Δ. Αυγερινοπούλου : Άρθρο 60 – Ίδρυση Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος

Δ. Αυγερινοπούλου : Άρθρο 60 – Ίδρυση Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος

 

Ομιλία στο Σχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση και άλλα επείγοντα ζητήματα»

Κύριοι και Κυρίες συνάδελφοι,

Λαμβάνω το λόγο για να αναδείξω, πέραν από τα φλέγοντα ζητήματα τα οποία απασχολούν το Κοινοβούλιό μας σήμερα, ένα  σημαντικό θεσμό για την χώρα μας ο οποίος επαναπροσδιορίζεται μέσα από το παρόν νομοσχέδιο και ο οποίος θα συμβάλλει με την σειρά του στην αναπτυξιακή πορεία του τόπου μας, στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού μας και στην επίτευξη ταχείας επιστημονική προόδου και τεχνολογικής ανάπτυξης. Η ίδρυση και ο επανακαθορισμός των στόχων του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος δεν είναι ένα από τα σημεία του νομοσχεδίου που δεν πρέπει να λανθάνουν της προσοχής μας.

Η συστηματική ενασχόληση της χώρας μας, σε επίπεδο τόσο Κυβέρνησης, όσο και Κοινοβουλίου εμπεδώθηκε στις αρχές του 2013 όταν φιλοξενήσαμε τον επικεφαλής νομικό τον Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ΕΟΔ) στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής, καθώς και εκπροσώπους όλων των σχετικών φορέων της χώρας μας, ώστε να συσκεφθούμε για την διασύνδεση μεταξύ της εφαρμογής νέων – δορυφορικών – τεχνολογιών και της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, τόσο μέσω των χαρτογραφήσεων ανά τη χώρα, όσο και της πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, όσο και να διερευνήσουμε τους τρόπους καλύτερης θεσμικής διασύνδεσης και συνεργασίας με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό  Διαστήματος. Τότε, το 2013, ήταν φαίνεται ακόμα «νωρίς» για την αντίληψη κάποιων οι οποίοι δεν μπόρεσαν να αντιληφθούν τη σπουδαιότητα του εγχειρήματος και λοιδόρησαν την Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής.

Εμείς όμως δεν καμφθήκαμε. Σε συνεργασία με τον ΕΟΔ και αφού συμβουλευτήκαμε μέλη της ακαδημαϊκής και εν γένει της ερευνητικής κοινότητας,  ξεκινήσαμε να διαμορφώνουμε την πολιτική και την Στρατηγική της Ελλάδας για το διάστημα σε συνεχή επικοινωνία με όλα τα σχετικά υπουργεία. Μετείχαμε σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια και σε κοινοβουλευτικές συναντήσεις Ευρωπαϊκού επιπέδου, ενώ διοργανώθηκε με δική μας πρόσκληση στη χώρα μας και στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας το 2014 Συνέδριο του ΕΟΔ.  Με γνώση, υπομονή και επιμονή, τα ζητήματα της έρευνας και της ανάπτυξης σχετικής τεχνολογίας ανέβηκαν στην Ελλάδα για πρώτη φορά ψηλά.

Αυτή την προεργασία βρήκε και ο κ. Παπάς το 2015 και σε αυτή την εργασία, μεταξύ άλλων, στηρίχθηκε για την, θα έλεγα κυρίως επικοινωνιακή, πολιτική του και την ίδρυση του Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού Α.Ε. (ΕΛΔΟ Α.Ε.) Κατ’ αρχάς, θεωρώ σημαντικό το ότι επέλεξε να μην «ακυρώσει» την εργασία μας, καθώς το κράτος πρέπει να έχει συνέχεια. Και πράγματι κατά τα προηγούμενα χρόνια έγιναν κάποια βήματα περαιτέρω συνεργασίας με τον Ελληνικό Διαστημικό Οργανισμό Α.Ε. και με δημόσιους οργανισμούς ξένων κρατών, και με εταιρίες, έχει δε υποβληθεί και πρόγραμμα προς χρηματοδότηση. Έχουν όμως από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ γίνει σημαντικά λάθη και παραλείψεις.

