Εισηγήτρια στο Νομοσχέδιο του Υπ. Εσωτερικών για την ιθαγένεια και την αναδιοργάνωση των ΟΤΑ η Δ. Αυγερινοπούλου

Εισηγήτρια στο Νομοσχέδιο του Υπ. Εσωτερικών για την ιθαγένεια και την αναδιοργάνωση των ΟΤΑ η Δ. Αυγερινοπούλου

Νέες ρυθμίσεις για τα ζητήματα περί ιθαγένειας, αλλά και την αναδιοργάνωση σειράς τμημάτων του δημοσίου τομέα και των ΟΤΑ, περιλαμβάνει το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο εισηγείται η Βουλευτής Ν. Ηλείας, Ν.Δ., Δρ. Διονυσία – Θεοδώρα Αυγερινοπούλου, με τίτλο: «Τροποποίηση Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». Οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου καθιστούν το κράτος μας λειτουργικότερο, ενώ τη ζωή του Έλληνα πολίτη και των διοικουμένων καλύτερη και ποιοτικότερη, όπως επισήμανε η κα Βουλευτής στην εισήγησή της. Αύριο συνεχίζεται η συζήτηση επί των άρθρων, καθώς και η ακρόαση των φορέων.

Παρατίθεται ολόκληρο το κείμενο της ομιλίας:

«Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,

Σήμερα άρχεται η συζήτηση για ένα νομοσχέδιο το οποίο είναι σημαντικό, καθώς τροποποιεί βασικό κώδικα του Ελληνικού Κράτους, τον Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, και επίσης στοχεύει να αναδιοργανώσει αποτελεσματικότερα τον δημόσιο τομέα. Τα θέματα που ρυθμίζονται εμπίπτουν στις εξής πέντε θεματικές:

  1. τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας,
  2. νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα
  3. ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών,
  4. Ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργεία των ΟΤΑ και
  5. Λοιπές διατάξεις.

Στο Πρώτο Κεφάλαιο εισάγονται άρθρα περί Ρύθμισης Θεμάτων Ιθαγένειας

Με το νομοσχέδιο αλλάζει η διαδικασία πολιτογράφησης για τους αλλοδαπούς που ζουν στη χώρα μας. Με το σύστημα που ισχύει  σήμερα, οι αλλοδαποί που περνούσαν από συνέντευξη ήταν κατ’ έτος το πολύ 4.000 αιτούντες, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται πολλές καθυστερήσεις στη διαδικασία πολιτογράφησης, η οποία διαρκούσε από τρία ως έξι χρόνια.  Επίσης, με μόνη τη διαδικασία της συνέντευξης των αλλοδαπών υπήρχε έλλειμα στην προετοιμασία τους και ενίοτε οδηγούνταν σε αποτυχία στην αίτηση τους. Η Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας έκρινε ότι το σύστημα θα έπρεπε να μεταρρυθμιστεί και να αποκτήσει χαρακτηριστικά περισσότερης διαφάνειας, αντικειμενικότητας, ισονομίας και ταχύτητας.

Το άρθρο 3 αντικαθιστά το άρθρο 5Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας που ορίζει τις ουσιαστικές προϋποθέσεις πολιτογράφησης πλέον ως εξής: Ο αλλοδαπός που επιθυμεί να γίνει Έλληνας πολίτης με πολιτογράφηση πρέπει, πέραν των προϋποθέσεων του άρθρου 5: α. να γνωρίζει επαρκώς την Ελληνική Γλώσσα, β. να γνωρίζει επαρκώς την ελληνική ιστορία και γεωγραφία, τον ελληνικό πολιτισμό και τις συνήθειες του ελληνικού λαού, καθώς και τον τρόπο λειτουργίας των θεσμών του πολιτεύματος της χώρας, γ. να έχει την ικανότητα να συμμετέχει ενεργά και ουσιαστικά στην πολιτική ζωή της χώρας, σεβόμενος τις αρχές που την διέπουν, δ. να έχει ενταχθεί ομαλά στην οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας, έχοντάς την καταστήσει συνεχές κέντρο των βιοτικών του δραστηριοτήτων», δηλαδή να ισχύει ο «ουσιώδης» σύνδεσμος μεταξύ του υποψηφίου προς πολιτογράφηση και της Ελλάδας.

