμβάντος.

Οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση, όπως η προτεινόμενη από την παρούσα Κυβέρνηση, συγκρότηση ενός συντονιστικού κατ’ ουσίαν οργάνου, όπως είναι η αναφερόμενη Εθνική  Υπηρεσία Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών, είναι παρωχημένη, μονομερής, εκ προοιμίου περιορισμένη ως προς την αποτελεσματικότητά της και αναποτελεσματική. Δύναται δε η Εθνική Υπηρεσία να υφίσταται μόνο ως ένα όργανο εκτάκτου ανάγκης, για τη διαχείριση κρίσεων, για την προετοιμασία για ανταπόκριση και τη άμεση ανταπόκριση στην περίπτωση μιας φυσικής ή ανθρωπογενούς καταστροφής, δηλαδή για περιορισμένο χρονικό διάστημα ημερών ή το πολύ εβδομάδων πριν και μετά από μια καταστροφή. Δεν δύναται όμως αυτή να λειτουργήσει ως αποτελεσματικός θεσμός πρόληψης και αποκατάστασης. Αποτελεί δε μια επανάληψη του ισχύοντος ως τώρα θεσμικού πλαισίου και δεν συνιστά καμία απολύτως καινοτομία.  

Συνεπώς για να μπορέσει η Ελλάδα, η οποία είναι μια χώρα ευάλωτη στις φυσικές καταστροφές, να προστατευθεί αποτελεσματικά, θα πρέπει να συστήσουμε μια διευρυμένη Διεύθυνση ή Γραμματεία Πρόληψης, Αντιμετώπισης και Ανασυγκρότησης από Φυσικές και Ανθρωπογενείς Καταστροφέςη οποία θα υπάγεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος.

Δρ. Διονυσία-Θεοδώρα Αυγερινοπούλου

Τ. Βουλευτής Ν. Ηλείας – Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής

Βραβευθείσα με το «Πράσινο Αστέρι» του ΟΗΕ για την Πρόληψη, Αντιμετώπιση και Ανασυγκρότηση σε περιπτώσεις Φυσικών και ανθρωπογενών Καταστροφών

Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Δικαίου, Επιστήμης & Τεχνολογίας

Please follow and like us:
«Ένας Πρωθυπουργός που δεν είχε διαβάσει την ύλη της Α΄ Γυμνασίου»… ή αλλιώς το «Πρωθυπουργικό Διάγγελμα από την Ιθάκη»

«Ένας Πρωθυπουργός που δεν είχε διαβάσει την ύλη της Α΄ Γυμνασίου»… ή αλλιώς το «Πρωθυπουργικό Διάγγελμα από την Ιθάκη»

Μόλις γίναμε ακροατές στο Διάγγελμα του Πρωθυπουργού από την Ιθάκη. Πρόκειται περί κειμένου το οποίο θα μπορούσε να είχε συνταχθεί με ευκολία και από μαθητές της Α’ Γυμνασίου οι οποίοι μόλις είχαν διδαχθεί κάποια κεφάλαια από την Οδύσσεια. Με δυσκολία δε ο ίδιος το απήγγειλε. Του το γράψανε άλλοι και δεν μπορούσε να το απαγγείλει!!

Ένα Διάγγελμα το οποίο είναι άνευ περιεχομένου και το οποίο δεν περιείχε καμία κατεύθυνση και καμία πληροφόρηση για το μέλλον της χώρας προς τον Ελληνικό λαό. Αντιθέτως το επιπόλαιο περιεχόμενό του αποτελεί πρόκληση για τους Έλληνες οι οποίοι έχουν φτωχοποιηθεί όλα αυτά τα χρόνια. Αποτελεί πρόκληση για τις δικές μας γενιές, των οποίων η Οδύσσεια συνεχίζεται, καθώς θα κληθούμε να αποπληρώσουμε τα 200 δις τα οποία μας χρέωσε η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ήδη από το 2015. Και για όσους έφυγαν μόνιμα στο εξωτερικό για ανεύρεση εργασίας, καθώς εδώ δεν είχαν πλέον «στον ήλιο μοίρα».

