Δρ. Αυγερινοπούλου, στη Διεθνή Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα στο Κατοβίτσε: «Επείγουσα ανάγκη  η υιοθέτηση ενός ισχυρού Βιβλίου Κανόνων προς εφαρμογή της Συμφωνίας των Παρισίων»

Δρ. Αυγερινοπούλου, στη Διεθνή Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα στο Κατοβίτσε: «Επείγουσα ανάγκη η υιοθέτηση ενός ισχυρού Βιβλίου Κανόνων προς εφαρμογή της Συμφωνίας των Παρισίων»

Η Δρ. Διονυσία – Θεοδώρα Αυγερινοπούλου, Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Εθνικής Ελληνικής Επιτροπής του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου, μετέχει στην 24η Διάσκεψη των Κρατών της Σύμβασης-Πλαίσιο του ΟΗΕ για τις Κλιματικές Αλλαγές (UNFCCC COP24) που λαμβάνει χώρα αυτές τις ημέρες στο Κατοβίτσε της Πολωνίας εκπροσωπώντας στη Διάσκεψη το σύνολο της παγκόσμιας επιχειρηματικής και βιομηχανικής κοινότητας μέσω του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου. Ενόψει των διαπραγματεύσεων των Κρατών για την υιοθέτηση ενός Βιβλίου Κανόνων για την Εφαρμογή της Συμφωνίας των Παρισίων (Paris Rulebook) απηύθυνε στο Σύνολο των Κρατών παραίνεση εκ μέρους της διεθνούς επιχειρηματικής κοινότητας να υιοθετήσουν το Βιβλίο Κανόνων και προχωρήσουν στην εφαρμογή της Συμφωνίας των Παρισίων, ώστε να υπάρξει γρήγορη και αποτελεσματική αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Η διεθνής επιχειρηματική κοινότητα δέχεται και στηρίζεται για το σχεδιασμό των δράσεών της στην έρευνα του Διακυβερνητικού Οργανισμού για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC), σύμφωνα με την οποία, παρά τις ως σήμερα προσπάθειες οι εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακος έχουν αυξηθεί κατά τον τελευταίο χρόνο, ενώ η στόχευσή μας πρέπει να είναι, πλέον, η αύξηση της θερμοκρασίας όχι έως το πολύ 2 οC, αλλά 1,5 οC. Συνεπώς προτρέπει τα κράτη να λάβουν περισσότερα μέτρα δράσης.
 
Η δήλωση, η οποία απευθύνθηκε στο σύνολο των συμμετεχόντων κρατών έχει ως εξής:
 
«Εξοχότατοι, διακεκριμένοι εκπρόσωποι, κυρίες και κύριοι,
Ονομάζομαι Διονυσία – Θεοδώρα Αυγερινοπούλου και είμαι Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Εθνικής Ελληνικής Επιτροπής του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου, καθώς και Αντιπρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Παγκοσμίου Οργανισμού Συνεργασίας για το Νερό.
 
Είναι τιμή μου να απευθύνομαι σε εσάς εκ μέρους του επιχειρηματικού και βιομηχανικού χώρου σε αυτή τη συνάντηση και θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τη Πολωνική Προεδρία για τη φιλοξενία μας εδώ στο Κατοβίτσε.
 
Κατόπιν της υπογραφής της Συμφωνίας των Παρισίων το 2015, παρατηρήθηκε ολοένα και μεγαλύτερος αριθμός δεσμεύσεων και δράσεων σε ολόκληρο τον ιδιωτικό τομέα, από τη χρηματοδότηση έως τις επενδύσεις, από τη γεωργία μέχρι την ενέργεια, από τα καταναλωτικά αγαθά έως τις εφοδιαστικές αλυσίδες και τις επιχειρήσεις.
 
Αυτές οι δεσμεύσεις και δράσεις αποτελούν την απάντηση των επιχειρήσεων και του κλάδου, σε προπαρασκευαστικό τουλάχιστον επίπεδο, για τις επόμενες δεκαετίας, όπου οι κίνδυνοι και οι ευκαιρίες της κλιματικής αλλαγής πρέπει να ληφθούν υπόψη και να ενσωματωθούν στα δικά τους αναπτυξιακά σενάρια.
 
Αυτό που οδήγησε τον ιδιωτικό τομέα στην ανάληψη τόσο φιλόδοξων πρακτικών και δράσεων είναι οι ηγετικές ικανότητες!
 
Είμαστε εδώ στη COP24 για να σας ζητήσουμε να δείξετε επίσης ηγετικές ικανότητες. Βασιζόμαστε σε εσάς να επιδείξετε τις ηγετικές σας ικανότητες εδώ στο Κατοβίτσε και να παραδώσετε ένα ισχυρό Βιβλίο Κανόνων για την Εφαρμογή της Συμφωνίας των Παρισίων που θα στείλει ένα ηχηρό μήνυμα ότι η κλιματική αλλαγή είναι στρατηγική προτεραιότητα και παραμένει υψηλά στη πολιτική ατζέντα.
Οι επιχειρήσεις και η βιομηχανία αναγνωρίζουν τη πολυπλοκότητα των αποφάσεων που πρόκειται να ληφθούν από την COP. Ωστόσο, το μέγεθος των συνεπειών δεν ήταν πότε σαφέστερο και πρέπει να επιτύχετε όλα όσα σας έχουν ανατεθεί.
 
Σε αυτό το σημείο, οι επιχειρήσεις και η βιομηχανία θα στηρίζονται στην έρευνα του Διακυβερνητικού Οργανισμού για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC) για το σχεδιασμό των δράσεων, των επενδύσεων και των μελλοντικών επιχειρήσεων που θα διεξάγουν.
 
Εξοχότατοι, διακεκριμένοι αντιπρόσωποι, κυρίες και κύριοι:
– Η επιστήμη είναι σαφής!
– Η βούληση όλων των ενδιαφερομένων μερών είναι σαφής!
– Τα μηνύματα του επιχειρηματικού χώρου είναι ξεκάθαρα!
 
Σας ζητούμε να καταστήσετε την Συμφωνία των Παρισίων πραγματικά ιστορική και να παραδώσετε τις κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή της που θα της επιτρέψουν να παρέχει καθοδήγηση για το μέλλον, να ενισχύσει τη φιλοδοξία και να επιτύχει σήμερα μια βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.»

Print Friendly, PDF & Email
Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.