Δήλωση για τα 50 χρόνια της ΝΔ στο 15ο Συνέδριο του Κόμματος

Δήλωση για τα 50 χρόνια της ΝΔ στο 15ο Συνέδριο του Κόμματος

Πενήντα χρόνια από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στην χώρα μας και την δημοσίευση της Ιδρυτικής της Διακήρυξης, η Νέα Δημοκρατία παρέμεινε ο βασικός, ο σταθερός πυλώνας του πολιτικού συστήματος και του δημοκρατικού πολιτεύματος στη χώρα μας. Με ιδεολογία, αρχές και αξίες, η μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη ενδυναμώνεται όλο και περισσότερο καθώς εγγυάται την Δημοκρατίας μας και στέκεται στη σωστή πλευρά της Ιστορίας.