Αναφέρθηκε σε διαφθορά και κλίκες εκείνος που η οικογένειά του έδωσε μαθήματα παράνομου δανεισμού και ρυθμίσεων σε τράπεζες και δεν άφησε δημόσιο έργο για δημόσιο έργο που να μην προσπαθήσει να το αναλάβουν οι οικείοι του, αλλιώς δεν το έργο δεν θα μπορούσε να γίνει. Μήπως ξεχνάμε την Ολυμπία Οδό (Πάτρα-Πύργος) που αντί να γίνει ήδη από το 2015, ακόμα περιμένουμε να “ξεμπλέξει” ο “μπροστινός” της οικογένειας Τσίπρα, εργολάβος κ. Καλογρίτσας, για να ξεκινήσουν οι εργασίες? Από τη μεγαλύτερη δημόσια σύμβαση ως την πιο απλή, είναι οι άνθρωποι του Τσίπρα μέσα. Δείτε, για παράδειγμα, τους επωφελούμενους στα ιδιωτικοποιημένα αεροδρόμια.

Αναφέρθηκε σε έξοδο από τα Μνημόνια – από τα Μνημόνια στα οποία το ΠΑΣΟΚ μας έβαλε. Έξοδο θεωρεί την αυτόματη λήψη της υπογραφής του τελευταίου Μνημονίου του 2015, που αυτός υπέγραψε. Ένα Μνημόνιο στο οποίο ποτέ δεν θα είχαμε μπει, αν δεν έκανε την αποτυχημένη διαπραγμάτευση με το ΌΧΙ που τελικά και ετεροχρονισμένα έκανε ΝΑΙ ο ίδιος.  Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ, θα είχαμε βγει από τα Μνημόνια ήδη από τον Απρίλη 2015, αν εσείς επιτρέπατε στην Κυβέρνηση Σαμαρά να ολοκληρώσει το έργο της και δεν την  οδηγούσατε σε πρόωρη διάλυση της Βουλής και την πτώση της Κυβέρνησης με αφορμή τις Προεδρικές εκλογές. Η Ελλάδα, αποπληρώντας μόλις 1,5 δις ευρώ (email Χαρδούβελη) και χωρίς επιβαρύνει το δημόσιο χρέος της επιπλέον κατά 200 δις ευρώ λόγω της δικής σας διακυβέρνησης (δήλωση Ρέγκλινγκ) θα είχε κάνει ήδη από το 2015 μια καθαρή έξοδο από τα Μνημόνια.

Οι συνεργάτες σας, οι οποίοι σας εισηγήθηκαν να απαγγείλετε το “ποίημα” από την Ιθάκη, “έτσι συμβολικά”, δεν πρέπει να είχαν διαβάσει τις τελευταίες ραψωδίες για το τι έγινε όταν έφτασε ο Οδυσσέας στην Ιθάκη. Δεν τελείωσαν εκεί τα βάσανά του – τον περιμέναν οι Μνηστήρες και τόσα άλλα. Όπως περιμένουν ακόμα και τον Ελληνικό λαό από εδώ και πέρα  η μείωση των συντάξεων, τα υψηλά πλεονάσματα που θα οδηγήσουν σε νέες περικοπές, τα νέα μέτρα λιτότητας που θα χρειαστούν, ώστε να ανταποκριθούμε στις διεθνείς δεσμεύσεις μας, οι συμφωνίες που έχετε ήδη υπογράψει και θα διαρκέσουν ως το 2059, αν θυμάμαι καλά…

Α, σωστά! Οι συνεργάτες σας διαβάζουν μόνο νέα Ελληνική ιστορία και όχι και αρχαία – μάλλον διάβασαν την Ιθάκη μόνο από τον Καβάφη – όχι και από τον Όμηρο. Για αυτό δεν ήξεραν τι ακολούθησε της έλευσης του Οδυσσέα στην Ιθάκη… Έτσι φάνηκε και από την αναγνώριση του FYROM ως “Βόρειας Μακεδονίας” και των Σκοπιανών ως Μακεδόνων από το Κόμμα σας.

