Δήλωση Δ. Αυγερινοπούλου για το Νομοσχέδιο για την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και τη μονιμοποίηση των εργαζομένων του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»

Δήλωση Δ. Αυγερινοπούλου για το Νομοσχέδιο για την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και τη μονιμοποίηση των εργαζομένων του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»

«Πολύ σημαντικό για τις Περιφέρειες και την Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι το σημερινό νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και διαχείριση κινδύνων στο δημόσιο τομέα», το οποίο ρυθμίζει μια σειρά ζητημάτων για την ενδυνάμωση  της διαλειτουργικότητας και την άρση της αλληλεπικάλυψης μεταξύ των εμπλεκόμενων δημοσίων φορέων, προτάσσοντας τη χρηστή  διακυβέρνηση, τη λογοδοσία και την ευθύνη προς όφελος των πολιτών. Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η κατατεθείσα τροπολογία του  Υπουργείου Εσωτερικών με την οποία επιτυγχάνεται η μονιμοποίηση του συνόλου των εργαζομένων του προγράμματος «Βοήθεια στο  Σπίτι», οι οποίοι εδώ και χρόνια βρίσκονται στο πλευρό των ευάλωτων συμπολιτών μας, επιτελώντας σπουδαίο έργο. Πρόκειται για μια  πολύ σημαντική ρύθμιση, η οποία συμβάλλει στη βελτίωση της διαβίωσης και της ποιότητας ζωής των συνανθρώπων μας της τρίτης  ηλικίας»

δήλωσε η Βουλευτής Ν. Ηλείας, Ν.Δ., Δρ. Διονυσία – Θεοδώρα Αυγερινοπούλου.
Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» αφορά στη φροντίδα ηλικιωμένων ατόμων, αλλά και ατόμων με αναπηρία μέσω παροχής κατ’ οίκον  υπηρεσιών φροντίδας και στοχεύει στην οργάνωση και συστηματική παροχή υπηρεσιών κοινωνικής εργασίας νοσηλευτικής φροντίδας  και οικογενειακής βοήθειας για την κάλυψη βασικών αναγκών των ηλικιωμένων.

Print Friendly, PDF & Email
Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.