Συμμετοχή Δρος Αυγερινοπούλου στην Εβδομάδα Φυσικού Κεφαλαίου στη Μαδρίτη, Ισπανία Πρωτοβουλία ίδρυσης Ελληνικής Συνεργασίας για τις Επιχειρήσεις και τη Βιοποικιλότητα

Συμμετοχή Δρος Αυγερινοπούλου στην Εβδομάδα Φυσικού Κεφαλαίου στη Μαδρίτη, Ισπανία Πρωτοβουλία ίδρυσης Ελληνικής Συνεργασίας για τις Επιχειρήσεις και τη Βιοποικιλότητα

Η Δρ. Διονυσία – Θεοδώρα Αυγερινοπούλου, Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής, Εκτελεστική Διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Δικαίου, Επιστήμης και Τεχνολογίας και Μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (International Chamber of Commerce – ICC) και της Ελληνικής Επιτροπής του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC Hellas) μετείχε στην Εβδομάδα Φυσικού Κεφαλαίου (Natural Capital Week) με έμφαση στη βιοποικιλότητα που έλαβε χώρα στις 5-9 Νοεμβρίου 2019 στην Μαδρίτη.

Η Εβδομάδα Φυσικού Κεφαλαίου εστιάζει, μεταξύ άλλων, αφενός στην ανάπτυξη καλύτερων εργαλείων διαχείρισης για να αξιοποιηθούν από τον ιδιωτικό τομέα, προκειμένου να μετριαστούν οι επιπτώσεις του τομέα αυτού στο φυσικό μας κεφάλαιο (φυσικοί πόροι και οικοσυστήματα) και αφετέρου στην ανάληψη δράσεων του ιδιωτικού τομέα για τη φύση. Η Εβδομάδα Φυσικού Κεφαλαίου συνδιοργανώνεται από ένα σημαντικό αριθμό οργανισμών και δικτύων, όπως τη Γραμματεία της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιοποικιλότητα (Secretariat of the UN Convention on Biological Diversity), τη Παγκόσμια Σύμπραξη για τις Επιχειρήσεις και τη Βιοποικιλότητα (Global Partnership for Business and Biodiversity), του Συνασπισμού Φυσικού Κεφαλαίου (Natural Capital Coalition) και του Συνασπισμού των Επιχειρήσεων για τη Φύση (Business for Nature coalition), μιας νέας συμμαχίας ηγετικών παγκόσμιων οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων του Παγκόσμιου Συμβουλίου Επιχειρήσεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (World Business Council for Sustainable Development – WBCSD), του Παγκοσμίου Οικονομικού Φόρουμ (World Economic Forum) και του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC), που έχει διαμορφώσει μια ενιαία επιχειρηματική φωνή για να συνηγορήσει εξ ονόματος της φύσης. Πριν από την έναρξη της συνάντησης, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δικαίου, Επιστήμης και Τεχνολογίας υπέβαλε αίτηση να συμμετάσχει στο Συνασπισμό Φυσικού Κεφαλαίου (Natural Capital Coalition).

Η Εβδομάδα Φυσικού Κεφαλαίου κήρυξε την έναρξη των εργασιών της με την 9η Ετήσια Συνάντηση της Παγκόσμιας Εταιρικής Συνεργασίας για τις Επιχειρήσεις και τη Βιοποικιλότητα (Global Partnership for Business and Biodiversity – GPBB), όπου συζητήθηκαν διάφορες πρωτοβουλίες, όπως το Σχέδιο Δράσης για τη φύση και τους ανθρώπους (Action Agenda for Nature and People), και τα βήματα για το Παγκόσμιο Στρατηγικό Σχέδιο για τη Βιοποικιλότητα μετά το 2020 (the Post-2020 Global Biodiversity Framework). Η  Δρ. Αυγερινοπούλου πραγματοποίησε διμερή συνάντηση με τον Πρόεδρο της Παγκόσμιας Εταιρικής Συνεργασίας για τις Επιχειρήσεις και τη Βιοποικιλότητα, κ. George Jaksch, και συμφώνησαν να διερευνήσουν την πιθανότητα δημιουργίας μιας εθνικής Συνεργασίας για τις Επιχειρήσεις και τη Βιοποικιλότητα στην Ελλάδα που να συμμετάσχει εν συνεχεία στη Παγκόσμια Συνεργασία.

Ο Συνασπισμός των Επιχειρήσεων για τη Φύση (Business for Nature global coalition) θα φέρει μια ενιαία «φωνή» για τις επιχειρήσεις στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, καλώντας τις Κυβερνήσεις να υιοθετήσουν μια νέα συμφωνία για τη φύση και τους ανθρώπους που θα παρέχει τα στοιχεία πολιτικής που είναι απαραίτητα για την αύξηση της επιχειρηματικής δράσης. Το 2020 θα είναι σίγουρα η χρονιά για τη φύση. Οι κυβερνήσεις θα έχουν την ευκαιρία να διαμορφώσουν διεθνείς συμφωνίες για την αντιστροφή της απώλειας του φυσικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένου του πλαισίου για τη βιοποικιλότητα μετά το 2020, το οποίο θα επισπεύσει την επίτευξη των Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης (UN Sustainable Development Goals) και της Συμφωνίας των Παρισίων για την Κλιματική Αλλαγή (Paris Climate Agreement).

Η Δρ. Αυγερινοπούλου μετείχε στη συνάντηση εργασίας και διαβούλευσης των Επιχειρήσεων για τη Φύση (Business for Nature Consultation Workshop), το οποίο στόχευσε στη διαμόρφωση μιας ενιαίας επιχειρηματικής φωνής στις διαπραγματεύσεις αυτές. Τα Μέλη του Συνασπισμού Φυσικού Κεφαλαίου θα καταρτίσουν λεπτομερείς προτάσεις πολιτικής προς τις κυβερνήσεις,  παρουσιάζοντας τις πολιτικές που απαιτούνται για τον μετασχηματισμό των υφιστάμενων οικονομικών και χρηματοπιστωτικών συστημάτων και την παρότρυνση των επιχειρήσεων, ώστε να ενισχύσουν και να αυξήσουν τις τρέχουσες δράσεις και δεσμεύσεις τους εν όψει του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ που θα λάβει χώρα στο Νταβός τον Ιανουάριο του 2020 και εν συνεχεία της 15ης Συνόδου των Συμβαλλομένων Μερών της Σύμβασης για τη Βιοποικιλότητα (CBD COP 15) στο Κουνμίνγκ της Κίνας τον Φεβρουάριο του 2020. Στο πλαίσιο της κρίσιμης Συνόδου των Συμβαλλομένων Μερών στη Σύμβαση για τη Βιολογική Ποικιλότητα στην Κίνα το 2020, ο Συνασπισμός Φυσικού Κεφαλαίου θα ανακοινώσει και θα αρχίσει τη «Δέσμευση για το Φυσικό Κεφάλαιο» (Natural Capital Commitment). Ο Συνασπισμός καλεί τις επιχειρήσεις να δεσμευτούν για την εφαρμογή δράσεων σκεπτόμενες του φυσικό κεφαλαίο, να δρουν βάσει των αποτελεσμάτων για να βελτιώνουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και να διατηρούν, καθώς και να ενδυναμώνουν, το φυσικό κεφάλαιο, από το οποίο εξαρτόμαστε όλοι. Οι βέλτιστες πρακτικές θα δημοσιευθούν και θα προωθηθούν ως έμπνευση για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις και τις κυβερνήσεις.

