Μήνυμα για την Πρωτομαγιά

Μήνυμα για την Πρωτομαγιά

Η Πρωτομαγιά συμβολίζει το διαχρονικό αγώνα των εργαζομένων για καλύτερες συνθήκες εργασίας και αξιοπρεπείς αμοιβές. Το Άρθρο 22 του Συντάγματος προστατεύει την εργασία. Κατά την παράγραφο 1: “H εργασία αποτελεί δικαίωμα και προστατεύεται από το Kράτος, που μεριμνά για τη δημιουργία συνθηκών απασχόλησης όλων των πολιτών και για την ηθική και υλική εξύψωση του εργαζόμενου αγροτικού και αστικού πληθυσμού.”  H έγνοιά μας είναι στους ανέργους και τους οικονομικά ασθενέστερους.
Σήμερα ο αγώνας αυτός είναι και ο σημαντικότερος στόχος μας: Περισσότερες και καλύτερες δουλειές με μείωση φόρων και προσέλκυση επενδύσεων.
Τα πραγματικά συμφέροντα των εργαζομένων διασφαλίζονται μόνο μέσα από μεταρρυθμίσεις που θα φέρουν νέες δουλειές και ευκαιρίες, πρωτίστως για τη νέα γενιά. Χωρίς ανέξοδες υποσχέσεις και λαϊκισμό. Η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας εστιάζει σε αυτή την κατεύθυνση.

Print Friendly, PDF & Email
Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.