Αλλά και εσείς; Πώς σας διέφυγε η ύλη της Ά Γυμνασίου; Στο Πανεπιστήμιο οι ασχολίες σας ήταν οι κομματικές εκδηλώσεις και η οργάνωση απεργιών και διαδηλώσεων, στο Λύκειο οι καταλήψεις, στο Γυμνάσιο τι κάνατε και ήσασταν εκτός τάξης;

Αν είχατε προσέξει την ύλη της Ά Γυμνασίου, ουδείς θα υφίστατο σήμερα το παιδαριώδες Πρωθυπουργικό διάγγελμα το οποίο μόλις ακούσαμε! Καταφέρατε ακόμα και ο όρος «Πρωθυπουργικό Διάγγελμα» να χάσει το νόημά του. Όπως το νόημά τους έχουν χάσει και οι ζωές πολλών από εμάς πλέον…

Please follow and like us:
Οι ευκαιρίες για την Ελλάδα από τις επενδύσεις στην καθαρή ενέργεια

Οι ευκαιρίες για την Ελλάδα από τις επενδύσεις στην καθαρή ενέργεια

Ενώ ακόμα και παραδοσιακά πετρελαϊκές χώρες, όπως η Σαουδική Αραβία, περνούν σε σημαντικές επενδύσεις στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), η  καθυστέρηση στην ενεργειακή μετάβαση της χώρας μας, η οποία έχει σπουδαίο ενεργειακό δυναμικό, παραμένει  ένα δυσάρεστο γεγονός. Το υπάρχον ενεργειακό πλέγμα δεν είναι ούτε αποτελεσματικό, ούτε αποδοτικό, ούτε οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά βιώσιμο. Οι συμβατικές μορφές ενέργειας, όπως ο άνθρακας, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν περίπου το 84,8% της ακαθάριστης τελικής κατανάλωσης ενέργειας, ενώ το ποσοστό των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας καταλαμβάνει μόλις το 15,2% σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για το 2016. (Πηγή:http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=t2020_31&plugin=1.)

Το ενεργειακό ισοζύγιο, συνεπώς, της Ελλάδας παραμένει δυσανάλογο σε σχέση με αυτό που θα έπρεπε και θα μπορούσε να είναι. Η εικόνα γίνεται ακόμα πιο «σκοτεινή» αν συνυπολογίσουμε τις αρνητικές επιπτώσεις από την εκτεταμένη χρήση των συμβατικών μορφών ενέργειας και το κόστος τους το οποίο θα έπρεπε να ενσωματωθεί σε μια ολοκληρωμένη Μελέτη Κόστους – Οφέλους (Cost-Benefit Analysis) της Ελληνικής Οικονομίας. Ιδίως, αν λάβει κανείς υπόψη ότι, ενώ το ανθρώπινο δυναμικό της χώρας μας έχει προσφέρει τα μάλα εδώ και δεκαετίες παγκοσμίως σε όλους τους τομείς των βιώσιμων μεταφορών (π.χ. ηλεκτρικά αυτοκίνητα, πλοία, αεροπλάνα με εναλλακτικά καύσιμα), το σχετικό μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών στη κατανάλωση καυσίμων μεταφορών στην Ελλάδα παραμένει λιγότερο από 2,0%, τότε αντιλαμβανόμαστε εύκολα ότι η χώρα μας, και σε αυτή την περίπτωση δεν αξιοποιεί όχι μόνο τους φυσικούς, αλλά ούτε και τους ανθρωπίνους πόρους της.