Τελευταία, αλλά εξίσου σημαντική, είναι η αλληλεπίδραση μεταξύ των επιχειρήσεων και των κυβερνήσεων για την αποτελεσματική προστασία της βιοποικιλότητας, όπως κατέστη σαφές κατά τη διάρκεια των συζητήσεων. Η τρέχουσα απώλεια του φυσικού κεφαλαίου υποβαθμίζει τα φυσικά που υποστηρίζουν τις ακμάζουσες κοινωνίες μας κι τις ευημερούσες οικονομίες. Οι επιχειρήσεις που σκέφτονται μακροπρόθεσμα κατανοούν ότι η παγκόσμια οικονομική ευημερία βασίζεται σε έναν υγιή φυσικό κόσμο ήδη δεσμεύονται και ενεργούν για τη προστασία, την αποκατάσταση και τη βιώσιμη διαχείριση της φύσης. Ωστόσο, χρειάζονται από τις κυβερνήσεις να υιοθετηθούν οι κατάλληλες πολιτικές, οι οποίες θα συνθέσουν ένα θετικό ανατροφοδούμενο πολιτικό πλαίσιο που θα ενθαρρύνει την περαιτέρω ανάληψη επιχειρηματικών δράσεων και πρωτοβουλιών. Προκειμένου να προωθηθεί η περαιτέρω φιλοδοξία των εθνικών κυβερνήσεων, η Δρ. Αυγερινοπούλου πρότεινε τη διενέργεια ενός συμβουλευτικού εργαστηρίου (consultative workshop) και στην Αθήνα. Εκπρόσωποι του Συνασπισμού Φυσικού Κεφαλαίου προσφέρθηκαν να συμμετάσχουν σε ένα τέτοιο εργαστήριο, καθώς και σε συναντήσεις με την Κυβέρνηση μαζί με το ICC Ελλάς, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δικαίου, Επιστήμης και Τεχνολογίας και οργανώσεων που σχετίζονται με τη βιοποικιλότητα.

Ενόψει του workshop, καλούμε τα μέλη της Επιχειρηματικής Κοινότητας στην Ελλάδα να συμπληρώσουν την ακόλουθη έρευνα που είναι διαθέσιμη στο: https://businessfornature.us4.list-manage.com/track/click?u=72ab5b5ffbad33ae08f66fd61&id=b676df4f8b&e=40e4ef2afe

Είναι πολύ σημαντικό να κατανοεί κανείς, να αξιολογεί και να λαμβάνει υπόψιν την αξία του φυσικού μας κεφαλαίου κατά το σχεδιασμό αναπτυξιακών και επιχειρηματικών πολιτικών. Η φύση υποστηρίζει τις επιχειρήσεις και πρέπει με τη σειρά τους να υποστηρίζουν και αυτές τη φύση, εάν θέλουν να παραμείνουν βιώσιμες. Οι κυβερνήσεις θα πρέπει να βοηθούν στην ανάπτυξη των σχέσεων αυτών με πιο βιώσιμο τρόπο. Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάει κανείς ότι η χρήση της έννοιας του φυσικού «κεφαλαίου» για να τονιστεί η οικονομική αξία της φύσης, δεν αποκλείει τις άλλες σημαντικές αξίες της φύση, όπως οι πολιτιστικές και πνευματικές αξίες.

Please follow and like us:
error
Αυγερινοπούλου: Έγκριση σχεδόν 4 εκατομμυρίων ευρώ για αποζημιώσεις σε κτηνοτρόφους όλης της χώρας

Αυγερινοπούλου: Έγκριση σχεδόν 4 εκατομμυρίων ευρώ για αποζημιώσεις σε κτηνοτρόφους όλης της χώρας

Μετά από επικοινωνία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η Δρ. Διονυσία – Θεοδώρα Αυγερινοπούλου, Βουλευτής Ν. Ηλείας και Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής, ενημερώνει τους συμπολίτες μας ότι εγκρίθηκε η άμεση διάθεση ποσού ύψους σχεδόν 4 εκατομμυρίων ευρώ σε κτηνοτρόφους όλους της χώρας ως αποζημίωση για το ζωικό κεφάλαιο που έχει πληγεί από ζωονόσους. Το ποσό που αντιστοιχεί στην Περιφέρεια Δυτική Ελλάδας ανέρχεται στις 115.295,00€.

Παρατίθεται κάτωθι το δελτίο τύπου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τις σχετικές διευκρινήσεις:

«Ο ΥπΑΑΤ, Μ. Βορίδης ενέκρινε την άμεση διάθεση ποσού ύψους σχεδόν 4 εκατομμυρίων ευρώ σε κτηνοτρόφους όλης της χώρας

Υπεγράφη άμεσα από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μ. Βορίδη και εφαρμόζεται η απόφαση για την έγκριση, διάθεση και κατανομή ποσού ύψους 3.990.979€ που θα κατευθυνθεί στην αποζημίωση κτηνοτρόφων από όλη τη χώρα, το ζωικό κεφάλαιο των οποίων έχει πληγεί από ζωονόσους σύμφωνα με τα όσα προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέσων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου της χώρας για το έτος 2019.

Σε δήλωσή του ο κ. Βορίδης επισημαίνει ότι «η Κυβέρνηση έχει σταθεί από την πρώτη στιγμή δίπλα στον Έλληνα παραγωγό και κτηνοτρόφο και το αποδεικνύει έμπρακτα, συνεχώς και αδιαλείπτως» τονίζοντας ότι ο ίδιος μεριμνά προσωπικά ώστε να επιταχύνονται οι διαδικασίες αποζημιώσεων.

