Δήλωση με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Ειρήνη για το 2017

Δήλωση με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Ειρήνη για το 2017

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Ειρήνη για το 2017, η οποία αφιερώνεται στο Θέμα: «Mαζί για την Ειρήνη: Σεβασμός, Ασφάλεια και Αξιοπρέπεια για όλους», θα ήθελα να τονίσω ότι η αειφόρος και δίκαιη διαχείριση των φυσικών πόρων είναι μία απαραίτητη προϋπόθεση για την εγκαθίδρυση και διατήρηση της Ειρήνης παγκοσμίως.

Αν η διεθνής κοινότητα διαχειριστεί τους φυσικούς της πόρους με πιο βιώσιμο τρόπο και αλλάξει τα μοντέλα παραγωγής και κατανάλωσης, αν η διεθνής κοινότητα αναπτύξει επαρκείς ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, προκειμένου να κινηθεί προς την κατεύθυνση οικονομίας μηδενικού άνθρακα και χαμηλών εκπομπών, ελαχιστοποιώντας την εξάρτησή της από το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο, ειδικά στον τομέα των μεταφορών, αν η διεθνής κοινότητα προβεί σε καλύτερη, βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων, προκειμένου να υπάρχει νερό για όλους, αν μαζί εφαρμόσουμε τους Παγκόσμιους Στόχους Βιωσιμότητας του ΟΗΕ, τότε μαζί θα μπορέσουμε να πετύχουμε την Παγκόσμια Ειρήνη για όλους.


On the occasion of the 2017 International Day of Peace, which is dedicated to the Theme: “Together for Peace: Respect, Safety and Dignity for All,” I would like to emphasize that sustainable and equitable management of our natural resources is a necessary pre-requisite for the establishment and maintenance of Peace worldwide.

If the international community manages its natural resources in a more sustainable manner and changes its patterns of production and consumption; if the international community develops adequate renewable resources of energy, especially in the fields of transportation, in order to move towards a zero carbon and low emissions economy, minimizing its dependence on gas and oil; if the international community manages its water sources more sustainably, in order to provide water for all; if together we implement the Sustainable Development Goals, then together we will be able to achieve Global Peace for all.

Print Friendly, PDF & Email
Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.