Το ερώτημα είναι πώς μπορεί να σχεδιαστεί μια έγκαιρη και αποτελεσματική μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο, προσιτό, ασφαλές και χωρίς αποκλεισμούς ενεργειακό σύστημα, όπως αποτυπώνεται στο Στόχο 7 της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η Ελλάδα πρέπει να υιοθετήσει ρητώς ένα σύνολο διατάξεων, ικανών να αποδεσμεύσουν τη χώρα από την υψηλή εξάρτηση από το πετρέλαιο, αλλά και να σχεδιάσει πολιτικές ικανές να απορροφήσουν τα διαθέσιμα διεθνή και ευρωπαϊκά κονδύλια για την ενεργειακή μετάβαση. Σύμφωνα με τον Γ.Γ. του ΟΗΕ, κ. Antonio Guterres, οι δαπάνες για την ενεργειακή μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλού άνθρακος θα ανέλθουν τα επόμενα χρόνια σε 37 τρισεκατομμύρια δολάρια, ενώ το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ επεσήμανε ότι «εάν οι χώρες ανταποκριθούν στις φιλοδοξίες τους να αυξήσουν την ηλιακή και αιολική ενέργεια και τα πράσινα κτίρια, να εγκαταστήσουν καθαρότερες μεταφορές και να εφαρμόσουν βιώσιμες λύσεις για τα απόβλητα, τότε υπάρχει επενδυτικό δυναμικό 23 τρισεκατομμυρίων δολαρίων μέχρι το 2030».

Πέρα από το διεθνές πεδίο, στην Ελλάδα «ανοίγονται» νέες επενδυτικές ευκαιρίες μέσα από τα διαθέσιμα οικονομικά και επενδυτικά μέσα που προσφέρονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα ευρωπαϊκά κονδύλια που διατίθενται προς διευκόλυνση της μετάβασης της ΕΕ σε μια καθαρή και σύγχρονη οικονομία είναι ποικίλα. Οι επενδύσεις σε σημαντικά ευρωπαϊκά έργα ενεργειακών υποδομών θα αγγίξουν τα 873 εκατομμύρια ευρώ, ενώ για την περίοδο 2014-2020, η ΕΕ επενδύει περίπου 918 εκατ. ευρώ στην ενεργειακή απόδοση για βελτιώσεις στα δημόσια και ιδιωτικά κτίρια, καθώς και στην υψηλή απόδοση συμπαραγωγής και τηλεθέρμανσης, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στην έξυπνη ενεργειακή υποδομή. Καθώς πρόκειται εν προκειμένω για μικρά κονδύλια σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, θα υποστηρίζει, επιπλέον, με τουλάχιστον 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ την έρευνα και την καινοτομία σε τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα, ενώ το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» τη περίοδο 2018-2020 θα διαθέσει πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ για την υποστήριξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την ενέργεια και τη κλιματική αλλαγή, με το συνολικό ποσό να μπορεί να ανέλθει σε 3 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η χρηματοδοτική ανάγκη έρχεται να τονιστεί και από την Υψηλού Επιπέδου Συνδιάσκεψη για τη Χρηματοδότηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης (High-levelconference: Financing sustainable growth) που πραγματοποιήθηκε στις 22 Μαρτίου 2018 υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Διάσκεψη θέτει σε εφαρμογή τη στρατηγική της ΕΕ για μια πιο πράσινη και καθαρή ενέργεια, ενώ μέσω του Σχεδίου Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιτυγχάνεται ο αναπροσανατολισμός των ροών κεφαλαίων με την ΕΕ να δεσμεύεται να διαθέσει τουλάχιστον το 20% του προϋπολογισμού της σε δράσεις άμεσα συναφείς με το κλίμα και να επεκτείνει τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων 2.0 μέχρι το 2020 αυξάνοντας τους επενδυτικούς στόχους στα 500 δισ. ευρώ.

Προσφέρονται, ως εκ τούτου, στην Ελλάδα ποικίλες ευκαιρίες για επενδύσεις στην καθαρή ενέργεια. Απαιτείται μόνο ο κατάλληλος μεσοπρόθεσμος στρατηγικός σχεδιασμός και το αντίστοιχο νομοθετικό πλαίσιο που να συνοδεύονται από ισχυρή πολιτική βούληση. Επιπλέον, στην ενεργειακή μετάβαση καίριο ρόλο θα διαδραματίσουν οι ενεργειακές αγορές, η συμπεριφορά των καταναλωτών και οι τεχνολογικές εξελίξεις, ενώ μοχλός για τη μετάβαση θα είναι αδιαμφισβήτητα η εκπαίδευση και οι επενδύσεις.

