Αυγερινοπούλου: Οικονομική ανεξαρτησία γυναικών – Υψηλότερη συμμετοχή στην πολιτική ζωή

Αυγερινοπούλου: Οικονομική ανεξαρτησία γυναικών – Υψηλότερη συμμετοχή στην πολιτική ζωή

Στην διαδικτυακή εκδήλωση της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας και του Konrad Adenauer Stiftung με θέμα: «Οι γυναίκες πρωταγωνιστούν στη σύγχρονη κεντροδεξιά. Καλές ευρωπαϊκές πρακτικές για την περαιτέρω ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στην πολιτική ζωή» μετείχε η Δρ. Διονυσία – Θεοδώρα Αυγερινοπούλου, Βουλευτής Ν. Ηλείας, Ν.Δ., με τη συμμετοχή Μελών του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη δραστηριοποίηση των γυναικών στην ενεργό πολιτική δράση.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης τέθηκαν όλα τα θέματα και οι παράγοντες που επιδρούν στην συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική ζωή και στα κέντρα λήψης πολιτικών αποφάσεων, αλλά και η ανάγκη οικονομικής και κοινωνικής στήριξης των γυναικών, όπως μέσω της ποσόστωσης, καθώς και της ενίσχυσης των θεσμών μέσω από τους οποίους μπορούν να συμμετάσχουν. Τα προσκόμματα αυτά ξεπερνούνται, καθώς το κόμμα υποστηρίζει ενεργά τις γυναίκες, ενώ η συμβολική επιλογή της Προέδρου της Δημοκρατίας ως γυναίκα στο ύπατο πολιτειακό αξίωμα σχολιάστηκε θετικά από όλους τους μετέχοντες.

Η Δρ. Αυγερινοπούλου, στην παρέμβαση που πραγματοποίησε, έθιξε το θέμα της εκπαίδευσης, η οποία αποτελεί σημαντικό εργαλείο συμμετοχής των γυναικών στην πολιτική ζωή, καθώς τις θωρακίζει με γνώσεις, αυτοπεποίθηση και συστηματικότητα στη σκέψη. Οι γυναίκες, πλέον, διαθέτουν υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο από ποτέ και συνακόλουθα η δράση τους αποκτά εγκυρότητα, στηριζόμενη στην γνώση. Οι γυναίκες, δε, στον πολιτικό στίβο, όπως επισήμανε η κα Βουλευτής, φέρνουν στο προσκήνιο νέα ατζέντα συζήτησης, όπως περιβαλλοντικά ζητήματα και θέματα δημόσιας υγείας, η οποία είναι προς όφελος του συνόλου της κοινωνίας. Η οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών και η πρόσβαση σε καλά αμειβόμενες εργασίες με ίση αμοιβή για εργασία ίσης αξίας είναι ιδιαιτέρως σημαντική, καθώς οι γυναίκες πρέπει να διαθέτουν τους απαιτούμενους οικονομικούς πόρους για να στηρίξουν τη συμμετοχή τους στην ενεργό πολιτική, καθώς αυτός είναι ένας από τους ουσιώδεις παράγοντες που επηρεάζουν τη δυνατότητα ενεργούς συμμετοχής στα κοινά.

«Η Νέα Δημοκρατία στηρίζει ως παράταξη ενεργά τις γυναίκες. Βρίσκομαι ως γυναίκα πολιτικός στο πλευρό κάθε γυναίκας που χρειάζεται υποστήριξη, ώστε να δραστηριοποιηθεί πολιτικά. Είναι θέμα ατομικής ευθύνης κάθε μιας από εμάς να συμμετάσχουμε» δήλωσε η Δρ. Αυγερινοπούλου.

Print Friendly, PDF & Email
Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.