Αναλυτικότερα, το συνολικό ποσό που προβλέπει η ΚΥΑ (ΦΕΚ 3868/21-10-2019 Τεύχος Β’)  των 3.990.979€ θα κατανεμηθεί ανά Περιφέρεια ως ακολούθως:

Περιφέρεια Αττικής 97.879,00€ (Ανατολική Αττική 19.514,00€ & Δυτική Αττική 78.345,00€), Στερεά Ελλάδα 194.002,00€, Θεσσαλίας 1.813.719,50€, Ηπείρου 173.582,55€, Δυτικής Μακεδονίας 17.533,00€, Δυτικής Ελλάδας 115.295,00€, Πελοποννήσου 57.400,00€, Νοτίου Αιγαίου 2.070,00€, Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 726.654,65€, Κεντρικής Μακεδονίας 784.688,48€, Κρήτης 8.175,53€.

Η συγκεκριμένη Απόφαση αφορά ένα σύνολο δραστηριοτήτων με σκοπό την καταπολέμηση των κυριότερων ζωονόσων που πλήττουν τη χώρα μας όπως η Σαλμονέλωση, η Βρουκέλλωση (Μελιταίος Πυρετός), η Ενζωοτική Λεύκωση, η Τρομώδης Νόσος,  η Φυματίωση, των μηρυκαστικών (βοοειδή – αιγοπρόβατα) αλλά και αποζημιώσεις κτηνοτρόφων λόγω δήλωσης και προσκόμισης νεκρών ζώων.

Please follow and like us:
error
Πρόταση Αυγερινοπούλου στο ΕΒΕ Ηλείας: Στο Υπουργείο Οικονομικών για πυρόπληκτα δάνεια

Πρόταση Αυγερινοπούλου στο ΕΒΕ Ηλείας: Στο Υπουργείο Οικονομικών για πυρόπληκτα δάνεια

Την πραγματοποίηση συνάντησης με τον Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα και τον αρμόδιο για το χρηματοπιστωτικό σύστημα  Υφυπουργό Γιώργο Ζαββό με μοναδικό θέμα τα πυρόπληκτα δάνεια προτείνει η βουλευτής την Ν.Δ. Δρ. Διονυσία – Θεοδώρα Αυγερινοπούλου.

Η πρόταση της κας Αυγερινοπούλου κατατέθηκε εγγράφως  προς τον Πρόεδρο του ΕΒΕ Ηλείας, κ. Κώστα Νικολούτσο, εν όψει της συνάντησης που θα πραγματοποιηθεί με αυτό το θέμα την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου στο Επιμελητήριο Ηλείας.

Στην επιστολή της η Βουλευτής αναφέρει πως κατά το παρελθόν και συγκεκριμένα επί Κυβερνήσεως της Νέας Δημοκρατίας (2012-2014) είχε πρωτοστατήσει, ώστε να παραταθεί η εγγύηση του Δημοσίου για τα πυρόπληκτα δάνεια και το είχε πετύχει. Μάλιστα είχε στηρίξει προηγούμενη σχετική πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Ηλείας και είχαν μεταβεί μαζί στην Αθήνα, για να συναντήσουν τον τότε Υφυπ. κ. Σταϊκούρα, ο οποίος ικανοποίησε το σχετικό αίτημα.

Η κα Αυγερινοπούλου αμέσως μετά την επανεκλογή της ως Βουλευτής Ν. Ηλείας, μετέβει πάλι στον κ. Υπουργό, ώστε να του εξηγήσει την κατάσταση στον Νομό μας και να ζητήσει εκ νέου παράταση.

Καθώς όμως τα εν λόγω δάνεια δεν έχουν αποπληρωθεί ως σήμερα, σε ορισμένες περιπτώσεις, σε σημαντικό βαθμό, διέκρινε μια επιφύλαξη του Υπουργείου για να δώσει εντολή νέας παράτασης της εγγύησης του Δημοσίου.

Παρ’ όλα αυτά, καθώς πράγματι η Ηλεία, βρίσκεται ανάμεσα στους τελευταίους νομούς σε ρυθμό ανάπτυξης, και μάλιστα καθώς η εθνική μας οικονομία τώρα διέρχεται της εξόδου από την οικονομικής κρίση, η Δρ. Αυγερινοπούλου προτείνει να υπάρξει ένα νέο ραντεβού με τον κ. Υπουργό, Χρ. Σταϊκούρα, αλλά και με τον Υφυπουργό, ο οποίος είναι αρμόδιος για το τραπεζικό σύστημα, κ. Ζαββό, ώστε να διερευνηθεί η δυνατότητα μιας ικανοποιητικής λύσης.

 

Please follow and like us:
error
Αυγερινοπούλου: Επίλυση στο ζήτημα των δασικών χαρτών για τις προσφυγικές περιοχές Λύση για Κάτω Παναγιά, Αετοράχη, Γλύφα και Λυγιά δίνει η Βουλευτής

Αυγερινοπούλου: Επίλυση στο ζήτημα των δασικών χαρτών για τις προσφυγικές περιοχές Λύση για Κάτω Παναγιά, Αετοράχη, Γλύφα και Λυγιά δίνει η Βουλευτής

Με σκοπό την οριστική επίλυση του ζητήματος που έχει δημιουργηθεί σε πολλές περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Ηλείας, με τη μη συμπερίληψη των προσφυγικών περιουσιών στους δασικούς χάρτες, η Δρ. Διονυσία – Θεοδώρα Αυγερινοπούλου, Βουλευτής Ν. Ηλείας, Ν.Δ. και Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής, επικοινώνησε τόσο με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας όσο και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στον Ν. Ηλείας σε περιοχές, όπως η Κάτω Παναγιά και η Αετοράχη του Δήμου Ανδραβίδας – Κυλλήνης και η Γλύφα και η Λυγιά του Δήμου Πηνειού, συμπεριλαμβάνονται περιουσίες, όπως αγροκτήματα προς καλλιέργεια, που παραχωρήθηκαν από το Ελληνικό κράτος στους Έλληνες Μικρασιάτες πρόσφυγες που ήρθαν στην Ελλάδα. Τα  κτήματα αυτά που δόθηκαν με παραχωρητήρια δεν έχουν συμπεριληφθεί ως τέτοια στους δασικούς χάρτες και απεικονίζονται, πολλά εξ αυτών, ακόμη και σήμερα ως δασικές εκτάσεις. Το ζήτημα αυτό έχει απασχολήσει δεκάδες ιδιοκτήτες που καλούνται ιδίοις εξόδοις να προβούν σε διορθώσεις των δασικών χαρτών και βρίσκονται προ του κινδύνου να χάσουν τις αποζημιώσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ για την αγροτική παραγωγή. Πράγματι, οι περσινές αποζημιώσεις χάθηκαν.