—–

Η Δρ. Διονυσία – Θεοδώρα Αυγερινοπούλου είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ενέργειας του ICC Hellas, τ. Βουλευτής Ν. Ηλείας, Πρόεδρος της Μόνιμης Ειδικής Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής

Please follow and like us:
Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό 2018: Λύσεις που προσφέρει η ίδια η φύση για την διαχείριση των υδάτων

Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό 2018: Λύσεις που προσφέρει η ίδια η φύση για την διαχείριση των υδάτων

Της Δρος Διονυσίας-Θεοδώρας Αυγερινοπούλου

Το 1992, χρονιά κατά την οποία διοργανώθηκε η σπουδαία Συνδιάσκεψη του ΟΗΕ για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξηστο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας και κατά την οποία υιοθετήθηκαν σημαντικές διεθνείς συνθήκες, όπως η Συνθήκη-Πλαίσιο του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή και η Σύμβαση για την Προστασία της Βιοποικιλότητα, αλλά και διάσημων πλέον πολιτικών κειμένων, όπως η Ατζέντα 21, ορίστηκε και η 22η Μαρτίου να εορτάζεται ως η Παγκόσμια Ημέρα Νερού, ώστε να αποτελεί μια συνεχή υπενθύμιση στην ανθρωπότητα για τις συνεχείς προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο σπουδαιότερος παράγοντας για τη ζωή μας, αλλά και ένα σημαντικό εργαλείο ανάπτυξη, οι υδατικοί πόροι.

Κάθε χρονιά ως σήμερα μια διαφορετική θεματική σε σχέση με το νερό αναδεικνύεται.

Φέτος η Ημέρα είναι αφιερωμένη στις λύσεις που προσφέρει η ίδια η φύση για την διαχείριση των υδάτων, δηλαδή στην καλή λειτουργία των λιμνών, των υγροβιοτόπων και των φυσικών πλημμυρικών ζωνών.

Όπως πολλές άλλες εορταστικές ημέρες, δεν πρόκειται για ημέρα χαράς και ευφροσύνης ψυχής, αλλά για ημέρα μνήμης, ημέρα που στοχεύει να μας ευαισθητοποιήσει για ένα υπαρκτό και ενίοτε οξύ πρόβλημα, το οποίο ειδάλλως τείνουμε να το ξεχάσουμε μέσα στην καθημερινότητά μας. Το αυτό συμβαίνει και με τους υγροβιοτόπους.

Ως λίμνες εννοούνται τόσο οι φυσικές όσο και οι τεχνικές. Οι υγροβιότοποι ή υγρότοποι, είναι τόποι που καλύπτονται μόνιμα ή εποχικά από ρηχά νερά ή που δεν καλύπτονται πλήρως από νερά, αλλά που έχουν ένα υγρό υπόστρωμα για μεγάλο διάστημα του έτους και φιλοξενούν πλούσια και ιδιαίτερη βιοποικιλότητα. Η Σύμβαση Ramsar εξειδικεύει τους υγροτόπους που χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας διεθνώς, αλλά πλήθος μικρότερων υγροτόπων είναι διασπαρμένοι στο έδαφος όλων των χωρών και αποτελούν την κατοικία, ίσως και τα μόνα καταφύγια ζωής για χιλιάδες είδη. Προστατευόμενοι ή μη οι υγροβιότοποι βρίσκονται σήμερα υπό εγκατάλειψη και υπό εξαφάνιση. Το ίδιο και τα είδη που φιλοξενούν. Ομοίως ενδιαφέρον έχουν και οι πλημμυρικές ζώνες οι οποίες αποτελούν τις φυσικές αντιστάσεις προς τον επικίνδυνο πλημμυρισμό, των γύρω βιοτόπων. Όλα δε τα σημεία, αποτελούν φυσικούς ταμιευτήρες γλυκού νερού.

