Τοποθέτηση Αυγερινοπούλου επί του Σχεδίου Νόμου για τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς Απλούστευση στις διαδικασίες ίδρυσης αγροτικών συνεταιρισμών – Μείωση της φορολογίας

Τοποθέτηση Αυγερινοπούλου επί του Σχεδίου Νόμου για τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς Απλούστευση στις διαδικασίες ίδρυσης αγροτικών συνεταιρισμών – Μείωση της φορολογίας

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τίτλο «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις» τοποθετήθηκε η Δρ. Διονυσία – Θεοδώρα Αυγερινοπούλου, Βουλευτής Ν. Ηλείας, Ν.Δ., το οποίο κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση και θα επιλύσει χρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες.

Με το σχέδιο νόμου ρυθμίζεται το νομικό πλαίσιο για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς και τις αγροτικές εταιρικές συμπράξεις, όπου απλοποιείται η διαδικασία ίδρυσης των αγροτικών συνεταιρισμών με έγκριση του καταστατικού από την εποπτεύουσα αρχή, μειώνοντας παράλληλα τα έξοδα για τους συνεταιριστές. Πλέον, η σύσταση των αγροτικών συνεταιρισμών είναι δυνατή και με δέκα πρόσωπα έναντι των είκοσι που απαιτούνταν, ενώ το ελάχιστο ποσό του συνεταιριστικού κεφαλαίου ορίζεται σε 10.000 ευρώ. Προβλέπεται, δε, η δυνατότητα σχηματισμού ειδικού αποθεματικού από τα πλεονάσματα ή τα κέρδη των αγροτικών συνεταιρισμών, τα οποία δε φορολογούνται.

Το παρόν σχέδιο νόμου, όπως επισήμανε η κα Αυγερινοπούλου, παρέχει αυξημένες δυνατότητες στα μέλη των αγροτικών συνεταιρισμών, ώστε να διαμορφώσουν το κατάλληλο γι’ αυτούς πλαίσιο λειτουργίας του αγροτικού συνεταιρισμού ως ιδιωτικής και αυτόνομης επιχειρήσεως. Παράλληλα, ενισχύεται η δυνατότητα συμμετοχής μελών – επενδυτών με δικαίωμα ψήφου, γεγονός που καθιστά ελκυστική τη συμμετοχή τους, επιλύοντας το πάγιο ζήτημα χρηματοδότησης της λειτουργίας τους.

Print Friendly, PDF & Email
Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.