Μπροστά στον κίνδυνο να χαθούν και οι φετινές αποζημιώσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και προς αποφυγή της ταλαιπωρίας και των περιττών εξόδων των συμπατριωτών της, η κα Αυγερινοπούλου, και με την ιδιότητά της ως Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής που είναι αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τα δάση, επικοινώνησε με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ενημερώνει τους συμπολίτες τα εξής:

Για να καταβληθούν οι φετινές αποζημιώσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ θα πρέπει είτε οι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης είτε οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες να απευθυνθούν στο οικείο δασαρχείο – στην περίπτωση του Δήμου Ανδραβίδας – Κυλλήνης και του Δήμου Πηνειού εξυπηρετούνται από το Δασαρχείο Αμαλιάδας – ώστε να αποσταλούν οι σχετικές ενημερώσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ μέσα από αυτήν την επίσημη ενημέρωση θα καταβάλει τις αποζημιώσεις μέχρι τέλος του έτους.  Περαιτέρω, για να δοθεί οριστική λύση στο ζήτημα, η Δρ. Αυγερινοπούλου συμφώνησε με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Βουλή να συμπεριληφθεί τροπολογία, η οποία να ρυθμίζει οριστικά το ζήτημα, στο επερχόμενο νομοσχέδιο του Υπουργείου που θα κατατεθεί τις επόμενες εβδομάδες στη Βουλή. Η κα Βουλευτής παρακαλεί, δε, όσους συμπατριώτες της αντιμετωπίζουν το ζήτημα αυτό, να ενημερώσουν και την ίδια, έτσι ώστε να καταρτιστεί πλήρης ο κατάλογος των προσφυγικών περιοχών που χρήζουν ρύθμισης.

Please follow and like us:
error
Συνάντηση Αυγερινοπούλου με Υφυπ. Μεταφορών Γ. Κεφαλογιάννη για υδατοδρόμια στην Ηλεία

Συνάντηση Αυγερινοπούλου με Υφυπ. Μεταφορών Γ. Κεφαλογιάννη για υδατοδρόμια στην Ηλεία

Η κατασκευή υδατοδρομίων στο Κατάκολο σε πρώτη φάση και σε άλλες περιοχές της Ηλείας, όπως στη Ζαχάρω και την Κυλλήνη,  συζητήθηκε σε συνάντηση της Ηλείας Βουλευτού  Δρ.  Διονυσίας – Θεοδώρας Αυγερινοπούλου και του Υφυπουργού Μεταφορών Γιάννη Κεφαλογιάννη. Σε ό,τι αφορά στο Κατάκολο ο σχετικός φάκελος προσφάτως ολοκληρώθηκε και επίκειται η υποβολή του για έγκριση. Η Δρ. Αυγερινοπούλου ζήτησε την επίσπευση της διαδικασίας και την θέση της Ηλείας ως πρώτης ανάμεσα στις περιοχές που θα γίνουν οι αντίστοιχες επενδύσεις, καθώς η Ηλεία ως σήμερα έχει αποκλειστεί από υποδομές μεταφορών ποιότητας, οι οποίες να εξυπηρετούν την ασφαλή διέλευση και την τουριστική ανάπτυξη του τόπου.   Η συνάντηση άφησε έναν αέρα αισιοδοξίας για την άμεση υλοποίηση του πρώτου υδατοδρομίου στην Ηλεία, καθώς και για την απλούστευση των αδειοδοτικών διαδικασιών για την κατασκευή και εκμετάλλευση υδατοδρομίων και την εκκίνηση των πτήσεων με υδροπλάνα.

Στη συνάντηση τέθηκαν επί τάπητος και όλα τα βασικά ζητήματα που απασχολούν τους επενδυτές τα τελευταία χρόνια. Κύριο θέμα συζήτησης ήταν η βελτίωση του θεσμικού πλαισίου, η απλούστευση της αδειοδοτικής διαδικασίας, η απαλλαγή από τις αγκυλώσεις και χρόνο-καθυστερήσεις των ΚΥΑ και η επαναφορά του φιλικού επενδυτικού περιβάλλοντος.

Δίνοντας το στίγμα της Κυβερνητικής Βούλησης, η Ηλεία Βουλευτής τόνισε ότι τα έργα των υδατοδρομίων αποτελούν υψίστης σημασίας επενδύσεις για την ελληνική οικονομία και το δίκτυο εθνικής μεταφορικής υποδομής, που μπορούν να δημιουργήσουν σημαντικό αριθμό θέσεων εργασίας, τόσο με άμεσο όσο και με έμμεσο τρόπο, να συνεισφέρουν σημαντικά στη διασύνδεση και ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών και στη βελτίωση της οικονομίας της χώρας. Η δημιουργία των υδατοδρομίων στην Ηλεία που δεν διαθέτει  κλασικού τύπου αεροπορικές υποδομές, θα συνεισφέρει σε ένα σημαντικό πλήθος κοινωνικών εξυπηρετήσεων επείγοντος χαρακτήρα, όπως είναι η μεταφορά ασθενών. Επίσης, θα συμβάλλει ιδιαίτερα στην ανάπτυξη κοινού τουριστικού προϊόντος με τα Ιόνια Νησιά τα οποία βρίσκονται έναντι των ακτών της Ηλείας και με τα οποία πρέπει να αναπτυχθεί κοινό τουριστικό προϊόν. Προς αυτό το σκοπό η Δρ. Αυγερινοπούλου, θα πραγματοποιήσει σχετική συνάντηση και με την κα Ρόδη Κράτσα, Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων.

Το Υπουργείο Μεταφορών – τόνισε η κα Αυγερινοπούλου -έχει δρομολογήσει όλες τις κατάλληλες ενέργειες για την επιτάχυνση της αδειοδότησης των υδατοδρομίων και βρίσκεται σε συστηματική επικοινωνία με τις λοιπές αρμόδιες υπηρεσίες που υπάγονται, ώστε να υπερκεραστούν τα γραφειοκρατικά εμπόδια και να επιλυθούν τυχόν προβλήματα. «Σκοπεύουμε να απλοποιήσουμε δραστικά τόσο τη διαδικασία κατασκευής, όσο και τη διαδικασία λειτουργίας των υδατοδρομίων, κατά τρόπο όμως που να μη δημιουργήσει νέα προβλήματα στους ενδιαφερόμενους που έχουν μπει ήδη σε αυτές τις διαδικασίες εδώ και χρόνια» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η κα Αυγερινοπούλου τόνισε πως υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον συνεργασίας με εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της κρουαζιέρας, ενώ προοπτική συνεργασίας υπάρχει και με αεροπορικές εταιρείες που οργανώνουν πτήσεις τσάρτερ και βλέπουν τα υδροπλάνα ένα μέσο πιο εύκολης πρόσβασης στον τελικό προορισμό των πελατών τους, αλλά και από εταιρίες οι οποίες ειδικεύονται αποκλειστικά στα υδροπλάνα. Ακόμη,  έντονο είναι το ενδιαφέρον και από  ασφαλιστικές εταιρείες για την αεροδιακομιδή ασθενών, αφού τα υδροπλάνα μπορούν να διαμορφωθούν ως ασθενοφόρα ενώ υπάρχει προοπτική μεταφοράς εμπορευμάτων, ειδικά αν είναι ευπαθή.