Το σημαντικότερο όλων είναι ότι οι πρωτοβουλίες του ΕΛΔΟ Α.Ε. δεν βασίστηκαν σε μια συγκροτημένη Στρατηγική για το Διάστημα εκ μέρους της χώρας μας. Έγιναν αποσπασματικά, χωρίς κανένα στρατηγικό σχέδιο, χωρίς καμία πολιτική, χωρίς προτεραιότητες. Η χώρα δεν ολοκλήρωσε τη σύνταξη της Στρατηγικής. Η  Στρατηγική για το Διάστημα είναι αναγκαία, τόσο για να εντοπιστούν οι τομείς στους οποίους θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε δράσεις, όσο και για να θέσουμε τις προτεραιότητες σε αυτούς τους τομείς και να καταστρώσουμε το σχέδιο δράσης για το πώς θα το πετύχουμε και όλες οι κινήσεις μας να υλοποιούν πράγματι αυτό το σχέδιο δράσης. Ενδεικτικοί τομείς προτεραιότητας με βάση τις διαστημικές τεχνολογίες είναι ο τομέας της άμυνας, των τηλεπικοινωνιών, της γεωργίας και της αλιείας, των μεταφορών (και ειδικά της ναυτιλίας και της αεροπλοΐας), της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της έρευνας και καινοτομίας, του εμπορίου, της εκπαίδευσης, της προστασίας του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, της πρόληψης και αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών. Γιατί αν είχε η προηγούμενη κυβέρνηση αναπτύξει Στρατηγική της χώρας για το Διάστημα και επίσης είχε θέσει προτεραιότητες, και μάλιστα σωστές προτεραιότητες, θα είχε προτεραιοποιήσει την αξιοποίηση των δορυφορικών τεχνολογιών ώστε να αναπτύξει προγράμματα που θα θωράκιζαν τη χώρα μας από τις φυσικές καταστροφές. Είναι υψηλό ζήτημα ασφάλειας η προστασία από τις φυσικές καταστροφές, και η ανάπτυξη των δορυφορικών και άλλων τεχνολογιών διαστήματος μπορεί να συμβάλει σε αυτό.

Σημαντικό ακόμα στοιχείο που δεν αξιοποίησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είναι και η μεγάλη αποδοτικότητα που έχουν οι επενδύσεις στο χώρο των τεχνολογιών διαστήματος. Υπολογίζεται ότι η επιστροφή της επένδυσης για κάθε ευρώ το οποίο επενδύεται μπορεί να αγγίξει περί τα οκτώ (8) ευρώ επιστροφή. Επίσης, υπάρχει ειδικό καθεστώς μεταξύ των Κρατών Μελών της ΕΕ με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, σύμφωνα με το οποίο κάθε ευρώ το οποίο δίνουν οι χώρες στον ΕΟΔ τους επιστρέφεται σε προγράμματα. Είναι η λεγόμενη «γεωεπιστροφή» (georeturn). Πόσα χρήματα επενδύσατε αυτή την τετραετία και πόσα χρήματα μας επεστράφησαν πίσω?  Και σε αυτό τον τομέα χάσαμε άλλα τόσα χρόνια από την ανάπτυξη.

Εμείς, με όλη την αίσθηση ευθύνης που έχουμε απέναντι στη χώρα μας και απέναντι στην ερευνητική κοινότητα της Ελλάδας που είναι υψηλού επιπέδου φτιάχνουμε με το άρθρο 60 του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, το Κέντρο Διαστημικών Ερευνών, όπως έχουν πράξει με επιτυχία άλλα Ευρωπαϊκά κράτη, μεταξύ των οποίων η Γαλλία, η Γερμανία και η Νορβηγία. Με μέλημα την υποστήριξη των νέων μας, των ερευνητών μας που θα εργαστούν στο Κέντρο, με πρότυπο τους διεθνούς κύρους Έλληνες επιστήμονες που διαπρέπουν στο εξωτερικό και θα έχουν πλέον ένα αξιόλογο ερευνητικό χώρο για να επιστρέψουν και να προσφέρουν στη χώρα μας, με γνώμονα την ανάπτυξη της χώρας μας  μέσω του μοναδικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος που εμάς τους Έλληνες μας διακρίνει– τη διανόησή μας.

Σας καλώ, κυρίες και κύριοι, να υπερψηφίσουμε το άρθρο 60 του Νομοσχεδίου και να εγκαινιάσουμε μια νέα εποχή για την έρευνα και την ανάπτυξη στην Ελλάδα!

Σας ευχαριστώ πολύ!

Print Friendly, PDF & Email
Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.