Δήλωση Αυγερινοπούλου για την απόφαση του ΣτΕ σχετικά με τον Κυπαρισσιακό Κόλπο

Δήλωση Αυγερινοπούλου για την απόφαση του ΣτΕ σχετικά με τον Κυπαρισσιακό Κόλπο

Με αφορμή την έκδοση της απόφασης του ΣτΕ για το Προεδρικό Διάταγμα  του Κυπαρισσιακού Κόλπου, η Δρ. Διονυσία-Θεοδώρα Αυγερινοπούλου, δήλωσε:

«Η περιοχή μας υπάγεται, μεταξύ άλλων, στο Ευρωπαϊκό δίκτυο Natura 2000 για την προστασία της βιοποικιλότητας.

Για τις περιοχές Natura 2000 προβλέπεται η έκδοση προεδρικών διαταγμάτων, τα οποία αναθεωρούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα με βάση την κείμενη εθνική και ενωσιακή νομοθεσία και αξιολογώντας την προϊούσα φυσική κατάσταση της κάθε προστατευόμενης περιοχής. Μια τέτοια διαδικασία, η οποία δεν σχετίζεται με δικαστικές αποφάσεις, έχει ήδη ξεκινήσει και εξελίσσεται σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και τον ΟΦΥΠΕΚΑ και  σύντομα θα καταλήξει σε νέες προτάσεις για το καθεστώς προστασίας της περιοχής μας με τις κατάλληλες τροποποιήσεις του υφισταμένου Προεδρικού Διατάγματος για τον Κυπαρισσιακό Κόλπο. Η πανέμορφη περιοχή στην οποία ζούμε μπορεί, με την κατάλληλη διαχείριση να στηρίξει τόσο την ιδιαίτερη βιοποικιλότητά της και το εξαιρετικό τοπίο της, όσο και φιλικές προς το περιβάλλον αναπτυξιακές δραστηριότητες που θα αποφέρουν ένα εισόδημα και θέσεις εργασίας στην περιοχή μας. Είναι καιρός να επανασχεδιάσουμε το μέλλον μας!»

Print Friendly, PDF & Email
Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.