Please follow and like us:
error
Αυγερινοπούλου: Συνάντηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης για την περιβαλλοντική εκπαίδευση του δικαστικού σώματος

Αυγερινοπούλου: Συνάντηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης για την περιβαλλοντική εκπαίδευση του δικαστικού σώματος

Η Δρ. Διονυσία – Θεοδώρα Αυγερινοπούλου, Βουλευτής Ν. Ηλείας, Ν.Δ. και Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής, στο πλαίσιο πρωτοβουλίας για ισχυροποίηση των θεσμών εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, πραγματοποίησε συνάντηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, κ. Κωνσταντίνο Τσιάρα, με στόχο την περιβαλλοντική εκπαίδευση του δικαστικού σώματος.

Η Δρ. Αυγερινοπούλου με τον κ. Υπουργό είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν για την απονομή της περιβαλλοντικής δικαιοσύνης τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλα κράτη εντός και εκτός ΕΕ, κυρίως τις περιπτώσεις κρατών στα οποία λειτουργούν αυτοτελή περιβαλλοντικά δικαστήρια, όπως το Environmental Court της Νέας Ζηλανδίας, ή μεμονωμένοι περιβαλλοντικοί δικαστές. Η δε ανάγκη για περιβαλλοντικούς δικαστές και την εκπαίδευση γύρω από τις περιβαλλοντικές επιστήμες και το δίκαιο έχει αναγνωριστεί διεθνώς από όργανα όπως ο ΟΗΕ. Η Δρ. Αυγερινοπούλου επεσήμανε ότι ο δικαστικός κλάδος θα πρέπει να ακολουθήσει την εξέλιξη αυτή.

Στην Ελλάδα,  δείγμα της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας των περιβαλλοντικών δικαστών είναι και το ειδικό τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας που εξετάζει περιβαλλοντικές υποθέσεις. Αντίστοιχα, όμως, τμήματα ή μεμονωμένοι λειτουργοί θα πρέπει να λειτουργούν σε όλες τις δικαιοδοσίες. Θα πρέπει συμπληρωματικά αφενός να μελετηθεί ένα σχέδιο αναδιοργάνωσης της δικαιοσύνης για να ανταποκριθεί και στις ανάγκες της αποτελεσματικής περιβαλλοντικής προστασίας, ενώ άμεσα θα μπορούσαν να διοργανωθούν σεμινάρια περιβαλλοντικής εκπαίδευσης των δικαστών.

Ο κ. Υπουργός έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη συζήτηση και θα ακολουθήσει επόμενη συνάντηση για την περαιτέρω επεξεργασία των προτάσεων.

Please follow and like us:
error
Άμεσα να προχωρήσει η Ελλάδα στον περιορισμό των πλαστικών μιας χρήσης το μήνυμα της Υποεπιτροπής Υδατικών Πόρων της Βουλής

Άμεσα να προχωρήσει η Ελλάδα στον περιορισμό των πλαστικών μιας χρήσης το μήνυμα της Υποεπιτροπής Υδατικών Πόρων της Βουλής

Με αφορμή την απόφαση της Κυβέρνησης να εφαρμόσει την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2019/904 για τον περιορισμό των πλαστικών μιας χρήσης ένα χρόνο πριν από την καταληκτική ημερομηνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνεδρίασε η Υποεπιτροπή Υδατικών Πόρων της Βουλής, υπό την προεδρία της Δρος Διονυσίας – Θεοδώρας Αυγερινοπούλου. Θέμα της ημερήσιας διάταξης ήταν ο ουσιαστικός περιορισμός των πλαστικών μιας χρήσης στο πλαίσιο της προστασίας του θαλασσίου Περιβάλλοντος, καθώς αποτελεί εμβληματική πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού, κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, η ανάδειξη της χώρας μας ως ηγέτιδας στην περιβαλλοντική μάχη κατά του πλαστικού μιας χρήσης. Ο κ. Πρωθυπουργός δίνει ιδιαίτερη σπουδαιότητα στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, ως βάση για τη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας, και προωθεί ενεργά την επίτευξη, μεταξύ άλλων, του στόχου βιώσιμης ανάπτυξης για τη διατήρηση και βιώσιμη χρήση των ωκεανών, των θαλασσών και των θαλασσίων πόρων για τη βιώσιμη ανάπτυξη, υπ’ αριθμόν 14, καθώς και του στόχου 12 για τη διασφάλιση των βιώσιμων μοντέλων κατανάλωσης και παραγωγής, με κύριο άξονα τη «δίκαιη μετάβαση» και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στις νέες μορφές της οικονομίας.

Για τη σφαιρική ενημέρωση επί αυτού του σύνθετου ζητήματος καλεσμένοι ήταν ο Καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Αραβώσης, Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η κα Χριστιάννα Καλογήρου, Γενική Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής κοινότητας, της κοινωνίας των πολιτών και του επιχειρηματικού χώρου.

Στόχος της Υποεπιτροπής ήταν η ανάδειξη των επιπτώσεων των πλαστικών μιας χρήσης και των πλαστικών αποβλήτων των αλιευτικών εργαλείων, τα οποία, λόγω του μακρού χρόνου ανακύκλωσής τους, καταλήγουν να αποτελούν το σημαντικότερο όγκο των θαλάσσιων αποβλήτων. Οι επιπτώσεις, όπως κατέστη σαφές καθ’ όλη τη διάρκεια της Συνεδρίασης, δεν περιορίζονται μόνο στα θαλάσσια οικοσυστήματα, αλλά εκτείνονται στη δημόσια υγεία και την οικονομική δραστηριότητα σε τομείς, όπως ο τουρισμός και η αλιεία.