Τα δύο τρίτα των υγροβιοτόπων παγκοσμίως, σύμφωνα με επίσημες μετρήσεις του ΟΗΕ, έχουν ήδη καταστραφεί. Χιλιάδες είδη χλωρίδας και πανίδας έχουν απωλέσει την φυσική τους κατοικία. Η απώλεια των λιμνών και υγροβιοτόπων και των πλημμυρικών ζωνών έχει οδηγήσει στη διασάλευση του μικροκλίματος των επί μέρους περιοχών, στην διατάραξη της βιολογικής αλυσίδας, στην έλλειψη αποθεμάτων νερού, στην έλλειψη επαρκούς τροφής και ανάπτυξης ακόμα και για τον ίδιο τον άνθρωπο, στην ανεπαρκή διαχείριση των πλημμυρικών φαινομένων. Και όλα αυτά, από την κακή, ανθρωπογενή, διαχείριση των οικοσυστημάτων μας. Ας μην πάμε με τον νου μας μακριά, σε αναπτυσσόμενες χώρες. Για να δούμε αν ισχύουν αυτοί οι αριθμοί, ας μείνουμε στην Ελλάδα, και ελάτε να σας φιλοξενήσω στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, πανέμορφο τόπο, επιλογή θεών, ημιθέων, Ολυμπιονικών και ανθρώπων, την Ηλεία. Από τις τρεις λίμνες που διέθετε, σε ένα πανέμορφο σύμπλεγμα, του Καϊάφα, της Αγουλινίτσας και της Μουριάς, σήμερα οι δύο λίμνες έχουν αποξηρανθεί, και εξακολουθεί να υπάρχει μόνο η λίμνη του Καϊάφα, η οποία είναι σε τμήματά της ρυπασμένη. Έχουμε τρεις ποταμούς, τον Αλφειό, τον Πηνειό και την Νέδα, των οποίων η διαχείριση της απορροής τους είναι τόσο φτωχή που παρουσιάζονται συχνά πλημμυρικά φαινόμενα. Ομοίως πλημμυρίζουν και σε πολλά άλλα σημεία τους, όπως και στα φράγματά τους, αρδευτικά και υδροηλεκτρικά. Ο υγροβιότοπος του Κοτυχίου παρουσιάζει διάβρωση του λώρου του και δεν τυγχάνει επαρκούς επιστημονικής διαχείρισης. Η τεχνητή λίμνη του Πηνειού έχει αφεθεί στη μοίρα της. Οι πηγές νόστιμου πόσιμου νερού αξιοποιούνται κατά το ήμισυ, καθώς μεγάλες ποσότητες νερού χάνονται λόγω είτε ελλιπών ή ελλαττωματικών δικτύων ύδρευσης, είτε λόγω μεγάλων απωλειών των αρδευτικών δικτύων. Τα ιαματικά νερά σε όλη την Ηλεία έχουν απαξιωθεί, ενώ τα πόσιμα ιαματικά νερά δεν έχουν αξιοποιηθεί ποτέ εμπορικά για να δώσουν ένα πρόσθετο εισόδημα στους κατοίκους της περιοχής και αφημμένα στάσιμα, αφορμίζουν. Δεκάδες περιοχές της Ηλείας δεν έχουν ακόμα και σήμερα πόσιμο νερό, ή νερό κατάλληλο για την υγιεινή και τις οικοκυρικές εργασίες!!

Σύμφωνα με το μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας για το Νερό για το 2018, η φύση έχει τη δική της μηχανική υποδομή (“greeninfrastructure”). Το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να αποκαταστήσουμε τα οικοσυστήματα. Ας απορρυπάνουμε τις λίμνες, τους υγροβιότοπους και ας άρουμε, όσο είναι δυνατόν τις λανθασμένες μας παρεμβάσεις, για να λειτουργήσουν πάλι ως αντιπλημμυρικά τα έργα που η ίδια η φύση έφτιαξε γύρω από τις λίμνες, τη θάλασσα και τους ποταμούς. Αν επαναπλημμυρίσουμε τις λίμνες μας, για να αποκαταστήσουμε την βιοποικιλότητα και την τοπική θερμοκρασία. Ας σεβαστούμε την δύναμη των ποταμών και ας άρουμε ή ας μειώσουμε τη λειτουργία των δυσλειτουργούντων φραγμάτων. Εν έτη 2018 μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πλέον τεχνολογίες απορρύπανσης του νερού, να εξασφαλίσουμε πόσιμο νερό για όλους, να διαχειριστούμε σωστά και με φειδώ τα αρδευτικά ύδατα και να απολαύσουμε με τη δέουσα προσοχή την ωφέλεια των ιαματικών υδάτων. Εν έτη 2018, ας πάρουμε επιτέλους μια σοφή απόφαση «να συνεργαστούμε με τη φύση!»

