Βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στην Εκλογική Περιφέρεια του Ν. Ηλείας. Μάιος ως Ιούνιο 2012 και Ιούνιος 2012 ως Δεκέμβριο 2014.

  • Πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος και της Υποεπιτροπής Υδατικών Πόρων της Βουλής των Ελλήνων. Εξέταση υποθέσεων περιβαλλοντικών παραβάσεων. Προτάσεις νομοθεσίας και περιβαλλοντικής πολιτικής. Ειδικά ζητήματα διαχείρισης του νερού. Συμμετοχή σε διεθνείς συνδιασκέψεις για το Περιβάλλον (United Nations Environment Assembly– UNEA 1) και τις Κλιματικές Αλλαγές (UNFCCC COP 19), καθώς και σε περιφερειακές, όπως συνεδριάσεις της Ένωσης για τη Μεσόγειο και η σύνοδος των Προέδρων των Επιτροπών Περιβάλλοντος των Κοινοβουλίων των Κρατών Μελών της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
  • Μέλος της Διαρκούς Μόνιμης Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων και Πρόεδρος κατά το Β΄ Θερινό Τμήμα 2014. Επεξεργασία νομοσχεδίων και διεθνών συμβάσεων, συνεντεύξεις Πρέσβεων, μελέτη θεμάτων εξωτερικής πολιτικής και άμυνας.
  • Μέλος της Επιτροπής για την Αναθεώρηση του Συντάγματος.
  • Μέλος της Επιτροπής Βιβλιοθήκης της Βουλής.
  • Μέλος της Διαρκούς Μόνιμης Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης και Δικαιοσύνηςκατά το Β΄ Θερινό Τμήμα 2013.
  • Γραμματέας των Κοινοβουλευτικών Ομάδων Φιλίας της Βουλής με Ολλανδία και Δανία.
  • Μέλος των Κοινοβουλευτικών Ομάδων Φιλίας της Βουλής με ΗΠΑ, Ρωσία, Ισραήλ.
  • Μέλος της Επιτροπής του ΥΠΕΚΑ για την καταπολέμηση της καλλιέργειας των Γενετικά Μεταλλαγμένων Προϊόντων.

Βουλευτής Επικρατείας με τη Νέα Δημοκρατία. Οκτώβριος 2009 ως Απρίλιο 2012.

Αναπληρώτρια Τομεάρχης Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας. Ιανουάριος 2011 ως Μάιο 2012.

Αναπληρώτρια Γραμματέας Εθελοντισμού και ΜΚΟ της Νέας Δημοκρατίας. Φεβρουάριος 2010 ως Ιανουάριο 2011.