Το διακύβευμα των πλαστικών είναι ιδιαίτερα σημαντικό, όπως τόνισε η Πρόεδρος της Υποεπιτροπής, ιδίως αν αναλογιστεί κανείς ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο το 80-85% των θαλασσίων απορριμμάτων που καταμετρούνται στις παραλίες είναι πλαστικά, ενώ τα πλαστικά αντικείμενα μιας χρήσης εξ αυτών, αντιστοιχούν στο 50% και τα είδη αλιείας στο 27% του συνόλου. Η θαλάσσια ρύπανση αγγίζει ανησυχητικά επίπεδα, με κατά μέσο όρο 13.000 κομμάτια πλαστικών απορριμμάτων να βρίσκονται σε κάθε τετραγωνικό χιλιόμετρο του ωκεανού και με 13 εκατομμύρια τόνους πλαστικού να διαρρέουν στον ωκεανό κάθε χρόνο. Όγκος που ισοδυναμεί με την απόρριψη του περιεχομένου ενός φορτηγού απορριμμάτων στον ωκεανό κάθε λεπτό.

Ο Γενικός Γραμματέας, κ. Κωνσταντίνος Αραβώσης έριξε φως στη στρατηγική κυκλικής οικονομίας για διατήρηση της αξίας των προϊόντων, ακόμη και μετά την απόρριψή τους, στη βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση και στην αξιοποίηση των οικονομικών κινήτρων και των αντικινήτρων. Ο κ. Γενικός επισήμανε την πίεση που ασκούν τα καταναλωτικά, μαθητικά και φοιτητικά κινήματα, τα οποία ωθούν τις επιχειρήσεις να αλλάξουν τα προϊόντα τους στη λογική ενός πιο οικολογικού σχεδιασμού. Η Γενική Γραμματέας, κα Χριστιάννα Καλογήρου, ανέφερε την ανάγκη υιοθέτησης μιας ολοκληρωμένης πολιτικής κυκλικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας, αλλά και δημιουργίας λιμενικών εγκαταστάσεων επιστροφής των αλιευτικών εργαλείων μιας χρήσης.  Για να ενεργοποιηθούν οι πολιτικές αυτές, όπως τόνισε η κα Καλογήρου, είναι αναγκαία η ενεργοποίηση της τετραπλής έλικας, ήτοι του κράτους, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της ακαδημαϊκής κοινότητας και των κοινωνικών εταίρων.

Το στίγμα των διεθνών οργανισμών και της ακαδημαϊκής κοινότητας μετέφεραν ο Καθηγητής κ. Μιχαήλ Σκούλλος, Πρόεδρος του Μεσογειακού Γραφείου Πληροφόρησης για το Περιβάλλον τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη (MIO-ECSDE) και Ομότιμος Καθηγητής Χημείας Περιβάλλοντος και Ωκεανογραφίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), η Δρ. Θωμαΐς Βλαχογιάννη, Χημικός Περιβάλλοντος και Οικοτοξικολόγος και Υπεύθυνη Προγραμμάτων στο Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη και ο Δρ. Χρήστος Ιωακειμίδης, Περιβαλλοντικός Ωκεανογράφος, Ειδικός σε θέματα θαλάσσιων απορριμμάτων, Συνθήκη της Βαρκελώνης – Μεσογειακό Σχέδιο Δράσης, Πρόγραμμα Περιβάλλοντος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (UNEP/MAP).  Κοινή παραδοχή ήταν ότι η «πλαστική ρύπανση» έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις, κυρίως δε στη Μεσόγειο που είναι μια κλειστή θάλασσα, ενώ η πρόκληση είναι να μετατρέψουμε την επιστήμη και τα επιστημονικά δεδομένα σε πολιτικές δράσεις. Επισήμαναν δεν ότι το ζήτημα είναι η κατάργηση των χρήσεων και των καταχρήσεων του πλαστικού και όχι ο εκμηδενισμός του, καθώς είναι μια χρήσιμη ύλη στην οποία έγινε κατάχρηση. Τώρα όμως είναι απαρέγκλιτη ανάγκη να ληφθούν εγκαίρως  αποτελεσματικά μέτρα, και για αυτό βρίσκεται προς την απολύτως σωστή κατεύθυνση η πρωτοβουλία του κ. Πρωθυπουργού και του Υπουργείου Περιβάλλοντος να εφαρμόσουν νωρίτερα τη σχετική Οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο κ. Αχιλλέας Πληθάρας, υπεύθυνος συμμετοχικών δράσεων της WWF Ελλάς, και η κα Αικατερίνη Τοπούζογλου, Ιδρύτρια του ALL FOR BLUE, εκπροσώπησαν την κοινωνία των πολιτών και κατέστησαν τα μέλη της Υποεπιτροπής κοινωνούς στην ανάγκη ενσωμάτωσης των βασικών αρχών της κυκλικής οικονομίας στις παραγωγικές δραστηριότητες της Ελλάδας, λήψης πρόσθετων μέτρων και κατάλληλης σήμανσης των προϊόντων, ενώ τόνισαν την αξία της ευαισθητοποίησης των πολιτών και ιδίως των μαθητών και των παιδιών. Την εικόνα των εταιριών που εμπλέκονται στη δίκαιη μετάβαση σε μια οικονομία χωρίς πλαστικά μιας χρήσης μετέφερε η κα Λυδία Πολυχρονοπούλου, η οποία παρουσίασε την επιλογή της εταιρείας να βρει εναλλακτικές λύσεις στο τρόπο παραγωγής του καλαμακίου και να αντικαταστήσει όλη την παραγωγή των τέως πλαστικών καλαμακίων μιας χρήσης με βιοδιασπώμενα, κομποστοποιήσιμα και χάρτινα καλαμάκια με μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Κοινή παραδοχή ήταν ότι το πρόβλημα πηγάζει από το γεγονός ότι παράγουμε πολλά πλαστικά και η συντριπτική πλειοψηφία αυτών δε διατίθενται με περιβαλλοντικά ορθές πρακτικές. Η Υποεπιτροπή Υδατικών Πόρων θα επανέλθει και σε επόμενη συνεδρίαση για το σύνθετο αυτό θέμα.

Please follow and like us:
error
Αυγερινοπούλου: Αναγνώριση των ιαματικών πηγών Κυλλήνης

Αυγερινοπούλου: Αναγνώριση των ιαματικών πηγών Κυλλήνης

Μετά την ολοκλήρωση της αδειδότησης και της επαναλειτουργίας των Λουτρών Καϊάφα χωρίς να χαθεί η λουτρική περίοδος, ολοκληρώθηκε με άμεσες ενέργειες και η αναγνώριση των λουτρών Κυλλήνης ως ιαματικών πηγών. Τα ιστορικά λουτρά Κυλλήνης είναι φημισμένα από την αρχαιότητα για την υψηλή θεραπευτική αξία που διαθέτουν, καθώς θεραπεύουν αρθριτικά, άσθμα και δερματικά.