Το άρθρο 5 ορίζει τα δικαιολογητικά της πολιτογράφησης, δηλαδή το διαβατήριο ή την άδεια παραμονής, τον τίτλο νόμιμης διαμονής, το πιστοποιητικό επάρκειας γνώσεων για πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ), το πιστοποιητικό γέννησης, εκκαθαριστικό σημείωμα, το ΑΜΚΑ και ηλεκτρονικό παράβολο, αξίας 550 ευρώ, εκτός και αν πρόκειται για ομογενείς ή πολίτες της ΕΕ ή πολιτικούς πρόσφυγες ή ανιθαγενείς, οπότε και το παράβολο ανέρχεται στα 100 ευρώ.

Με το παρόν νομοσχέδιο, στη θέση της  συνέντευξης, θα διεξάγονται πλέον από το Υπουργείο Εσωτερικών εξετάσεις πανελλαδικού τύπου δύο φορές το χρόνο, μέσω  των οποίων οι αλλογενείς αλλοδαποί που επιθυμούν να καταθέσουν αίτηση πολιτογράφησης θα αποκτούν το Πιστοποιητικό Επάρκειας Γνώσεων Πολιτογράφησης. Το πιστοποιητικό αυτό το λαμβάνει, αν επιτύχει, ο αλλοδαπός πριν καταθέσει την αίτηση πολιτογράφησης, έτσι ώστε να γνωρίζει εγκαίρως αν οι γνώσεις του επαρκούν, ώστε να καταθέσει την αίτηση πολιτογράφησης. Σημειωτέον ότι ως απαιτούμενο επίπεδο γνώσεων ορίζεται το κοινώς αποδεκτό επίπεδο Β1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις ξένες γλώσσες. Διαμορφώνεται δε τράπεζα θεμάτων που θα είναι προσβάσιμη ηλεκτρονικά στους αιτούντες.

Οι ειδικές πληθυσμιακές ομάδες (δυσλεκτικοί, άτομα με αναπηρία, ηλικιωμένοι) θα εξετάζονται προφορικά. Των εξετάσεων εξαιρούνται όσοι έχουν σπουδάσει στη δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια εκπαίδευση στα ελληνικά. Ομοίως εξαιρούνται της διαδικασίας και οι ομογενείς.

Με απόφαση του ΓΓ Ιθαγένειας προβλέπεται η σύσταση οργανωτικής επιτροπής και η σύσταση επιστημονικής επιτροπής για να επικουρήσουν τις εξετάσεις.

Τα έσοδα από τα εξέταστρα διατίθενται για την κάλυψη δαπανών των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας, έτσι ώστε να μην επιβαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός από την διενέργεια των εξετάσεων.

Ως προς τα λοιπά θέματα, προβλέπεται παραπομπή στον Υπουργό Εσωτερικών και στη συνέχεια στο Συμβούλιο Ιθαγένειας σε περίπτωση αμφιβολίας της περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας ως προς τη συνδρομή λόγων δημοσίας τάξεως ή εθνικής ασφάλειας για την μη χορήγηση της ιθαγένειας.

Επίσης προβλέπεται ότι το τέκνο του αλλοδαπού που γίνεται Έλληνας, αυτοδικαίως παίρνει την ελληνική ιθαγένεια, αν συντρέχουν 3 προϋποθέσεις, αν δηλαδή είναι ανήλικο, άγαμο και διαμένει στην Ελλάδα μόνιμα.

Προβλέπεται αναδρομικά αναγνώριση της ιθαγένειας σε τέκνα Ελλήνων των οποίων αναγνωρίστηκε η ιθαγένειά τους αναδρομικά από την γέννησή τους.

Επίσης, προβλέπεται τόσο η δυνατότητα έκδοσης απόφασης απόρριψης της αίτησης, όσο και η δυνατότητα υποβολής προσφυγής κατά της απόρριψης αυτής.

Δίνεται η δυνατότητα από Δημόσια Υπηρεσία κατάθεσης αιτήσεως επίλυσης αμφισβήτησης της ιθαγένειας στο Γενικό Διευθυντή Ιθαγένειας, αν αμφισβητείται η συνδρομή των προϋποθέσεων, δυνατότητα η οποία δεν παρεχόταν νωρίτερα. Ενώ, αν δεν  συντρέχει κάποια από τις νόμιμες  προϋποθέσεις κτήσης της, δεν πρόκειται για περίπτωση αμφισβήτησης της ιθαγένειας, αλλά υποχρεωτικά πρέπει να προχωρήσει κανείς σε ανάκληση της απόφασης κτήσης ιθαγένειας.

Θεσπίζει ιεραρχικό επίπεδο διοίκησης, καθώς προβλέπει τη σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας στην Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας του Υπ. Εσωτερικών. Η Γενική Διεύθυνση Ιθαγένειας συγκροτείται από την Κεντρική Διεύθυνση Ιθαγένειας και από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Ιθαγένειας και έχει στρατηγικό σκοπό τον σχεδιασμό της οργανωτικής διάρθρωσης των υπηρεσιακών μονάδων και την παροχή οδηγιών προς αυτές.