*Η Δρ. Διονυσία -Θεοδώρα Αυγερινοπούλου είναι:

-Αντιπρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Παγκοσμίου Οργανισμού Σύμπραξης για το Νερό

-Τ. Βουλευτής Ν. Ηλείας, Προέδρος της Μόνιμης Ειδικής Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής

Please follow and like us:
Η Διεθνής Δεκαετία 2018 – 2028 αφιερωμένη στη βιώσιμη διαχείριση του νερού

Η Διεθνής Δεκαετία 2018 – 2028 αφιερωμένη στη βιώσιμη διαχείριση του νερού

Της Δρος Διονυσίας-Θεοδώρας Αυγερινοπούλου

Το 1961, για πρώτη φορά ορίστηκε από τον ΟΗΕ η πρώτη δεκαετία που αφιερώθηκε σε μια θεματική για τη προώθηση των στοχεύσεων του μέσω της ευαισθητοποίησης και της ανάληψης αντίστοιχων δράσεων. Κατόπιν προτροπής του Προέδρου Κένεντι, κατά τη διάρκεια της πρώτης του ομιλίας στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, αφιερώθηκε η Δεκαετία 1960 – 1970 στη Ανάπτυξη (United Nations Decade for Development). Έκτοτε, οι θεματικές που επιλέγονται έρχονται να «φωτίσουν» τα σπουδαιότερα ζητήματα που ανακύπτουν την εκάστοτε δεκαετία. Από φέτος και για τα επόμενα δέκα χρόνια, η τρέχουσα Διεθνής Δεκαετία Δράσης 2018-2028 είναι αφιερωμένη στη διαχείριση του νερού με σκοπό την βιώσιμη ανάπτυξη (International Decade for Action: “Water for Sustainable Development 2018-2028”), όπως ανακοινώθηκε επισήμως στον ΟΗΕ στις 22 Μαρτίου 2018, με αφορμή την  Παγκόσμια Ημέρα Νερού.

Η αφιέρωση αυτής της Δεκαετίας στο νερό δρα ως μια συνεχής υπενθύμιση στην ανθρωπότητα των διαρκών προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο σπουδαιότερος παράγοντας για τη ζωή μας, αλλά και ένα σημαντικό εργαλείο ανάπτυξης, οι υδατικοί πόροι. Η σπουδαιότητα του ζητήματος πιστοποιείται από το γεγονός ότι το 2005 έως το 2015, η δεκαετία είχε, εξίσου, αφιερωθεί στο νερό με σύνθημα «Water for Life», εντάσσοντας ενεργά τα ζητήματα του νερού στο κέντρο της παγκόσμιας ατζέντας.

Η Διεθνής Δεκαετία έρχεται να αφυπνίσει και να ενεργοποιήσει τη διεθνή κοινότητα ειδικότερα, και την ανθρωπότητα εν γένει για τα πλειάδες ζητήματα που ταλανίζουν αφενός τους ανθρώπους που δεν έχουν πρόσβαση σε ασφαλές και πόσιμο νερό και αφετέρου τους υδατικούς πόρους που εξαντλούνται και συχνά αποτελούν αντικείμενο υπερεκμετάλλευσης και ελλιπούς διαχείρισης. Οι πολίτες που έχουν δεν πρόσβαση σε ασφαλείς υπηρεσίες διαχείρισης πόσιμου νερού ανέρχονται, στο διόλου ευκαταφρόνητο ποσοστό, των 2,1 εκατομμυρίων, ενώ μέχρι το 2050, ο παγκόσμιος πληθυσμός θα έχει αυξηθεί κατά περίπου 2 δισεκατομμύρια ανθρώπους και συνακόλουθα η παγκόσμια ζήτηση νερού θα είναι υψηλότερη κατά 30% από τα σημερινά δεδομένα. Μάλιστα, περίπου 1,9 δισεκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε περιοχές που δυνητικά μπορούν να αντιμετωπίσουν ζητήματα λειψυδρίας, με τον αριθμό να εκτιμάται ότι θα αυξηθεί σε περίπου 3 δισεκατομμύρια μέχρι το 2050. Ζήτημα δεν αποτελεί μόνο η πρόσβαση στο νερό, αλλά και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς 1,8 δισεκατομμύρια άνθρωποι χρησιμοποιούν μη εγκεκριμένες και πεπαλαιωμένες πηγές πόσιμου νερού.