 Η Δρ. Διονυσία – Θεοδώρα Αυγερινοπούλου, Βουλευτής Ν. Ηλείας, Ν.Δ.,  επικοινώνησε σήμερα για άλλη μια φορά με τον Υπουργό  Τουρισμού, κ. Χάρη Θεοχάρη, και τον ευχαρίστησε θερμά για την έγκαιρη ολοκλήρωση της διαδικασίας αναγνώρισης των λουτρών Κυλλήνης.

Επίκειται νεότερη συνάντηση  της Δρος Αυγερινοπούλου με τον κ. Υπουργό για την ανάπτυξη του ιαματικού τουρισμού και την αξιοποίηση όλων των ιαματικών πηγών του Νομού, αλλά και εν γένει του τουρισμού της περιοχής.

Please follow and like us:
error
Στην προσέλκυση των περιβαλλοντικών και ενεργειακών επενδύσεων αναφέρθηκε η Δρ. Αυγερινοπούλου σε Ομιλία της στην Ολομέλεια

Στην προσέλκυση των περιβαλλοντικών και ενεργειακών επενδύσεων αναφέρθηκε η Δρ. Αυγερινοπούλου σε Ομιλία της στην Ολομέλεια

Η Δρ. Διονυσία – Θεοδώρα Αυγερινοπούλου, Βουλευτής Ν. Ηλείας, Ν.Δ., και Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής, πραγματοποίησε παρέμβαση στη Συνεδρίαση της Ολομέλειας επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και έδωσε έμφαση στην προσέλκυση των περιβαλλοντικών και ενεργειακών επενδύσεων που χρειάζονται στη χώρα μας.

Παρατίθεται ολόκληρο το κείμενο της ομιλίας:

«Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καταρχάς θα μου επιτρέψετε να χαιρετίσω τη σύγκλιση των κομμάτων και την αποτελεσματική ηγεσία του ίδιου του κυρίου Πρωθυπουργού για την επίτευξη της συμφωνίας για την ψήφο των αποδήμων Ελλήνων. Ήταν ένα δικαίωμα που για πολλά χρόνια αδικαιολόγητα τους αποστερούσαμε. Ελπίζουμε τώρα, οι Έλληνες της διασποράς να έρθουν ένα βήμα πιο κοντά στην πατρίδα και βέβαια, καλούμε όλους όσους ενδιαφέρονται να πάρουν και το θάρρος από το σημερινό νομοσχέδιο που συζητάμε και να επενδύσουν και πάλι στην πατρίδα μας.

Συζητάμε σήμερα ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο για την οικονομική ανάπτυξη, καθώς η υιοθέτησή του συγκαταλέγεται ανάμεσα στις απαραίτητες προϋποθέσεις, ώστε να προσελκύσουμε και να υλοποιήσουμε νέες επενδύσεις στη χώρα μας, μετά από μια επενδυτική έρημο την οποία περάσαμε κατά τα τελευταία χρόνια.

Με το παρόν νομοσχέδιο εισάγεται μια σειρά από καινοτόμα εργαλεία οργάνωσης, όχι μόνο της επενδυτικής προσπάθειας, αλλά και της ίδιας της κυβερνητικής λειτουργίας, όπως για παράδειγμα ο Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης, το Εθνικό Μητρώο Υποδομών, τα Επιχειρηματικά Πάρκα και τα Τοπικά και Ειδικά Χωρικά Σχέδια. Αυτά είναι απαραίτητα εργαλεία για την επαναχάραξη νέων ζωνών, πιο ορθολογικών οι οποίες θα ανταποκρίνονται στις σύγχρονες αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας. Ειδικά σε περιοχές της περιφέρειας οι οποίες είναι εγκλωβισμένες σε παλαιότερες ζωνοποιήσεις, που αναπαράγουν αναχρονιστικά μοντέλα ανάπτυξης, όπως συμβαίνει και στον νομό Ηλείας, τα εργαλεία αυτά είναι πανάκεια. Για τον νομό μας, σημαντική είναι και η ενεργοποίηση των ειδικών προγραμμάτων ανάπτυξης, του άρθρου 130 του παρόντος νομοσχεδίου. Σημαντικό συνεπώς, τμήμα του νομοσχεδίου είναι το μέρος που ρυθμίζει όρους και προϋποθέσεις για το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, τη διαχείριση και τον έλεγχο των αναπτυξιακών εργαλείων αυτού.

Το νομοσχέδιο αυτό είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση στη συνέχεια του ουσιαστικού μέρους του αναπτυξιακού προγράμματος της χώρας. Με αυτό, η Ελλάδα θα ανέβει βαθμίδες στην παγκόσμια λίστα ανταγωνιστικότητας, που τώρα βρίσκεται πολύ χαμηλά.

Βασικοί άξονες του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης θα πρέπει να είναι μεταξύ άλλων και οι περιβαλλοντικά και κοινωνικά υπεύθυνες και βιώσιμες επενδύσεις, οι επενδύσεις σε περιβαλλοντικές και ενεργειακές υποδομές, οι οποίες θα προστατεύσουν τη βιοποικιλότητα και τη δημόσια υγεία, θα ενισχύσουν την προσπάθεια της χώρας για τη δημιουργία ανθεκτικών υποδομών έναντι των φυσικών καταστροφών και της κλιματικής αλλαγής και θα ενισχύσουν τη δημιουργία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με στόχο τη δίκαιη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλού άνθρακος.

Για να γίνει αυτό θα πρέπει πάραυτα να υιοθετήσουμε νομοθεσία, η οποία να προάγει μια περιβαλλοντικά και κλιματικά βιώσιμη χρηματοπιστωτική και τραπεζική αγορά και να διασφαλίζει τον θετικό ρόλο των επενδυτών στην προστασία του περιβάλλοντος και του κλίματος. Η Ελλάδα βαίνει προς αυτήν την κατεύθυνση. Υπό την ηγεσία του ίδιου του Πρωθυπουργού κάνει σταθερά βήματα για να βρεθεί στην πρώτη γραμμή της ηγεσίας, ανάμεσα στα ευρωπαϊκά κράτη, για την υλοποίηση της νέας πράσινης συμφωνίας για την Ευρώπη, που υιοθετήθηκε την 10η Σεπτεμβρίου του 2019.

