Παρέμβαση Αυγερινοπούλου κατά την Παρουσίαση από το Χρηματιστήριο Αθηνών του Οδηγού Δημοσιοποίησης Πληροφοριών για την ενσωμάτωση περιβαλλοντικών και κοινωνικών κριτηρίων και κριτηρίων καλής διακυβέρνησης στις επιχειρήσεις

Παρέμβαση Αυγερινοπούλου κατά την Παρουσίαση από το Χρηματιστήριο Αθηνών του Οδηγού Δημοσιοποίησης Πληροφοριών για την ενσωμάτωση περιβαλλοντικών και κοινωνικών κριτηρίων και κριτηρίων καλής διακυβέρνησης στις επιχειρήσεις

Στην ειδική εκδήλωση του Χρηματιστηρίου Αθηνών για την παρουσίαση του «Οδηγού Δημοσιοποίησης Πληροφοριών ESG» παρευρέθηκε η Δρ. Διονυσία – Θεοδώρα Αυγερινοπούλου, Βουλευτής Ν. Ηλείας, Ν.Δ. και Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής. Η κα Αναστασία Στάμου, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και ο Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κ. Γιώργος Χαντζηνικολάου, απηύθυναν σύντομο χαιρετισμό, ενώ ο Οδηγός παρουσιάστηκε από την κα Τίνα Πασσαλάρη, Partner στην KKS Advisors και την κα Τάνια Μπιζούμη από το Χρηματιστήριο Αθηνών. Την αξία που επιστρέφει στις εταιρείες η λογοδοσία σε θέματα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και καλής διακυβέρνησης (ESG) ανέδειξε η συζήτηση που συντόνισε ο κ. Λαζαρίδης, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, με τη συμμετοχή της Σοφίας Δασκαλάκη Μυτιληναίου, Προέδρου της Επιτροπής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της MYTILINEOS και του Γιάννη Πανιάρα, Προέδρου του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη  Βιώσιμη Ανάπτυξη, και  Γενικού Διευθυντή Τομέα Ελλάδος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ.

Η Δρ. Αυγερινοπούλου πραγματοποίησε παρέμβαση για τη σπουδαιότητα της προσέλκυσης περιβαλλοντικών και ενεργειακών επενδύσεων στη χώρα μας, προϋπόθεση των οποίων είναι η ενσωμάτωση των κριτηρίων στην επιχειρηματικότητα, καθώς θα αποτελούν στο μέλλον τη «λύδια λίθο» για τις επενδύσεις και χαιρέτισε την εμβληματική αυτή πρωτοβουλία του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η Δρ. Αυγερινοπούλου ενημέρωσε ότι η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής, στην οποία προεδρεύει, έχει εγκαινιάσει έναν κύκλο συνεδριάσεων με τη συμμετοχή φορέων από το τραπεζικό και ασφαλιστικό σύστημα της χώρας, καθώς και με το οικονομικό επιτελείο της Κυβέρνησης, με στόχο να πετύχει την αναδόμηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, ώστε να στηριχθούν ενεργά οι περιβαλλοντικές και υπεύθυνες επενδύσεις και να ενσωματωθούν περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια και κριτήρια καλής διακυβέρνησης. Η Δρ. Αυγερινοπούλου προσκάλεσε τους συμμετέχοντες να παρευρεθούν στην επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για να παρουσιάσουν το αξιόλογο έργο τους, κάτι που έγινε αποδεχτό με ιδιαίτερη χαρά.

Η Δρ. Αυγερινοπούλου πρότεινε, τέλος, ο Οδηγός Δημοσιοποίησης Πληροφοριών ESG να υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της δεύτερης ανάγνωσης που πραγματοποιείται για την πρόταση Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις γνωστοποιήσεις σχετικά με τις αειφόρες επενδύσεις και τους κινδύνους βιωσιμότητας και για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341.

Ο Οδηγός αποτελεί εργαλείο για τη διάχυση καλών πρακτικών δημοσιοποίησης μη-χρηματοοικονομικών πληροφοριών, όπως διαμορφώνονται παγκοσμίως. Ο «Οδηγός Δημοσιοποίησης Πληροφοριών ESG», προϊόν συνεργασίας του Χρηματιστηρίου Αθηνών με τον καθηγητή του Harvard Γιώργο Σεραφείμ και την ΚΚS Advisors, αποτελεί πρακτικό εργαλείο με το οποίο οι επιχειρήσεις μπορούν να προσδιορίσουν τα ουσιαστικά θέματα ESG που πρέπει να δημοσιοποιούν και να διαχειρίζονται, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν επιτυχώς στην παγκόσμια τάση για την ενσωμάτωση στοιχείων ESG από επενδυτές.

Print Friendly, PDF & Email
Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.