Στο κομμάτι της διαχείρισης των υδάτων η ίδια η φύση προσφέρει λύσεις για τη καλή λειτουργία των λιμνών, των υγροβιοτόπων και των φυσικών πλημμυρικών ζωνών. Ωστόσο, τα δύο τρίτα των υγροβιοτόπων παγκοσμίως, σύμφωνα με επίσημες μετρήσεις του ΟΗΕ, έχουν ήδη καταστραφεί. Χιλιάδες είδη χλωρίδας και πανίδας έχουν απολέσει την φυσική τους κατοικία. Η απώλεια των λιμνών και υγροβιοτόπων και των πλημμυρικών ζωνών έχει οδηγήσει στη διασάλευση του μικροκλίματος των επί μέρους περιοχών, στην διατάραξη της βιολογικής αλυσίδας, στην έλλειψη αποθεμάτων νερού, στην έλλειψη επαρκούς τροφής και ανάπτυξης ακόμα και για τον ίδιο τον άνθρωπο, στην ανεπαρκή διαχείριση των πλημμυρικών φαινομένων.

Σύμφωνα με τη στόχευση της Διεθνούς Δεκαετίας Δράσης για το Νερό, πρώτα μελήματα είναι η πρόσβαση σε ασφαλές, πόσιμο νερό για όλους, η πρόσβαση σε νερό επαρκές για την υγιεινή, η διαχείριση και αποφυγή πλημμυρών, αλλά και ξηρασίας και η αποκατάσταση των οικοσυστημάτων και η βιώσιμη διαχείριση αυτού του σπάνιου και σημαντικού πόρου, περιορίζοντας την άκρατη κατασπατάλησή του. Όλα τα διεθνή περιβαλλοντικά κείμενα, και τα διεθνή κείμενα σε σχέση με τις φυσικές καταστροφές, όπως η Συμφωνία των Παρισίων για τις Κλιματικές Αλλαγές και η Συμφωνία Σεντάι για τις φυσικές καταστροφές θέτουν το ζήτημα διαχείρισης του νερού στο κέντρο των πολιτικών. Εν έτη 2018 μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πλέον τεχνολογίες απορρύπανσης του νερού, να εξασφαλίσουμε πόσιμο νερό για όλους, να διαχειριστούμε σωστά και με φειδώ τα αρδευτικά ύδατα και να διαχειριστούμε με τη δέουσα προσοχή τις πιθανότητες πλημμύρας και ξηρασίας. Τέλος, η Δεκαετία για το Νερό και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη είναι ένα πλαίσιο ανάπτυξης συμμαχιών και συνεργασιών, μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, ώστε να επιτύχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Κυρίως, πρέπει να βρεθούν τα ανάλογα κονδύλια για την υλοποίηση των προγραμμάτων ορθής διαχείρισης του ύδατος παγκόσμια. Η Ελλάδα έχει ανάγκη από αντίστοιχες πολιτικές και χρηματοδοτήσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.un.org/pga/72/eventlatest/launchoftheinternationaldecadeofwaterforsustainabledevelopment-2018-2028/

*Αντιπροέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Παγκοσμίου Οργανισμού Σύμπραξης για το Νερό

Τ. Βουλευτού Ν. Ηλείας, Προέδρου της Μόνιμης Ειδικής Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής

Please follow and like us: