Συμμετοχή Δρ. Αυγερινοπούλου στη Διεθνή Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα στο Κατοβίτσε της Πολωνίας

Συμμετοχή Δρ. Αυγερινοπούλου στη Διεθνή Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα στο Κατοβίτσε της Πολωνίας

(Scroll down for English)

Στο Κατοβίτσε της Πολωνίας διεξάγεται αυτές τις μέρες η 24η Διεθνής Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα (Συνάντηση των Συμβαλλομένων Μερών της Σύμβασης – Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τη Κλιματική Αλλαγή, UNFCCCCOP24) με μήνυμα ότι η διεθνής κοινότητα πρέπει να κάνει περισσότερα, καθώς η κλιματική αλλαγή «κινείται πιο γρήγορα από εμάς», όπως δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, κ. Αντόνιο Γκουτέρες κατά τη δεύτερη ημέρα των εργασιών. Αντικείμενο της Διάσκεψης είναι η οριστικοποίηση των κανόνων και το πλαίσιο λειτουργίας που θα διευκολύνει την εφαρμογή της Συμφωνίας των Παρισίων που συνομολογήθηκε το 2015 με κεντρική στόχευση τον περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας στους 2 βαθμούς Κελσίου, σε σχέση με την προβιομηχανική εποχή, και την προσπάθεια για περιορισμό στον 1,5 βαθμό Κελσίου. Μάλιστα, αναμένεται ότι στο διάστημα των δύο εβδομάδων της Διάσκεψης θα εξευρεθούν τρόποι καταγραφής των προσπαθειών που καταβάλλονται από τα κράτη για τον περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ώστε να επιτευχθεί η κεντρική στόχευση της Συμφωνίας των Παρισίων.

Η Δρ. Αυγερινοπούλου μετέχει στη Διάσκεψη με την ιδιότητά της ως Επικεφαλής της Ομάδας Εργασίας για το Νερό της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (https://iccwbo.org/) και ως Πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ενέργειας (http://www.iccwbo.gr/) της Εθνικής Ελληνικής Επιτροπής του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC Hellas). Η Δρ. Αυγερινοπούλου, εκπροσωπώντας τον επιχειρηματικό χώρο, θα επισημάνει το καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζουν οι επιχειρήσεις στη  δίκαιη μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, ενώ θα επιστήσει τη προσοχή τόσο στην ανάγκη ύπαρξης διαφάνειας για τη διευκόλυνση του μακροπρόθεσμου σχεδιασμού και επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα όσο και στην ανάγκη προώθησης χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών και προϊόντων. Άλλωστε, πιστεύει ακράδαντα ότι η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στον καθορισμό ενός σαφούς και περιεκτικού βιβλίου κανόνων για την εφαρμογή της Συμφωνίας των Παρισίων είναι απαραίτητη για την επίτευξη μιας δίκαιης μετάβασης και την αντιμετώπιση της κλιματικής πρόκλησης, προωθώντας παράλληλα μια βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, καθώς το βιβλίο κανόνων θα παρέχει το πλαίσιο που θα δώσει στις επιχειρήσεις την απαιτούμενη ώθηση για να ενδυναμώσουν τη κλιματική τους δράση. Άλλωστε, «κάθε καθυστέρηση στην ανάληψη δράσεων θα καταστήσει, πλέον, πιο δύσκολη και πιο δαπανηρή την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής», όπως εξέφρασαν και οι πρόεδροι των τεσσάρων προηγούμενων COP. Σύμφωνα, μάλιστα και με την επιστημονική κοινότητα, απαιτείται μια πιο φιλόδοξη αντίδραση έναντι της κλιματικής αλλαγής, καθώς όπως διαπίστωσε και η πρόσφατη Έκθεση της Διακυβερνητικής Ομάδας για τη Κλιματική Αλλαγή η αύξηση της θερμοκρασίας θα μπορούσε να φτάσει τον 1,5°C μόλις το 2030 με καταστροφικές συνέπειες.

 

Dr. Avgerinpoulou’s Participation at the 24th Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change in Katowice, Poland

In Katowice, Poland, the 24th Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change or COP24 as generally known, takes place with the message that “climate change is running faster than we do” as stated by the UN Secretary General, Mr. António  Guterres at the opening ceremony of the Conference. The goal remains the same as in COP23 to assess the impact of countries’ efforts to maintain or reduce their emissions to meet the Paris Agreement target of 2 °C, pre-industrial levels, and pursuing efforts to limit the temperature rise to 1.5 °C. This year’s annual Conference of the Parties is crucial for the implementation of the Paris Agreement on climate change, which was signed in 2015, since the countries are aiming to finalize a detailed set of rules to put the adopted accord into practice worldwide. Adopting a clear and comprehensive Work Programme consistent with what was agreed in Paris is necessary for putting the Agreement into practice, especially under the light of the recent special report from the Intergovernmental Panel on Climate Change, which found that warming could reach 1.5 degrees as soon as 2030, with devastating impacts.

Businesses, local governments, cities and other organizations play a key role in the transition to a low-carbon and climate-resilient world, as was recognized in the Paris Agreement. The sharing of experience from the private sector side, on the conditions to achieve sustainability in practice, is extremely valuable. Under this perspective, the International Chamber of Commerce (ICC) plays an active role in the Conference, represented, among others, by Dr. Dionysia – Theodora Avgerinopoulou, Head of the Working Group on Water of the ICC Commission on Environment and Energy and Chair of the Commission on Environment and Energy of the ICC Hellas. Dr. Avgerinopoulou will, having a strong background leading business engagement on sustainable development, draw attention to the need for transparency to facilitate long term private sector planning and investments as well as to the necessity of promoting low carbon and environmentally friendly technologies and products. Dr. Avgerinopoulou strongly believes that involving the private sector in defining a clear and comprehensive Paris rulebook is essential to achieving a just transition and tackling the climate challenge, while promoting simultaneously a sustainable economic growth as the Work Programme will provide the framework upon which businesses could strengthen their climate action. After all, “any delay in taking action will make it more difficult and more costly to tackle climate change,” as the presidents of the four previous COPs have stated.

Print Friendly, PDF & Email
Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.