 Ακόμα, θα πρέπει η χώρα μας να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην προώθηση της πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις γνωστοποιήσεις, σχετικά με τις αειφόρες επενδύσεις και τους κινδύνους βιωσιμότητας και την τροποποίηση της οδηγίας 2016/2341. Ο κανονισμός αυτός επιβάλλει τη γνωστοποίηση στους επενδυτές περιβαλλοντικών και κοινωνικών κριτηρίων και κριτηρίων καλής διακυβέρνησης σε κάθε σχεδιαζόμενη επένδυση, καθώς και την υποχρέωση της ανάλυσης του περιβαλλοντικού και κλιματικού ρίσκου πριν γίνει μια επένδυση. Αυτό θα διευκολύνει ιδιαίτερα στην προσέλκυση επενδυτών, οι οποίοι παγκοσμίως προωθούν την περιβαλλοντική και κλιματική ατζέντα και θα κάνει ακόμα περισσότερο ελκυστική τη χώρα μας στους συγκεκριμένους επενδυτές. Επίσης, ο Κανονισμός μαζί με μια άλλη δέσμη σχετικών νομοθετημάτων, θα πρέπει να ενσωματωθεί το συντομότερο δυνατό στην ελληνική έννομη τάξη και μαζί με το παρόν νομοσχέδιο θα δημιουργήσει το κατάλληλο ρυθμιστικό πλαίσιο για το είδος των επενδύσεων που πραγματικά θέλουμε στη χώρα μας. Για τη δημιουργία μιας Ελλάδας που πραγματικά θέλουμε.

Ευχαριστώ πολύ.»

Please follow and like us:
error
Συνάντηση Αυγερινοπούλου – Αντωνακόπουλου – Κεραμέως για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης στον Δήμο Πύργου και τον Δήμο Ήλιδας

Συνάντηση Αυγερινοπούλου – Αντωνακόπουλου – Κεραμέως για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης στον Δήμο Πύργου και τον Δήμο Ήλιδας

Ιδιαίτερα σημαντική συνάντηση πραγματοποίησε η Βουλευτής Ηλείας, Ν.Δ., Δρ. Διονυσία – Θεοδώρα Αυγερινοπούλου, και ο Δήμαρχος Πύργου, κ. Τάκης Αντωνακόπουλος, με την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κα Νίκη Κεραμέως, για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης στον Δήμο Πύργου και τον Δήμο Ήλιδας και ειδικότερα για τα ΑΕΙ Πύργου και Αμαλιάδας.

Νέος ακαδημαϊκός χάρτης και διαβούλευση για την τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ηλεία

Αντικείμενο συζήτησης αποτέλεσαν οι εξελίξεις στο νέο ακαδημαϊκό χάρτη. Η κα Υπουργός ενημέρωσε τη κα Βουλευτή και το κ. Δήμαρχο για τη κατάθεση νομοσχεδίου που θα ενισχύει σημαντικά το ρόλο της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίηση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ). Μετά τη ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου, θα ανοίξει η διαβούλευση και θα δοθεί ευκαιρία σε όλους τους φορείς του Νομού να καταθέσουν τις προτάσεις τους για τη τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ηλεία.

Αναβάθμιση της εκπαίδευσης στον Δήμο Πύργου

Ο Δήμαρχος Πύργου ανέλυσε ειδικότερα ότι το ΑΕΙ Πύργου λειτουργεί μετ’ εμποδίων και αντιμετωπίζει σοβαρό ζήτημα υποστελέχωσης και υποδομών και είναι αναγκαία η ενίσχυσή του. Η κα Αυγερινοπούλου υποστήριξε αυτή τη θέση, ιδίως για το Τμήμα Μουσειολογίας, λόγω της εγγύτητας σε σπουδαίους πολιτιστικούς και αρχαιολογικούς χώρους του Νομού. Ο Δήμαρχος πρότεινε, ακόμη, την ίδρυση Γυμναστικής Ακαδημίας, ως νέο τμήμα για τη προαγωγή του Ολυμπισμού.

Αναβάθμιση της εκπαίδευσης στον Δήμο Ήλιδας

Η κα Βουλευτής, η οποία είχε επικοινωνήσει νωρίτερα με τον Δήμαρχο Ήλιδας, κ. Γιάννης Λυμπέρη, προσέθεσε ότι το ΑΕΙ Αμαλιάδας βρίσκεται σε άμεση ανάγκη ενίσχυσης από κονδύλια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης  και Τροφίμων, ιδιαίτερα μέσα στο πλαίσιο της αναβάθμισης και επαναλειτουργίας του Ινστιτούτου Γεωργικής Έρευνας του Κοροίβου.

Ενίσχυση του ΑΕΙ  Αμαλιάδας και του Κοροίβου

Τα ΑΕΙ Πύργου και Αμαλιάδας είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την οικονομική ανάπτυξη του Νομού, όπως επισήμανε η κα Βουλευτής, καθώς ο τουρισμός και η αγροτική παραγωγή αποτελούν τους δύο πυλώνες ανάπτυξης της Ηλείας. Θα ακολουθήσει επικοινωνία με τον αρμόδιο στο Υπουργείο Παιδείας και θα υπάρξει, δε, συντονισμός μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την ενίσχυση του ΑΕΙ Αμαλιάδας και του Ινστιτούτου Γεωργικής Έρευνας του Κοροίβου.

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Στο πλαίσιο της συζήτησης, αναφέρθηκαν και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την ανάγκη ενίσχυσης των σχολικών μονάδων της Ηλείας. Το κύριο ζήτημα που έθεσε η κα Βουλευτής υπόψιν της κα Υπουργού είναι η ανάγκη πρόσληψης αναπληρωτών καθηγητών για τα σχολεία της Ανδρίτσαινας και της Φιγαλείας, τα οποία αποχαρακτηρίστηκαν από δυσπρόσιτα, λόγω μιας ακόμη ανεύθυνης και αντι-εκπαιδευτικής πολιτικής της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και γενικά των κενών στους εκπαιδευτικούς για όλα τα σχολεία του Νομού.  Η κα Υπουργός ενημέρωσε πως γίνεται επανέλεγχος για τον επανακαθορισμό των δυσπρόσιτων σχολείων. Ο κ. Αντωνακόπουλος έθεσε ειδικότερα την ανάγκη χρηματοδότησης του 1ου Λυκείου του Πύργου, ώστε να βρεθεί μόνιμη στέγαση, καθώς τα μαθήματα γίνονται σε λυόμενα και την ίδρυση Πειραματικού Γυμνασίου.

Please follow and like us:
error