Οι δύο νέες Διευθύνσεις σε Αττική και Μακεδονία θα εξετάζουν αιτήσεις πολιτογράφησης χωρίς εξετάσεις των τέκνων που γεννήθηκαν στην Ελλάδα από αλλοδαπούς γονείς και φοίτησαν στην ελληνική εκπαίδευση ή εκείνων που ήρθαν στη χώρα και αποφοίτησαν από ελληνικό σχολείο ή πανεπιστήμιο. Η εστίαση των αρμοδιοτήτων των δύο νέων Διευθύνσεων καθιστά την λειτουργία τους αποτελεσματικότερη και την έκδοση των αποφάσεων ταχύτερη και αποσυμφορεί τις υφιστάμενες διευθύνσεις, για υποθέσεις οι οποίες έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά και αδίκως έως τώρα καθυστερούσαν.

Οι  δαπάνες παγίων τους και οι χρήσεις κτηρίων βαρύνουν τις αποκεντρωμένες διοικήσεις. Περαιτέρω, 42 νέες οργανικές θέσεις συστήνονται για την υποστήριξη των νέων δομών αντιμετωπίζοντας το πρόβλημα της υποστελέχωσης των υπηρεσιών και στοχεύοντας στην επιτάχυνση της διαδικασίας εξέτασης των αιτημάτων κτήσης ελληνικής ιθαγένειας.

Το Δεύτερο Κεφάλαιο έρχεται να συμπληρώσει την νομοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης για το επιτελικό Κράτος, με στόχευση μια αξιοκρατική διαδικασία επιλογής των διοικήσεων των νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου. Η διαμόρφωση της διαδικασίας περί επιλογή διοίκησης στον Δημόσιο Τομέα έχει στηριχθεί στην επιτυχή διαδικασία επιλογής των υπηρεσιακών γραμματέων των Υπουργείων με τις διατάξεις του ν. 4622/2019. Αναφέρεται στις προϋποθέσεις πρόσληψης διοικήσεων στον δημόσιο τομέα και συγκεκριμένα σε επιλογή προέδρων, αντιπροέδρων, διοικητών, αναπληρωτών διοικητών, υποδιοικητών, διευθυνόντων ή εντεταλμένων συμβούλων.  Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τουλάχιστον τα προσόντα και μη κωλύματα διορισμού των δημοσίων υπαλλήλων. Ορίζονται ακόμα τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα συμμετοχής, όπως πτυχίο ΑΕΙ, πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας της ΕΕ και τουλάχιστον 5ετή εργασιακή εμπειρία. Ειδικές διατάξεις μπορούν να προσθέτουν επιπλέον προσόντα.

Ορίζεται η διαδικασία επιλογής και τα μόρια των υποψηφίων. Προβλέπονται δύο στάδια, της προεπιλογή και της τελικής επιλογής, μετά από την σύνταξης λίστας επικρατέστερων υποψηφίων  (short list). H προεπιλογή γίνεται από 5μελή επιτροπή με συμμετοχή, μεταξύ άλλων, εκπροσώπων ΑΣΕΠ. Έχουν ίση βαρύτητα οι τρεις ομάδες κριτηρίων, δηλαδή α. τα τυπικά προσόντα, β. η προϋπηρεσία/εμπειρία και γ. η δομημένη συνέντευξη, οι οποίες μοριοδοτούνται κατ’ ανωτέρω με 800 μόρια εκάστη. Η τελική επιλογή γίνεται σε επίπεδο υπουργού μεταξύ των επικρατέστερων 3 υποψηφίων.  Η διάρκεια της θητείας ορίζεται για τρία έτη με δυνατότητα ανανέωσής της αποκλειστικά για άλλη μια τριετία.

Στο Τρίτο Κεφάλαιο ρυθμίζονται ζητήματα της Γενικής Γραμματείας Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημόσιας Διοίκησης αναφορικά με τη δυνατότητα σύναψης συμβάσεως μέχρι το τέλος των προγραμμάτων για το προσωπικό εκτέλεσης αναπτυξιακών προγραμμάτων.

Παρέχεται στο προσωπικό Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) η δυνατότητα αμοιβαίας μετάταξης, απόσπασης για λόγους υγείας και απόσπασης για λόγους συνυπηρέτησης με σύζυγο ή συμβιούντα δημόσιο υπάλληλο.

Προβλέπεται η πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ΟΤΑ για χειριστές μηχανημάτων για 4 μήνες η οποία μπορεί να ισχύει τόσο τους πρωτοβάθμιους, όσο πλέον και για τους δευτεροβάθμιους ΟΤΑ.

Επιδιώκεται η διαλειτουργικότητα του πληροφοριακού συστήματος του Υπουργείου Εσωτερικών με την ονομασία «Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου» το οποίο μπορεί να λειτουργεί με το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας για την λήψη δεδομένων για την απασχόληση των απογεγραμμένων, ιδίως ως προς τις ώρες απασχόλησης των εργαζομένων που δεν έχουν πλήρες ωράριο.

Στο Τέταρτο Κεφάλαιο εισάγεται τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ

Προβλέπεται η σύσταση Υπηρεσιακού Συμβουλίου Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Υπουργείου Υγείας. Ορίζεται ότι αρμόδιο όργανο για την συγκρότηση των Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.) των νοσοκομείων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, και για τον ορισμό του Προέδρου τους είναι ο Υπηρεσιακός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας. Παρέχεται πλέον η δυνατότητα να συμμετέχουν στην σύνθεση των Σ.Ε.Π. οι Προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Υγείας.

Στο Πέμπτο Κεφάλαιο ακόμα διασφαλίζεται μέσω παρατάσεως των συμβάσεων 120.000 εργαζομένων η συνέχιση του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», δεδομένου ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαγωνιστική διαδικασία για την στελέχωση των ΟΤΑ σε α’ βαθμό.

Το Έκτο Κεφάλαιο προβλέπει ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίες πραγματικά θα «τους λύσουν τα χέρια» και θα τους βοηθήσουν να αναπτύξουν το δυναμικό τους τώρα, αλλά και να προετοιμαστούν κατάλληλα ενόψει της διάθεσης κατά τα αμέσως επόμενα χρόνια σειράς ευρωπαϊκών κονδυλίων, για τα οποία οι ΟΤΑ θα πρέπει να αναπτύξουν τεχνική ικανότητα να τα απορροφήσουν. Επί παραδείγματι, δίνεται η δυνατότητα στους ειδικούς συμβούλους και τους ειδικούς /επιστημονικούς συνεργάτες των δήμων να συντάσσουν, χωρίς πρόσθετη αμοιβή, μελέτες και τεύχη διαγωνισμών για έργα και υπηρεσίες των δήμων. Η ρύθμιση αυτή κρίνεται σκόπιμη για την υποβοήθηση των τεχνικών υπηρεσιών των δήμων, που αντιμετωπίζουν πρόβλημα υποστελέχωσης. Αναδιατυπώνονται για λόγους νομοτεχνικούς τα άρθρα 72 και 17 του ν. 3852/2010 για τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων και Περιφερειών για λόγους ασφάλειας δικαίου. Ρυθμίζονται ζητήματα ωρίμανσης έργων και η επιτάχυνση απορρόφησης πόρων από τους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού. Το τεχνικό προσωπικό που απασχολείται με συμβάσεις μίσθωσης έργου στους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς και την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ΑΕ (ΕΕΤΑΑ ΑΕ) μπορεί να συντάσσει και να θεωρεί μελέτες έργων και υπηρεσιών καθώς και τεύχη δημοσίων διαγωνισμών, που μέχρι τώρα ήταν εφικτό μόνο από τους απασχολούμενους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Θωρακίζεται θεσμικά η λειτουργία των αναπτυξιακών νομικών προσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στους σκοπούς που μπορούν να επιδιώκουν προστίθεται κάθε είδους έργο ή δράση που εντάσσεται στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.

Επίσης, ρυθμίζεται το ζήτημα της στελέχωσης των Υπηρεσιών Δόμησης (ΥΔΟΜ), ώστε οι υπηρεσίες αυτές να αποκτήσουν την απαιτούμενη επάρκεια. Τα λοιπά άρθρα όπως και το Έβδομο Κεφάλαιο εισάγουν επιμέρους διατάξεις, στις οποίες θα αναφερθούμε στη συζήτηση επί των άρθρων.

Επί της αρχής το εν λόγω νομοσχέδιο αναδιοργανώνει σειρά τμημάτων της διοίκησης, πρωτίστως ζητήματα περί ιθαγένειας, αλλά και του ευρύτερου δημοσίου τομέα και των ΟΤΑ και καθιστά το κράτος μας λειτουργικότερο, ενώ τη ζωή του Έλληνα πολίτη και των διοικουμένων καλύτερη και ποιοτικότερη.

Συνεπώς, επί της αρχής υπερψηφίζουμε το νομοσχέδιο.

Ευχαριστώ πολύ».

Print Friendly, PDF & Email
Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.